Ühistransport ja ühendused väljapoole

Bussiliiklus

Avaliku teenindamise lepingu alusel teenindavate liinide info ja sõiduplaanid on leitavad aadressil www.peatus.ee. Bussisõit Saare maakonna liinidel ja linnaliinidel on kõigile tasuta, vaatamata vanusest või registreeritud elukohast. Siiski tuleb bussi sisenedes öelda oma lõpp-peatus ning sõit kaardiga valideerida; vajadusel saab bussijuht väljastada ka n-ö nullpileti paberil. Lõpp-peatuse info aitab meil kujundada paremat ja tõhusamat liinivõrku. Saare maakonna avalikku bussiliinivedu korraldab Saaremaa vallavalitsus ning see on jaotatud kahte liinigruppi:

  1. Kuressaare, Kudjape, Laheküla ja Muratsi (teenindab Harjumaa Liinid AS kuni 1.09.2021);

  2. Vätta, Sõrve, Lümanda, Kihelkonna, Kärla, Mustjala, Leisi, Orissaare, Laimjala ja Muhu (teenindab GoBus AS).

Liinigrupis 2 on võimalus kasutada ratastooli jaoks kohandatud bussi, vajalik 24 tundi ette tellimine: tel 631 0262 või 529 5603. Liinigrupis 2 olevate nõudeliinide teenindamiseks on vajalik 24 tundi ette tellimine: 631 0262 või 529 5603.

Lisaks avaliku teenindamise lepingu alusel teenindavatele liinidele korraldab Saaremaa vald ka õpilasvedu. Täpsem info koolide kodulehtedel.

Nõudetransport

Nõudluspõhise ühistranspordi teenust osutatakse pilootprojekti perioodil 1.07.2021 – 30.06.2022 iga päev kell 8.00 – 21.00 Salme ja Torgu piirkondades. Teenus on kasutajale tasuta ning seotud kulud kaetakse riigieelarvest. Tellimusi saab esitada dispetšeri vahendusel telefoninumbril 452 5135  esmaspäevast neljapäevani ajavahemikus kell 8.30 – 16.00 ja reedel kell 8.30 – 14.30. Reisija peab tellimuse esitama vähemalt 24 tundi enne soovitava pealevõtmise aega (laupäevased, pühapäevased ja esmaspäevased sõidud tuleb tellida ette vähemalt reedel).

Kui logistiliste järjekordade koostamisel selgub, et reisija poolt soovitud pealevõtmise aeg ei sobi logistikasse, võtab dispetšer reisijaga ühendust ja lepib temaga kokku uue pealevõtmise- ja sihtkohta saabumise  aja, millised ei tohi olla erinevad üle 30 minuti reisija poolt soovitud esialgsest pealevõtmise- ja sihtkohta jõudmise ajast.

Reisija on kohustatud ilmuma kokkulepitud ajal pealevõtmise kohta. Juhul, kui tellitud teenust ei vajata, on reisija kohustatud tellimuse tühistama. Tellimust on võimalik tühistada mitte vähem kui 12 tundi enne kliendi poolt soovitud pealevõtmise aega dispetšeri vahendusel. Juhul kui reisija tellimust ettenähtud aja jooksul ei tühista ja samal ajal pealevõtmise kohta määratud ajaks ei ilmu ning see on juhtunud vähemalt kaks korda, on dispetšeril õigus keelduda selle kliendi edaspidisest teenindamisest.

Ühissõiduki juht võib keelduda joobes või agressiivselt käituva reisija teenindamisest ja mitte lubada teda ühissõidukisse olenemata sellise reisija sõiduõiguse olemasolust. Reisijal ei teki sellisel juhul õigust nõuda vedajalt hüvitist muu transpordivahendi kasutamise kulude katmiseks. Täpne info teenuse tüüptingimustes.

Kaugliinid

Saaremaa valda ja maakonda läbivad mitmed kaug- ehk kommertsliinid, mis ühendavad Kuressaaret mandril asuvate linnadega. Kaugliinide korraldamise eest vastutab Transpordiamet. Sõiduplaanid ja hinnad: www.peatus.eewww.tpilet.ee.

Laevaühendused väikesaartega

Saaremaa valla siseselt on ühendused avaliku liiniveona Abruka ja Vilsandi saartega.

Roomassaare–Abruka: väikelaev Abro
Sõiduplaanid ja piletid: www.saarelaevapiletid.eewww.peatus.ee
Kontakt: abro@saare.eetel 509 9871

Papissaare–Vilsandi: väikelaev Vilsandi
Sõiduplaanid ja piletid: www.saarelaevapiletid.eewww.peatus.ee
Kontakt: vilsandi@saare.ee, tel 5306 5358

Laevaühendused mandri ja teiste saartega

Merelise omavalitsusena on Saaremaal mitmed ühendused teiste piirkondadega läbi veeteede.

Kuivastu–Virtsu ehk mandrile: TS Laevad OÜ
Sõiduplaan ja muu info: www.praamid.ee
Kontakt: info@praamid.ee, tel 618 1310

Roomassaare–Ringsu ehk Ruhnu: Kihnu Veeteed AS
Sõiduplaan ja muu info: www.veeteed.ee
Kontakt: veeteed@veeteed.com, tel 506 5919

Triigi–Sõru ehk Hiiumaale: Kihnu Veeteed AS
Sõiduplaan ja muu info: www.veeteed.ee
Kontakt: veeteed@veeteed.com, tel 5344 1294

Lennuliiklus

Saaremaa lennuliiklust teenindab Kuressaare lennujaam, mida haldab Tallinna Lennujaam AS. Lennuühenduste korraldamise eest vastutab Transpordiamet. Kuressaarest on otseühendused Tallinnaga aastaringselt, Ruhnuga 1. oktoobrist 30. aprillini.

Kuressaare–Tallinn: NyxAir OÜ
Sõiduplaan ja muu infowww.flynyx.com
Kontakt: support@nyx.ee, tel 5562 7612

Kuressaare–Ruhnu(–Pärnu): Diamond Sky OÜ
Sõiduplaan ja muu infowww.eestilennud.ee
Kontakt: info@eestilennud.ee, tel 5300 0303