Homme toimub Kuressaares vallavalitsuse hoones avalik arutelu, kus saab kaasa rääkida Eesti hariduse tuleviku kujundamisel.   Eesti Kultuuri Koda koostöös haridus- ja...

Haridus- ja teadusministeerium kutsub arutlema hariduse tuleviku üle

Homme toimub Kuressaares vallavalitsuse hoones avalik arutelu, kus saab kaasa rääkida Eesti hariduse tuleviku kujundamisel.   Eesti Kultuuri Koda koostöös haridus- ja...

Vallavalitsus teavitab, et vallavolikogu poolt  27.09.2018 vastu võetud  Ansekülas asuv  Vallimaa detailplaneering on suunatud  avalikule väljapanekule  uue...

Detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Vallavalitsus teavitab, et vallavolikogu poolt  27.09.2018 vastu võetud  Ansekülas asuv  Vallimaa detailplaneering on suunatud  avalikule väljapanekule  uue...

Saaremaa Vallavalitsuse poolt käesoleva aasta kevadel algatatud projekt „Tuletõrje veevõtukoha rajamine Vilsandile" on saanud Riigi Tugiteenuste Keskuse heakskiidu.   Projekti...

Vilsandi saab tuletõrje veemahutid

Saaremaa Vallavalitsuse poolt käesoleva aasta kevadel algatatud projekt „Tuletõrje veevõtukoha rajamine Vilsandile" on saanud Riigi Tugiteenuste Keskuse heakskiidu.   Projekti...

1. Eluruumi tagamine 2. Eluruumi tagamine ja üürilepingu pikendamine  3. Lepingu lõpetamine 4. Lepingu erakorraline lõpetamine 5. Saaremaa Vallavalitsuse...

Vallavalitsuse 16.07.2019 istungi päevakord

1. Eluruumi tagamine 2. Eluruumi tagamine ja üürilepingu pikendamine  3. Lepingu lõpetamine 4. Lepingu erakorraline lõpetamine 5. Saaremaa Vallavalitsuse...

Saaremaa vallavalitsus ja Ventspilsi vabasadam sõlmisid koostöölepe Mõntu-Ventspilsi laevaliini käivitamiseks. Leppega soovitakse tagada tõhus ja pidev suhtlus kahe osapoole vahel, et valmistuda...

Mõntu-Ventspilsi laevaliini koostöölepe

Saaremaa vallavalitsus ja Ventspilsi vabasadam sõlmisid koostöölepe Mõntu-Ventspilsi laevaliini käivitamiseks. Leppega soovitakse tagada tõhus ja pidev suhtlus kahe osapoole vahel, et valmistuda...

Eesti Õigusbüroo koostöös Justiitsministeeriumiga pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele. Elanikke abistavad 43 juristi üle Eesti, kelle keskmine tööstaaž on 17...

Võimalus saada tasuta ning soodustingimustel õigusabi

Eesti Õigusbüroo koostöös Justiitsministeeriumiga pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele. Elanikke abistavad 43 juristi üle Eesti, kelle keskmine tööstaaž on 17...

1. Saaremaa Vallavalitsuse 29. jaanuari 2019. a korralduse nr 2-3/96 "Hoolduse seadmine" kehtetuks tunnistamine 2. Sundvalduse seadmise menetluse mittealgatamine 3. Saaremaa Vallavalitsuse...

Vallavalitsuse 09.07.2019 istungi päevakord

1. Saaremaa Vallavalitsuse 29. jaanuari 2019. a korralduse nr 2-3/96 "Hoolduse seadmine" kehtetuks tunnistamine 2. Sundvalduse seadmise menetluse mittealgatamine 3. Saaremaa Vallavalitsuse...

Saaremaa vald koostöös Eesti Arhitektide Liiduga kutsub arhitekte ja sisearhitekte osalema Kuressaares Hariduse 13 koolihoone sisearhitektuuri ja arhitektuuri konkursil. Arhitektuurse...

Vald kuulutas välja Hariduse 13 koolihoone arhitektuurikonkursi

Saaremaa vald koostöös Eesti Arhitektide Liiduga kutsub arhitekte ja sisearhitekte osalema Kuressaares Hariduse 13 koolihoone sisearhitektuuri ja arhitektuuri konkursil. Arhitektuurse...

Saaremaa valla elanikud ja suvilaomanikud saavad asbestijäätmete kogumisringi käigus tasuta ära anda kogu oma kasutult seisva eterniidi ja muud asbestijäätmed. Kogumisring toimub juuli teises...

Eterniidi ja asbestijäätmete kogumisring

Saaremaa valla elanikud ja suvilaomanikud saavad asbestijäätmete kogumisringi käigus tasuta ära anda kogu oma kasutult seisva eterniidi ja muud asbestijäätmed. Kogumisring toimub juuli teises...

1. Külavanema kinnitamine (Tagaranna küla; Mõnnuste küla; Mullutu küla; Reeküla) 2. Aruande kinnitamine ja toetuse osaline tagasinõudmine 3. Hajaasustuse programmi 2018 toetuse kasutamise aruande...

Vallavalitsuse 02.07.2019 istungi päevakord

1. Külavanema kinnitamine (Tagaranna küla; Mõnnuste küla; Mullutu küla; Reeküla) 2. Aruande kinnitamine ja toetuse osaline tagasinõudmine 3. Hajaasustuse programmi 2018 toetuse kasutamise aruande...

EAS-i väikesaarte programmi toel rajatud valguskaablivõrgu kaudu jõuavad Abruka saare elanikeni Telia teenused. Nimelt sõlmisid Saaremaa vald ja Telia Eesti AS käesoleva aasta kevadel...

Abruka elanikud saavad kaasaegsed sideteenused

EAS-i väikesaarte programmi toel rajatud valguskaablivõrgu kaudu jõuavad Abruka saare elanikeni Telia teenused. Nimelt sõlmisid Saaremaa vald ja Telia Eesti AS käesoleva aasta kevadel...

1. Hajaasustuse programmi 2017 toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Põllukülas Jaagu talu; Piila külas Kotka talu) 2. Hajaasustuse programmi 2018 toetuse kasutamise aruande heakskiitmine...

Vallavalitsuse 28.06.2019 istungi päevakord

1. Hajaasustuse programmi 2017 toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Põllukülas Jaagu talu; Piila külas Kotka talu) 2. Hajaasustuse programmi 2018 toetuse kasutamise aruande heakskiitmine...

Saaremaa Vallavalitsus kavatseb uuendada Tornimäe Põhikooli ja Tornimäe Lasteaia soojusega varustamise süsteemi. Vastavalt kaugkütte seadusele § 14 1 „Soojuse ostu korraldus" teavitame lepingu...

Teade soojuse ostmise lepingu sõlmimise kavatsusest Tornimäel

Saaremaa Vallavalitsus kavatseb uuendada Tornimäe Põhikooli ja Tornimäe Lasteaia soojusega varustamise süsteemi. Vastavalt kaugkütte seadusele § 14 1 „Soojuse ostu korraldus" teavitame lepingu...

Saaremaa Vallavalitsus kavatseb uuendada Valjala Põhikooli ja Valjala Lasteaia soojusega varustamise süsteemi. Vastavalt kaugkütte seadusele § 14 1 „Soojuse ostu korraldus" teavitame lepingu...

Teade soojuse ostmise lepingu sõlmimise kavatsusest Valjalas

Saaremaa Vallavalitsus kavatseb uuendada Valjala Põhikooli ja Valjala Lasteaia soojusega varustamise süsteemi. Vastavalt kaugkütte seadusele § 14 1 „Soojuse ostu korraldus" teavitame lepingu...

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi eesmärgiga leida meene, millega tänada edukamaid ettevõtjaid iga-aastase tänu- ja tunnustusürituse raames. Saaremaa Vallavalitsus...

Tänumeene otsib tegijat

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi eesmärgiga leida meene, millega tänada edukamaid ettevõtjaid iga-aastase tänu- ja tunnustusürituse raames. Saaremaa Vallavalitsus...

  Juulikuust pole lahkunu lähedasel enam tarvidust surma registreerimiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuametniku poole, sest surmatõendi väljastab...

1. juulist lihtsustub surmatõendi väljastamine

  Juulikuust pole lahkunu lähedasel enam tarvidust surma registreerimiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuametniku poole, sest surmatõendi väljastab...

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Saare maakonna energiamajanduse arengustrateegia 2020-2030 koostamise tellimine".  Hanke esemeks...

Hange "Saare maakonna energiamajanduse arengustrateegia 2020-2030 koostamise tellimine"

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Saare maakonna energiamajanduse arengustrateegia 2020-2030 koostamise tellimine".  Hanke esemeks...

Vallavalitsus teavitab, et suve lõpuni on võimalik tulla kogemusnõustaja vastuvõtule, et saada tuge erinevate elukriisidega toimetulekul. Nõustaja pakub tuge depressiooni, ärevushäire, Aspergeri...

Kogemusnõustaja ootab vastuvõtule

Vallavalitsus teavitab, et suve lõpuni on võimalik tulla kogemusnõustaja vastuvõtule, et saada tuge erinevate elukriisidega toimetulekul. Nõustaja pakub tuge depressiooni, ärevushäire, Aspergeri...

20. juunil allkirjastasid Kuressaare Haigla SA juhatuse liige Märt Kõlli, Saaremaa vallavanem Madis Kallas, Muhu vallavanem Raido Liitmäe ja Ruhnu vallavolikogu esimees Heiki Kukk...

Sõlmiti tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna koostöökokkulepe

20. juunil allkirjastasid Kuressaare Haigla SA juhatuse liige Märt Kõlli, Saaremaa vallavanem Madis Kallas, Muhu vallavanem Raido Liitmäe ja Ruhnu vallavolikogu esimees Heiki Kukk...

Pühapäeval, 7. juulil algusega kell 14 on kõigil huvilistel võimalik jälgida juubelilaulupeo suurkontserdit Kuressaare keskväljakul. Kontserdi otseülekandeks paigaldatakse südalinna...

Laulupeo otseülekanne Kuressaare keskväljakul

Pühapäeval, 7. juulil algusega kell 14 on kõigil huvilistel võimalik jälgida juubelilaulupeo suurkontserdit Kuressaare keskväljakul. Kontserdi otseülekandeks paigaldatakse südalinna...

Vallavalitsus annab teada, et 20. juunist on avatud programmi "Turvalised kogukonnad" 2019. aasta maakondliku toetusvooru järelvoor. Programmi eesmärk on aidata kaasa turvalise elukeskkonna...

Avatud on kogukondliku turvalisuse toetuse järelvoor

Vallavalitsus annab teada, et 20. juunist on avatud programmi "Turvalised kogukonnad" 2019. aasta maakondliku toetusvooru järelvoor. Programmi eesmärk on aidata kaasa turvalise elukeskkonna...

Juuli alguses toimub Kuressaares Saaremaa Vallavalitsuse ja SA Väärtustades Elu koostöös kahepäevane paarisuhtekoolitus. Koolitus keskendub suhete tugevdamisele ja sinna on oodatud...

Kuressaares toimub 3.-4. juulil paarisuhtekoolitus

Juuli alguses toimub Kuressaares Saaremaa Vallavalitsuse ja SA Väärtustades Elu koostöös kahepäevane paarisuhtekoolitus. Koolitus keskendub suhete tugevdamisele ja sinna on oodatud...

Reedel, 14. juunil on taaskord Kadi Raadio eetris saade "Saaremaa tund" (Keskpäev), kus vesteldakse järgmistel teemadel: Kuressaare haigla ja valdade (Saaremaa, Ruhnu, Muhu) tervis- ja...

14. juuni raadiosaates „Saaremaa tund“

Reedel, 14. juunil on taaskord Kadi Raadio eetris saade "Saaremaa tund" (Keskpäev), kus vesteldakse järgmistel teemadel: Kuressaare haigla ja valdade (Saaremaa, Ruhnu, Muhu) tervis- ja...

Saaremaa Vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanked "Saaremaa valla õpilasliinide teenindamine 2018-2019 õppeaastaks" ja "Kruusateede remont Saaremaa valla teedel 2019". Esimese hanke...

Riigihangete väljakuulutamine

Saaremaa Vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanked "Saaremaa valla õpilasliinide teenindamine 2018-2019 õppeaastaks" ja "Kruusateede remont Saaremaa valla teedel 2019". Esimese hanke...

1. Hajaasustuse programmi 2018 toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Salu küla Tammiku; Jõekääru talu, Kellamäe küla) 2. Hajaasustuse programmi 2018 toetuse kasutamise aruande...

Vallavalitsuse 18.06.2019 istungi päevakord

1. Hajaasustuse programmi 2018 toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Salu küla Tammiku; Jõekääru talu, Kellamäe küla) 2. Hajaasustuse programmi 2018 toetuse kasutamise aruande...

1919. aasta 19.-23. juunini toimus Võnnu lahing, kus eestlastel õnnestus lüüa Saksa Landeswehri vägesid. Eestlaste võit Võnnu lahingus ei olnud pelgalt kui kauaoodatud revanš sakslaste...

Võidupüha ja maakaitsepäev Saare maakonnas 23. juunil

1919. aasta 19.-23. juunini toimus Võnnu lahing, kus eestlastel õnnestus lüüa Saksa Landeswehri vägesid. Eestlaste võit Võnnu lahingus ei olnud pelgalt kui kauaoodatud revanš sakslaste...

1. Külavanemate kinnitamine (Ula, Talila, Kanissaare ja Pöide-Keskvere; Veere küla) 2. Saaremaa Vallavalitsuse 12.03.2019 korralduse nr 299 „Tegevustoetuste rahuldamine 2019...

Vallavalitsuse 11.06.2019 istungi päevakord

1. Külavanemate kinnitamine (Ula, Talila, Kanissaare ja Pöide-Keskvere; Veere küla) 2. Saaremaa Vallavalitsuse 12.03.2019 korralduse nr 299 „Tegevustoetuste rahuldamine 2019...

Vallavalitsus korraldab vähempakkumise Kuressaare linna kesklinna lähiümbruses parkla rajamiseks, sobiva kinnistu omandamiseks, hoonestusõigusega koormamiseks või rendile...

Vähempakkumine kesklinna lähiümbruses parkla rajamiseks

Vallavalitsus korraldab vähempakkumise Kuressaare linna kesklinna lähiümbruses parkla rajamiseks, sobiva kinnistu omandamiseks, hoonestusõigusega koormamiseks või rendile...

Vallavalitsus annab teada, et juunis on Pähkla, Aste ja Torgu piirkondade lemmikloomaomanikel võimalus oma koeri ja kasse mugavalt kiibistada ja marutaudi vastu vaktsineerida kodu lähedal. ...

Koerte-kasside marutaudivastane vaktsineerimine ja kiibistamine

Vallavalitsus annab teada, et juunis on Pähkla, Aste ja Torgu piirkondade lemmikloomaomanikel võimalus oma koeri ja kasse mugavalt kiibistada ja marutaudi vastu vaktsineerida kodu lähedal. ...

Saaremaa Vallavolikogu esimees Tiiu Aro ja vallavanem Madis Kallas õnnitlevad 19. juunil Kuressaare Laurentiuse kirikus 60 ja 50 aastat koos elanud abielupaare. Paare, kes tähistavad sel aastal...

Vald tunnustab väärikaid pulmapaare

Saaremaa Vallavolikogu esimees Tiiu Aro ja vallavanem Madis Kallas õnnitlevad 19. juunil Kuressaare Laurentiuse kirikus 60 ja 50 aastat koos elanud abielupaare. Paare, kes tähistavad sel aastal...