Tunnustamine

Täiskasvanud õppija nädala raames tunnustati 2018. aasta tegijaid

25. oktoobril tunnustati Kuressaare raekojas Saaremaa 2018. aasta parimad täiskasvanud õppijad ja õpetajad. Tunnustusüritus toimus 19.- 26. oktoobrini toimunud 21. täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames, mil erinevais Eestimaa paigus viidi läbi arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. 
 
Saare maakonna Aasta õppija 2018 - Jorma Tapio Ihalainen (59).
Jorma on Kooli kopli tursimitalu omanik ja ettevõtja, kes leiab, et elu on pidev huvitav õppimine. Ta on 13 aastat töötanud Kuressaare Ametikoolis restoraniteeninduse õpetajana, lisaks andnud ka soome, inglise ja prantsuse keele tunde. "Rohkem praegu ei jõua, sest oma turismitalu võtab ka palju aega," selgitas Jorma. Kuna aga küpsetamine ja toidutegemine on alati olnud Jormale meelepärane, tundis ta, et tahab siiski ise veel õppida ning nõnda ta 2017. aastal ametikoolis pagaritarkusi omandama asuski. Jorma on nii õppija kui õpetajana oma ala fanaatik.
Aasta õppija 2018 nominendid olid: Andres Orussaar, Anne Keerd, Kersti Lipu, Kristin Lauri, Kätlin Poopuu, Margaret Halili, Marite Madisson, Pille Pajoma, Priit Oks, Priit Sepp, Sigrid Veberson, Tiiu Tuhkanen.
 
Aasta seenior õppija - Jannu Holsting (92). 
Jannu on 92aastane, Tartu Ülikooli väärikate ülikoolist, mis alustas loengute programmiga 2011. aastal, on ta osa võtnud algusest peale. Jannu väärtustab väga õppimist ja mõjutab sellega ka nooremaid perekonnaliikmeid. Tänu täiskasvanuna õppimisele on Jannu suutnud säilitada vitaalsuse, ta on majakas, kelle järgi saavad joonduda teised.
 
Aasta Koolitaja 2018 – Veeve Kaasik.
Veeve nõustab talunikke, FIEsid - inimesi, kes soovivad maaelu edendada, et elu võimalikkus maal ei jääks vaid üksnes sõnakõlksuks. Ta on aktiivne külaliigutaja oma kodukülas, kes valutab südant maaelu jätkusuutlikkuse üle meie tänases suurvallas. Olles põllumajandusega aktiivselt seotud terve elu, annab ta tänagi oma tööga suure panuse meie maaelu väärtustamisele. 
Aasta koolitaja 2018 nominentid olid veel Merit Karise ja Urmas Lehtsalu.

Aasta õppijasõbralik tööandja 2018 - Arborest OÜ (juhataja Heiki Hanso omab ka üleriigilise õppijasõbraliku tööandja 2018 laureaadi tiitlit). 
Arborest OÜ on Eestis teada-tuntud puuhooldusteenuseid pakkuv ettevõte, kes oskab oma inimesi väärtustada. Personali arendamine koosneb töötajate teadmiste ja tööoskuste täiendamisest. Organisatsioon kasutab oma töötajate koolitamiseks järjepidevalt koostööpatrnerite, erialaliitude/ühingute pakutavaid võimalusi. Traditsiooniks on saanud osalemine kutsemeisterlikkuse võistlustel, mis töötajatele ühtlasi nii meeldiv kui ka kasulik – saab töörutiinist välja ning ka väärtuslikke kogemusi omandada. „Kõik uued teadmised, oskused ja trendid on olulised ja kasulikud nii firma igapäevatöös kui ka selle üldise maine kujundamisel, " on Heiki veendunud.
Nominentideks olid veel: Kuressaare Gümnaasium ja Saaremaa Tarbijate Ühistu (Coop Saaremaa).
 
Aasta õpitegu 2018 - Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi täiendusõppeosakonna kogemusõppe loengute sari.
Loengutes tutvustasid hooaja vältel oma maade kultuure mitte-eestlased, kes on asunud Saaremaale elama ning olid valmis rääkima oma sünnimaast, selle kultuurist, kommetest, elust-olust lähemalt Saaremaa elanikele. Mitmed muukeelsed lektorid olid eelnevalt Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumis õppinud eesti keelt ning said esinemisel seda praktiseerida.
 
Tunnustuse „Eestimaa õpib ja tänab" kategooriates tõsteti esile Saaremaa üld- ja kutsehariduse valdkonnaga seotud haridusala inimeste tegevust ja väärt ettevõtmisi: 
 

Aasta lasteaiaõpetaja 2018 - Siret Liiv (eralasteaed Naerusuu).
Siret on suurepärane tugi nii lastele kui vanematele, kõik tema rühmas õppivad lapsed on justkui ta enda omad – hoolimine ja armastus on vastastikused. Lasteaias on ta justkui hunt kriimsilm, kes vajadusel võtab enda hoole alla ka haigestunud kolleegi õpetatavad lapsed või täidab direktori kohuseid. Peale tööpäeva lõppu on ta telefon jätkuvalt kõigile kättesaadav, sest iga probleemiga helistatakse just talle.
Aasta klassijuhataja 2018 - Irina Arhipova (Kuressaare Ametikool).
Irina on suurepärane inimene, kes lisaks koolielule jõuab töötada juhtival positsioonil ka teises ettevõttes. Koos õpilaste ja kolleegidega on nutetud ja naerdud ja ka vihastatud. Irina on hingega kõige juures, mida ta teeb. Klassijuhataja, kes on õpilastele rohkem sõber ja eeskujuks kõigile.

Aasta põhikooliõpetaja 2018 - Ülle Kreos (Kuressaare Vanalinna Kool).
Ülle on väga tore õpetaja, kes teeb oma tööd rõõmuga. Isegi, kui tal on halb tuju või väsitav päev selja taga, ei näita ta seda välja ning suudab anda endast kõik, et tunnid huvitavalt läbi viia. Ülle hoolitseb selle eest, et õpilased saaksid tunnitöö tehtud. Aasta põhikooli aineõpetaja tiitel sobib just Üllele, kuna ta on õppetööse palju panustanud. Ülle ütleb alati: „Ära otsi vabandusi, vaid otsi võimalusi!"

Aasta gümnaasiumiõpetaja 2018 - Arne Loorpuu (Saaremaa Ühisgümnaasium).
Arne on suur ideede genereerija. Koos kolleegidega on tema innustamisel valminud mitmed õpetajate etteasted jäljendusvaadendil (playback show), kabarees, õppefilmides, mis suurendavad kogukonnatunnet ning innustavad lapsi rohkem ja avatumalt tegelema huviharidusega ning avatuma pilguga maailmale vaatama. Tema eestvedamisel valminud seenefilm, marjafilm ja kivifilm Saaremaa loodusest on väärt õppematerjalid nii mõneski tunnis. Arne abistab alati kolleege suurürituste korraldamisel, näiteks Teadlaste ÖÖ Festival, Saaremaa Miniteaduspäevad, loodusklasside praktiline väliõpe jne.

Aasta kutseõppeasutuse õpetaja 2018 - Merit Karise (Kuressaarea Ametikool).
Merit on ka üleriigilise laureaadi tiitli omanik. Ta peab oma südameasjaks kutsehariduse maine eest seismist. Meriti juhtmõte kõlab: parim amet on aidata noortel inimestel olla avatud ja uudishimulik; aidata neil januneda uute teadmiste ja oskuste järele; aidata neil tunda, et nende panus isiksuse, töötaja ja kodanikuna on Eestile ja maailmale oluline. Samade sõnade järgi käib ta ka ise – Saaremaad, Eestit ja maailma õpetajana loovalt, sütitavalt ning kiire pööruga ühendades ja arendades. Merit on esimene disainivaldkonna kutseõpetaja Eestis, kellele Eesti Õpetajate Liit omistas sel kevadel 8. taseme ehk meisterõpetaja kutse.

Aasta tugispetsialist 2018 - Leelo Laus (Kuressaare Gümnaasium)
Leelo on veerandsada aastat pühendunud kõne- ja kirjutamisraskustega laste abistamisse. Ta on olnud tugiisikuks madala enesehinnanguga lastele, tema hoolimine ja positiivsus on olnud lastele inspiratsiooniks ning aidanud neil oma tuleviku kujundamisel teadlikke otsuseid  teha. Leelo on loominguline, ta püüab end uute arengutega alati kursis hoida ning võimalusel ennast täiendada, et oma tööd üha paremini teha.

Aasta õppeasutuse juht 2018 - Neeme Rand (Kuressaare Ametikool).
Koolijuhina on Neemel väga lähedane side oma õpilastega. Õpilaste tegemised lähevad talle korda ja ta hoiab end koolieluga kursis. Ka tänaval tunneb ta „omad" ära ja ei jää võõraks. Neeme on ehe näide sellest, et kes teeb, see jõuab. Üheltki õpetajali ei ole kuuldud Neeme suunas iialgi midagi negatiivset. Õpilased räägivad temast kui sõbralikust, realistlikust ja humoorikast inimesest.

Aasta hariduse sõber 2018 - Jaanis Sarapuu (Saaremaa Ühisgümnaasiumi hoolekogu esimees).
Jaanis on innustanud uute ideede leidmist koolitöö igas valdkonnas. Sobilikum koolimööbel; koolikoti raskus nädala lõikes, järelduste tegemine ning vastava märgukirja koostamine; koolivorm ja selle elemendid ning sobiv hind koostöös vastavate firmadega; rahuloluküsitlus ja sealt selgunud probleemid – need on vaid üksikud näited tema tööst hoolekogu esimehena.

Tunnustusüritusel osalejaid tervitasid Saaremaa vallavolikogu esimees Tiiu Aro ja vallavanem Madis Kallas ning muusikalise tervituse tegi Kuressaare muusikakool.
Traditsioonilise täiskavanud õppija nädala eesmärgiks on teadvustada  täiskasvanute koolituse tähtsust, nädalaga tähistatakse elukestvas õppes osalemist ja tunnustatakse inimeste ja organisatsioonide õppimisalaseid saavutusi - aasta tegijaid.

Kuressaare linna 2018. aasta Kaunite Kunstide ja Aasta Gümnasisti stipendiumid

KAUNITE KUNSTIDE laste stipendium - Oliver Leppik
KAUNITE KUNSTIDE noorte stipendium - Mart Truu
AASTA GÜMNASISTI stipendium - Paul-Mark Pihl, Kristjan Mäeots

Kuressaare linna 2017. aasta haridusvaldkond

AASTA TEGU HARIDUSES 2017:
  • Saare maakonna hariduskonverentsi „Merest kantud tarkus" läbiviimine (koolituskeskus Osilia, juhataja Margit Düüna)
  • Luce kooli loomine (direktor Tiia Leppik)
  • SÜG-i kabaree (õpetaja ja treener Tiiu Haavik)
Fotod: Pildigalerii