Kirjalik enampakkumine Abruka küla Vesiaia maaüksuse 6 ha rendile andmiseks 

Saaremaa Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise Abruka saarel Abruka külas asuva Vesiaia maaüksusest 6 ha põllumajanduslikuks otstarbeks rendile andmiseks.

Saaremaa Vallavolikogu 22.02.2018 määruse „Vallavara valitsemise kord" § 14 kohaselt võib vallavara, mida ei kasutata avalikul ega valitsemise otstarbel ja mida ei ole otsustatud võõrandada, anda kasutusse tulu saamise eesmärgil kasutusvaldusesse, rendile või üürile.

Vallavalitsus ei kasuta Vesiaia maaüksust avalikul ega valitsemise otstarbel, mistõttu on vallavalitsus seisukohal, et maaüksusest 6 ha võib anda kirjaliku enampakkumise korras rendile. 
 
Vesiaia maaüksuse (registriosa nr 3888334, katastritunnus 34801:014:0154, pindala 7,29 ha, maa sihtotstarve üldkasutatav maa) ca 6,0 ha antakse rendile kolmeks aastaks põllumajanduslikuks otstarbeks.
 

Enampakkumise tingimused
Enampakkumise alghind on 100 eurot aastas.
Kirjalikud pakkumised tuleb esitada hiljemalt 27. veebruaril 2019 kell 11.00 märgusõnaga ,,Abruka Vesiaia" kinnises ümbrikus aadressile Lossi 1, Kuressaare 93819, Saaremaa vald, Saare maakond või e-postile vald@saaremaavald.ee.
Pakkumised avatakse 1. märtsil 2019 kell 11.00 Marientali tee 27.

Pakkumises peavad sisalduma järgmised dokumendid ja andmed:

  • pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
  • nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
  • maksuameti tõend võlgnevuste puudumise kohta;
  • sõnadega väljendatud pakkumise summa;
  • pakkumise esitaja allkiri;
  • esindaja volitusi tõendav dokument;
  • pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema nummerdatud.

Hindamisele kuuluvad pakkumised, mis vastavad nõuetele, enampakkumise võidab isik, kelle poolt pakutav hind on kõige suurem.

Info müüdava vara ja enampakkumiste tingimuste kohta:
sadamate ja väikesaarte spetsialist Tormis Lepik,
tormis.lepik@saaremaavald.ee, tel 452 5108.