« Back

Vald kuulutas välja Hariduse 13 koolihoone arhitektuurikonkursi

Saaremaa vald koostöös Eesti Arhitektide Liiduga kutsub arhitekte ja sisearhitekte osalema Kuressaares Hariduse 13 koolihoone sisearhitektuuri ja arhitektuuri konkursil. Arhitektuurse ideekonkursi eesmärk on parima tervikliku ideekavandi, kontseptsiooni ja visiooni leidmine Saaremaa Ühisgümnaasiumi (tulevikus põhikool) hoonekompleksi rekonstrueerimiseks.

Vallaarhitekt Mark Grimitliht sõnul peab põhikoolihoone lahendus ja selle ümber tekkiv avalik linnaruum olema arhitektuuriliselt kõrgetasemeline ja arvestama kaasaegsete nõudmistega koolikeskkonnale. Hoone peab võimaldama viia läbi erinevaid õppetegevusi, soodustama kaasaegse õppe metoodika kasutuselevõttu, pakkuma erinevaid paindlikke õppimis- ning suhtluskeskkondi.

Ka peab väljapakutud lahendus olema teostatav optimaalsete kuludega, realistlik, ruumisäästlik ja nutikas. Kool peab järgima liikuma kutsuva kooli põhimõtteid. Ootused õpikeskkonnale on eelkõige avaratel auditooriumidel ja nooruslikul disainil ning akadeemilisel ja õpilasi toetaval õpikeskkonnal, mis kannaksid edasi kooli traditsioone ja väärtusi.

Võistlusfondi suuruseks on 23 000 eurot. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse käigus sõlmitava lepingu eeldatavaks maksumuseks on 350 000 eurot koos käibemaksuga. Projekti ehitusmaksumuseks on planeeritud 5,7 miljonit koos käibemaksuga.

Ideekonkursi žüriisse kuulub abivallavanem Helle Kahm,  Saaremaa Ühisgümnaasiumi direktor Viljar Aro, volitatud arhitekt-ekspert Inga Raukas, volitatud arhitekt Andres Lember ja vallaarhitekt Mark Grimitliht.

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 30. september 2019 kell 15.

Lisainfo: vallaarhitekt Mark Grimitliht, tel 452 5044, mark.grimitliht@saaremaavald.ee