1. Eluruumi tagamine  2. Saaremaa Vallavalitsuse 15.01.2019 korralduse nr 32 „Eluruumi tagamine" kehtetuks tunnistamine 3. Saaremaa valla ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni...

Vallavalitsuse 22.01.2019 istungi päevakord

1. Eluruumi tagamine  2. Saaremaa Vallavalitsuse 15.01.2019 korralduse nr 32 „Eluruumi tagamine" kehtetuks tunnistamine 3. Saaremaa valla ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni...

21. jaanuaril avatakse omafinantseeringu taotlusvoor LEADER meetme 2 projektidele Saaremaa Vallavalitsus kuulutas välja 2019. aasta LEADER programmi meetme 2...

Avatud on omafinantseeringu taotlusvoor LEADER meetme 2 projektidele

21. jaanuaril avatakse omafinantseeringu taotlusvoor LEADER meetme 2 projektidele Saaremaa Vallavalitsus kuulutas välja 2019. aasta LEADER programmi meetme 2...

Vallavalitsus annab teada, et on välja kuulutanud avaliku konkursi kultuuri- ja spordiosakonna juhataja  leidmiseks. Kultuuri- ja spordiosakonna juhataja põhiülesanneteks on...

Avalik konkurss kultuuri- ja spordiosakonna juhataja ametikohale

Vallavalitsus annab teada, et on välja kuulutanud avaliku konkursi kultuuri- ja spordiosakonna juhataja  leidmiseks. Kultuuri- ja spordiosakonna juhataja põhiülesanneteks on...

Saaremaa Vallavalitsus saatis majandus- ja taristuminister Kadri Simsonile ja riigihalduse minister Janek Mäggile taotluse Vabariigi Valitsuse reservist 25 000 euro suuruse eraldise saamiseks,...

Vallavalitsus taotleb Vabariigi Valitsuselt 25 000 eurot Vilsandiga ühenduse taastamiseks

Saaremaa Vallavalitsus saatis majandus- ja taristuminister Kadri Simsonile ja riigihalduse minister Janek Mäggile taotluse Vabariigi Valitsuse reservist 25 000 euro suuruse eraldise saamiseks,...

Jaanuari teises pooles viib Eesti Uuringukeskus Saaremaa Vallavalitsuse tellimusel läbi uuringu, mille eesmärk on selgitada välja Saare maakonna ettevõtjate rahulolu ettevõtluskeskkonda...

Ettevõtjaid oodatakse osalema rahulolu-uuringus

Jaanuari teises pooles viib Eesti Uuringukeskus Saaremaa Vallavalitsuse tellimusel läbi uuringu, mille eesmärk on selgitada välja Saare maakonna ettevõtjate rahulolu ettevõtluskeskkonda...

Saaremaa Vallavalitsus on välja kuulutanud avaliku konkursi „Turvalise elukeskkonna tagaja 2018". Kandidaate konkursile võivad esitada nii füüsilised kui juriidilised isikud. Kandidaadi...

Oodatakse kandidaate konkursile "Turvalise elukeskkonna tagaja 2018"

Saaremaa Vallavalitsus on välja kuulutanud avaliku konkursi „Turvalise elukeskkonna tagaja 2018". Kandidaate konkursile võivad esitada nii füüsilised kui juriidilised isikud. Kandidaadi...

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ehitus- ja planeeringuosakonna üldplaneeringuspetsialist leidmiseks tähtajaliselt, ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks.   ...

Avalik konkurss üldplaneeringuspetsialisti teenistuskohale

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ehitus- ja planeeringuosakonna üldplaneeringuspetsialist leidmiseks tähtajaliselt, ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks.   ...

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab välja 2019. aasta LEADER programmi meetme 2 „Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine" projektivoorust rahastavatele projektidele...

21. jaanuaril avatakse omafinantseeringu taotlusvoor LEADER meetme 2 projektidele

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab välja 2019. aasta LEADER programmi meetme 2 „Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine" projektivoorust rahastavatele projektidele...

Saaremaa Vallavalitsuse 08.01.2019 korraldusega nr 27 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Garnisoni tn 18 ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse...

Riigigümnaasiumi detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Saaremaa Vallavalitsuse 08.01.2019 korraldusega nr 27 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Garnisoni tn 18 ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse...

Saaremaa Vallavalitsuse meediaspetsialistiks valiti kolme kandidaadi hulgast Risto Kaljuste, kes on viimasel aastal töötanud Euroopa Parlamendis, olles praktikant nii tõlkedirektoraadis...

Valla meediaspetsialistiks valiti Risto Kaljuste

Saaremaa Vallavalitsuse meediaspetsialistiks valiti kolme kandidaadi hulgast Risto Kaljuste, kes on viimasel aastal töötanud Euroopa Parlamendis, olles praktikant nii tõlkedirektoraadis...

1. Hoolduse seadmine 2. Hoolduse lõpetamine 3. Eluruumi tagamine  4. Vaideotsus vaide tagastamise kohta 5. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Kuressaare...

Vallavalitsuse 15.01.2019 istungi päevakord

1. Hoolduse seadmine 2. Hoolduse lõpetamine 3. Eluruumi tagamine  4. Vaideotsus vaide tagastamise kohta 5. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Kuressaare...

Reedel, 11. jaanuaril oli Kadi Raadios eetris järjekordne saade "Saaremaa tund" (Keskpäev), kus vesteldi järgmistel teemadel: - valimisjaoskondade arvu vähenemine; - m uutunud...

11. jaanuari raadiosaade "Saaremaa tund"

Reedel, 11. jaanuaril oli Kadi Raadios eetris järjekordne saade "Saaremaa tund" (Keskpäev), kus vesteldi järgmistel teemadel: - valimisjaoskondade arvu vähenemine; - m uutunud...

Vallavalitsus annab teada, et Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Saaremaa vallas asuvate riigimaade müümiseks.  Müügis on  Ariste küla Matsipõllu (3,5...

Kirjalik enampakkumine riigimaa müügiks

Vallavalitsus annab teada, et Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Saaremaa vallas asuvate riigimaade müümiseks.  Müügis on  Ariste küla Matsipõllu (3,5...

Saaremaa Vallavalitsus maakonna ülesannete täitjana ootab ettepanekuid maakonna teenetemärkidele ja vapimärkidele ning Saaremaa aasta inimese ja aasta teo tiitlile.   Saare...

Oodatakse teenetemärkide, vapimärkide, aasta inimese ja aasta teo kandidaatide ülesseadmist

Saaremaa Vallavalitsus maakonna ülesannete täitjana ootab ettepanekuid maakonna teenetemärkidele ja vapimärkidele ning Saaremaa aasta inimese ja aasta teo tiitlile.   Saare...

Kuressaare linnas ja selle lähiümbruses oli täna alates kella 9.50-st õhuliini rikke tõttu elektrikatkestus. Elektrilevi esialgse info kohaselt prognoositi elektrikatkestuse pikkuseks kaks...

Vallavanem kutsus elektrikatkestuse tõttu kokku kriisikomisjoni

Kuressaare linnas ja selle lähiümbruses oli täna alates kella 9.50-st õhuliini rikke tõttu elektrikatkestus. Elektrilevi esialgse info kohaselt prognoositi elektrikatkestuse pikkuseks kaks...

1. Saaremaa Vallavalitsuse 11. detsembri 2018. a korralduse nr 1552 "Eluruumi tagamine" punkti 2 muutmine 2. Eluruumi tagamine 3. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse...

Vallavalitsuse 08.01.2019 istungi päevakord

1. Saaremaa Vallavalitsuse 11. detsembri 2018. a korralduse nr 1552 "Eluruumi tagamine" punkti 2 muutmine 2. Eluruumi tagamine 3. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse...

Vallavalitsus annab teada, et Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Saaremaa vallas asuvate kinnisasjade (maatulunudusmaa) müümiseks.    Müügis on Eikla...

Avalik kirjalik enampakkumine riigimaa müügiks

Vallavalitsus annab teada, et Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Saaremaa vallas asuvate kinnisasjade (maatulunudusmaa) müümiseks.    Müügis on Eikla...

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab teistkordselt välja 2019. aasta XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Minu arm" Saaremaa esinduse rongkäigu kujunduskontseptsiooni konkursi, mille eesmärk on luua...

Jätkuvalt oodatakse ideid laulu- ja tantsupeo Saaremaa esinduse rongkäigu kujunduskontseptsioonile

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab teistkordselt välja 2019. aasta XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Minu arm" Saaremaa esinduse rongkäigu kujunduskontseptsiooni konkursi, mille eesmärk on luua...

1. Konkursi väljakuulutamine (avalike suhete peaspetsialist) 2. Hajaasustuse programmi 2017 toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Koidula küla Härbli-Hansu) 3. Saaremaa...

Vallavalitsuse 02.01.2019 istungi päevakord

1. Konkursi väljakuulutamine (avalike suhete peaspetsialist) 2. Hajaasustuse programmi 2017 toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Koidula küla Härbli-Hansu) 3. Saaremaa...

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et on vastu võtnud ja  avalikule väljapanekule suunanud Mändjala küla Vene detailplaneeringu. Detailplaneering on avalikul...

Mändjala külas Vene detailplaneeringu avalik väljapanek

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et on vastu võtnud ja  avalikule väljapanekule suunanud Mändjala küla Vene detailplaneeringu. Detailplaneering on avalikul...