Ühismahuti kasutamine

Kirjeldus:

Prügiveo minimaalse sageduse tiheasustusalal (üks kord nelja nädala jooksul) näeb ette riiklik jäätmeseadus. Kui selle aja jooksul tekib jäätmeid vähe, saab valida endale sobiva suurusega konteineri/jäätmekoti või kasutada näiteks naabritega ühist konteinerit. Ühismahuti kasutamiseks esitavad naabritest kinnistuomanikud kohalikule omavalitsusele taotluse (vt allpool).

Õigusaktid:

Saaremaa valla jäätmehoolduseeskiri

Kontakt:

Katrin Koppel, katrin.koppel@saaremaavald.ee, 452 5086

Taotlemine elektrooniliselt

 

Elektroonilised taotlusvormid asuvad iseteeninduskeskonnas https://iseteenindus.saaremaavald.ee. Iseteeninduskeskonda on võimalik siseneda ID-kaardi või Mobiil-ID abil.

E-vorm:

Ühismahuti kasutamise taotlus.docx 

Taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud:

Taotluse saab täita teenuskeskuses, infosekretäri juures (Lossi 1 või Marientali tee 27, Kuressaare) või keskkonnaosakonnas (Tallinna 10, Kuressaare). 

E-vorm: