Saaremaa Vallavalitsus kinnitas aprillis huvihariduse ja huvitegevuse riikliku lisatoetuse 2019. aasta I taotlusvooru tulemused. Aasta alguse taotlusvooru sai projekte esitada 15. märtsini. ...

Huvihariduse ja -tegevuse täiendava toetuse saajad (I voor)

Saaremaa Vallavalitsus kinnitas aprillis huvihariduse ja huvitegevuse riikliku lisatoetuse 2019. aasta I taotlusvooru tulemused. Aasta alguse taotlusvooru sai projekte esitada 15. märtsini. ...

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et müüb elektroonilises oksjonikeskkonnas  maaportaal.ee  enampakkumise korras kahte Varpe külas asuvat metsakinnistut. Esimese kinnistu...

Enampakkumine metsakinnistute müügiks

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et müüb elektroonilises oksjonikeskkonnas  maaportaal.ee  enampakkumise korras kahte Varpe külas asuvat metsakinnistut. Esimese kinnistu...

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et lõpetas  07.05.2019 korraldusega nr 649  Suure-Rootsi küla Tõru katastriüksuse detailplaneeringu koostamise....

Detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et lõpetas  07.05.2019 korraldusega nr 649  Suure-Rootsi küla Tõru katastriüksuse detailplaneeringu koostamise....

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et valminud on eelnõu Mändjala külas Tormiranna kinnistu (registriosa nr 3015534, katastritunnusega 34801:008:0632) jagamisel liikluspindade...

Mändjala küla Tormiranna katastriüksuse liikluspindade moodustamine

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et valminud on eelnõu Mändjala külas Tormiranna kinnistu (registriosa nr 3015534, katastritunnusega 34801:008:0632) jagamisel liikluspindade...

Saaremaa Vallavalitsuse  14.05.2019 korralduse nr 667   alusel on perioodil 21. mai kuni 4. juuni 2019 avalikul väljapanekul Pärsama Lasteaia arengukava 2019–2021 eelnõu. ...

Pärsama Lasteaia arengukava 2019–2021 eelnõu avalik väljapanek

Saaremaa Vallavalitsuse  14.05.2019 korralduse nr 667   alusel on perioodil 21. mai kuni 4. juuni 2019 avalikul väljapanekul Pärsama Lasteaia arengukava 2019–2021 eelnõu. ...

1. Hajaasustuse programmi 2018 toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Vintri küla, Vahevälja; Suurna küla Teeääre) 2. Kohaliku omaalgatuse programmi taotluse rahuldamata jätmine ...

Vallavalitsuse 21.05.2019 istungi päevakord

1. Hajaasustuse programmi 2018 toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Vintri küla, Vahevälja; Suurna küla Teeääre) 2. Kohaliku omaalgatuse programmi taotluse rahuldamata jätmine ...

1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel (va maagaas) töötava või elektrikütet kasutava kütteseadme asendamiseks...

Korteriühistud saavad toetust kütteseadme vahetuseks või kaugküttega liitumiseks

1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel (va maagaas) töötava või elektrikütet kasutava kütteseadme asendamiseks...

Vallavalitsus annab teada, et avatud on 2019. aasta tervist ja heaolu toetavate tegevuste maakondlik toetusvoor.    Toetust saab taotleda tegevustele, mis lähtuvad...

Avatud on tervist ja heaolu toetavate tegevuste toetusvoor

Vallavalitsus annab teada, et avatud on 2019. aasta tervist ja heaolu toetavate tegevuste maakondlik toetusvoor.    Toetust saab taotleda tegevustele, mis lähtuvad...

Saaremaa vald koostöös AS-ga Epler & Lorenz korraldab juunikuu kolmel laupäeval ohtlike jäätmete kogumisringi, mille käigus saab peatuskohtades ära anda koduses majapidamises üle jäänud...

Ohtlike jäätmete kogumisringid Saare maakonnas

Saaremaa vald koostöös AS-ga Epler & Lorenz korraldab juunikuu kolmel laupäeval ohtlike jäätmete kogumisringi, mille käigus saab peatuskohtades ära anda koduses majapidamises üle jäänud...

Saaremaa Vallavalitsus teavitab, et on algatanud kahe peremehetu ehitise hõivamise Väike-Võhma külas – töökoda (ehitisregistri kood 120775857) ja masinakuur (ehitisregistri kood 120775849). ...

Peremehetu ehitise hõivamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab, et on algatanud kahe peremehetu ehitise hõivamise Väike-Võhma külas – töökoda (ehitisregistri kood 120775857) ja masinakuur (ehitisregistri kood 120775849). ...

Vallavalitsus on välja kuulutanud konkursi 2019. aasta huvihariduse ja huvitegevuse riikliku lisatoetuse jagamiseks. Projektikonkursile on oodatud 7-19aastastele lastele ja noortele suunatud...

Huvihariduseks ja -tegevuseks saab taotleda täiendavat toetust

Vallavalitsus on välja kuulutanud konkursi 2019. aasta huvihariduse ja huvitegevuse riikliku lisatoetuse jagamiseks. Projektikonkursile on oodatud 7-19aastastele lastele ja noortele suunatud...

Saaremaa Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Lappaja paati Salme SMA-314 alghinnaga 6000 eurot.   Üheksa meetri pikkune paat on toodetud 1989. aastal, kere on...

Vald müüb: paat Salme SMA-314

Saaremaa Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Lappaja paati Salme SMA-314 alghinnaga 6000 eurot.   Üheksa meetri pikkune paat on toodetud 1989. aastal, kere on...

Vallavalitsus kutsub osalema infopäeval „Küttesüsteemide kasutusele võtmine (seadustamine) kortermajades", mis toimub 4. juunil kell 18 Kuressaares (Tallinna 10, saal). Infopäevale on oodatud...

Küttesüsteemide seadustamise infopäev

Vallavalitsus kutsub osalema infopäeval „Küttesüsteemide kasutusele võtmine (seadustamine) kortermajades", mis toimub 4. juunil kell 18 Kuressaares (Tallinna 10, saal). Infopäevale on oodatud...

Vallavalitsus annab teada, et avanemas on 2019. aasta tervist ja heaolu toetavate tegevuste maakondlik toetusvoor.    Toetust saab taotleda tegevustele, mis lähtuvad Saare...

20. mail avaneb tervist ja heaolu toetavate tegevuste toetusvoor

Vallavalitsus annab teada, et avanemas on 2019. aasta tervist ja heaolu toetavate tegevuste maakondlik toetusvoor.    Toetust saab taotleda tegevustele, mis lähtuvad Saare...

1. Hajaasustuse programmi 2017 toetuslepingu lõpptähtaja pikendamine 2. Hajaasustuse programmi 2018 toetuse kasutamise aruande heakskiitmine ja toetuse osaline vähendamine (Saikla küla...

Vallavalitsuse 14.05.2019 istungi päevakord

1. Hajaasustuse programmi 2017 toetuslepingu lõpptähtaja pikendamine 2. Hajaasustuse programmi 2018 toetuse kasutamise aruande heakskiitmine ja toetuse osaline vähendamine (Saikla küla...

Reedel, 10. mail oli Kadi Raadio eetris taas saade "Saaremaa tund" (Keskpäev), kus vesteldi järgmistel teemadel: • liikluskorraldus Kuressaares sel kevadel ja suvel - majandus- ja...

10. mai raadiosaates „Saaremaa tund“

Reedel, 10. mail oli Kadi Raadio eetris taas saade "Saaremaa tund" (Keskpäev), kus vesteldi järgmistel teemadel: • liikluskorraldus Kuressaares sel kevadel ja suvel - majandus- ja...

Vallavalitsus annab teada, et Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmiste Saaremaa vallas asuvate kinnisasjade müümiseks: Hakjala küla  Vene katastriüksus...

Avalik kirjalik enampakkumine riigimaa müügiks

Vallavalitsus annab teada, et Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmiste Saaremaa vallas asuvate kinnisasjade müümiseks: Hakjala küla  Vene katastriüksus...

8. mail, Kuressaare linna 456. sünnipäeval toimus piiskopilinnuses pidulik tseremoonia, kus linnale osutatud väljapaistvate teenete eest sai teenetemärgi Enda Naaber.  Enda Naaber...

Kuressaare linna teenetemärgi pälvis Enda Naaber

8. mail, Kuressaare linna 456. sünnipäeval toimus piiskopilinnuses pidulik tseremoonia, kus linnale osutatud väljapaistvate teenete eest sai teenetemärgi Enda Naaber.  Enda Naaber...

Rahandusministeeriumi teatel on 23. maini 2019 avalikul väljapanekul Eesti mereala planeeringu eskiislahendus ja selle mõjude hindamine. Planeeringu eesmärk on kokku leppida Eesti mereala...

Eesti mereala planeeringu ja selle mõjude hindamise avalik väljapanek

Rahandusministeeriumi teatel on 23. maini 2019 avalikul väljapanekul Eesti mereala planeeringu eskiislahendus ja selle mõjude hindamine. Planeeringu eesmärk on kokku leppida Eesti mereala...

Kaasava eelarve ettepanekute hindamise komisjon valis 2. mail välja 24 ettepanekut, mis pannakse rahvahääletusele konkureerima 98 000 euro nimel.    „35 laekunud ettepaneku...

Kaasava eelarve hääletusele 24 ettepanekut

Kaasava eelarve ettepanekute hindamise komisjon valis 2. mail välja 24 ettepanekut, mis pannakse rahvahääletusele konkureerima 98 000 euro nimel.    „35 laekunud ettepaneku...

Vallavalitsus kutsub osalema Saaremaa vallas asuvate kortermajade hoovialade heakorrastamise toetusvoorus. Toetatakse hoovialade projekteerimist ja heakorrastamist ning üldkasutuses olevate...

Avatud on kortermajade hoovialade heakorrastamise toetusvoor

Vallavalitsus kutsub osalema Saaremaa vallas asuvate kortermajade hoovialade heakorrastamise toetusvoorus. Toetatakse hoovialade projekteerimist ja heakorrastamist ning üldkasutuses olevate...

1. Hajaasustuse programmi 2018 toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Ilpla küla Küüninurga) 2. Hajaasustuse programmi 2018 taotluse osaline ja tingimuslik rahuldamine...

Vallavalitsuse 07.05.2019 istungi päevakord

1. Hajaasustuse programmi 2018 toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Ilpla küla Küüninurga) 2. Hajaasustuse programmi 2018 taotluse osaline ja tingimuslik rahuldamine...

Riigikantselei ja Rahandusministeerium on koostöös otsimas Eestile uusi pikaajalisi strateegilisi sihte aastani 2035, et koondada olulisemad eesmärgid, kuhu suunas Eesti järgmised 15 aastat...

Osale arvamuskorjes - millises Eestis soovid aastal 2035 elada?

Riigikantselei ja Rahandusministeerium on koostöös otsimas Eestile uusi pikaajalisi strateegilisi sihte aastani 2035, et koondada olulisemad eesmärgid, kuhu suunas Eesti järgmised 15 aastat...

3. mail toimus Saaremaa Vallavalitsuse talgupäev Ariste lahe rannikul, kus kokkukorjamist ootas 2005. aasta jaanuaritormiga randa uhutud mereprügi. Talgupäeval võeti tähelepanu alla umbes nelja...

Vallavalitsus viis läbi Ariste lahe mereprügi koristustalgud

3. mail toimus Saaremaa Vallavalitsuse talgupäev Ariste lahe rannikul, kus kokkukorjamist ootas 2005. aasta jaanuaritormiga randa uhutud mereprügi. Talgupäeval võeti tähelepanu alla umbes nelja...

Saaremaa valla lasteaedade lõpuaktuste ajad 2019 : Aste Lasteaed "Mõmmik" 31. mai kell 15 Kaali Kool 31. mai kell 16 Kahtla Lasteaed-Põhikool 31. mai kell 15 Kihelkonna Kool...

Lasteaedade lõpuaktused 2019

Saaremaa valla lasteaedade lõpuaktuste ajad 2019 : Aste Lasteaed "Mõmmik" 31. mai kell 15 Kaali Kool 31. mai kell 16 Kahtla Lasteaed-Põhikool 31. mai kell 15 Kihelkonna Kool...

Vallavalitsus annab teada, et avatud on Kodanikuühiskonna Sihtkapitali 2019. aasta arenguhüppe taotlusvoor vabaühendustele. Toetust saab küsida tegevusteks, mis tõstavad taotleja või tema...

Avatud on vabaühenduste 2019. aasta arenguhüppe taotlusvoor

Vallavalitsus annab teada, et avatud on Kodanikuühiskonna Sihtkapitali 2019. aasta arenguhüppe taotlusvoor vabaühendustele. Toetust saab küsida tegevusteks, mis tõstavad taotleja või tema...

Vallavalitsus juhib tähelepanu, et seoses Pargi ja Lossi tänava ristmiku sulgemisega liiklusele võimaldatakse linnaliinibussil nr 1 ajutiselt sõita mööda Kalda puiestee kergliiklusteed. Teistel...

Linnaliinibussil nr 1 on luba sõita erandkorras kergliiklusteel

Vallavalitsus juhib tähelepanu, et seoses Pargi ja Lossi tänava ristmiku sulgemisega liiklusele võimaldatakse linnaliinibussil nr 1 ajutiselt sõita mööda Kalda puiestee kergliiklusteed. Teistel...

1. Hajaasustuse programmi 2017 toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Karida küla Vessiku) 2. Avaliku ürituse loa andmine (Orisaare kevadlaat; Orissaare jaaniõhtu) 3. Aste...

Vallavalitsuse 30.04.2019 istungi päevakord

1. Hajaasustuse programmi 2017 toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Karida küla Vessiku) 2. Avaliku ürituse loa andmine (Orisaare kevadlaat; Orissaare jaaniõhtu) 3. Aste...

Päästeamet on valmis saanud uue küttesüsteemide registri ehk Eesti küttekollete digikaardi, kuhu tuleb 2020. aastast kanda kõik korstnapühkijate ja pottseppade väljastatavad aktid ning...

Päästeamet kutsub Saaremaa korstnapühkijaid küttekollete registri koolitusele

Päästeamet on valmis saanud uue küttesüsteemide registri ehk Eesti küttekollete digikaardi, kuhu tuleb 2020. aastast kanda kõik korstnapühkijate ja pottseppade väljastatavad aktid ning...

Vallavalitsus annab teada, et KredEx avab 06.05.2019.a. lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru. Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele, kus kasvab...

KredEx avab 6. mail lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru

Vallavalitsus annab teada, et KredEx avab 06.05.2019.a. lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru. Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele, kus kasvab...