Valimised

Euroopa Parlamendi valimised 2019

Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimisteks on moodustatud Saaremaa vallas 18 valimisjaoskonda.

Euroopa Parlamendi valimistel antud häälte ülelugemine toimub esmaspäeval 27.05 kell 10.00 Kuressaare linnas Lossi 1 asuvas Saaremaa Vallavalitsuse hoones suures saalis.

Maakonnakeskuses hääletamine 16.-19.05.2019

Euroopa Parlamendi valimistel toimub maakonnakeskuses hääletamine 16.05.2019 kuni 19.05.2019 kell 12.00-20.00. Saare maakonnas korraldab maakonnakeskuses hääletamist valimisjaoskond nr 1, mis asub Tallinna tn 6, Kuressaare linnas (Raamatukogu-Konverentsikeskus).

Elektrooniline hääletamine 16.-22.05.2019

Elektrooniliselt saab hääletada 16.05.2019 kell 9.00 kuni 22.05.2019 kell 18.00.

Eelhääletamine 20.-22.05.2019

Kõik valimisjaoskonnad on avatud eelhääletuse ajal 20.05.2019 kuni 22.05.2019 kell 12.00-20.00.

Väljaspool elukohta saab hääletada eelhääletuse ajal:
- valimisjaoskonnas nr 1 (Tallinna 6, Kuressaare, Saaremaa vald, Saare maakond (Raamatukogu-Konverentsikeskus))
- valimisjaoskonnas nr 2 (Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Saaremaa vald, Saare maakond (Auriga keskus))

Valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist korraldavad eelhääletuse ajal valimisjaoskonnad nr 1 (Raamatukogu-Konverentsi keskus), nr 2 (Auriga), nr 4 (Kihelkonna) ja nr 10 (Leisi). Asukohas hääletamiseks tuleb jaoskonnakomisjonile esitada kirjalik taotlus hiljemalt 22.05.2019 kell 14.00.

Hääletamine valimispäeval 26.05.2019

Valimispäeval, 26.05.2019 on avatud kõik valimisjaoskonnad kell 9.00-20.00. 
Valimispäeval saab ka kodus hääletada. Kodus hääletamiseks tuleb vallavalitsusele või elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile esitada kirjalik taotlus hiljemalt 26.05.2019 kell 14.00. Taotluse võib elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile esitada valimispäeval 9.00-14.00 ka telefoni teel.

Valijad, kelle elukoht on rahvastikuregistrisse kantud Saaremaa valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1 (Tallinna tn 6, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond (Raamatukogu-Konverentsikeskus).

Oma elukohajärgse valimisjaoskonna asukoha ja kontaktid leiate valijakaardilt. Valijad, kes ei ole saanud hiljemalt 11.05.2019 valijakaarti või kelle andmetes on valijakaardil vigu, võib pöörduda avaldusega vallasekretär Liis Juuliku poole (liis.juulik@saaremaavald.ee, 452 5000).

Valimisjaoskondade asukohad:
nr 1 - Tallinna tn 6, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond (Raamatukogu-Konverentsikeskus);
nr 2 - Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Saaremaa vald, Saare maakond (Auriga keskus);
nr 3 - Hariduse tn 13, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond (Saaremaa Ühisgümnaasium);
nr 4 – Lümanda mnt 1, Kihelkonna alevik, Saaremaa vald, Saare maakond (Kihelkonna rahvamaja);
nr 5 - Vallamaja, Lümanda küla, Saaremaa vald, Saare maakond (Lümanda vana vallamaja);
nr 6 - Alevi tn 9, Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond (Mustjala rahvamaja);
nr 7 - Vallamaja, Laimjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond (Laimjala teenuskeskus);
nr 8 – 20.05.2019, 22.05.2019 ja 26.05.2019 Kuivastu mnt 33, Orissaare alevik, Saaremaa vald, Saare maakond (Orissaare teenuskeskus), 21.05.2019 Tagavere küla, Saaremaa vald, Saare maakond (Tagavere seltsimaja);
nr 9 - Rahvamaja, Tornimäe küla, Saaremaa vald, Saare maakond (Tornimäe rahvamaja);
nr 10 – 20.05.2019, 22.05.2019 ja 26.05.2019 Kooli tn 12, Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond (Leisi teenuskeskus), 21.05.2019 Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond (Pärsama kultuurimaja);
nr 11 – 20.05.2019 ja 26.05.2019 Soo tn 4, Aste alevik, Saaremaa vald (Aste klubi); 21.05.2019 Kooli, Liivanõmme küla, Saaremaa vald (Kaarma koolihoone); 22.05.2019 Külakeskuse, Eikla küla, Saaremaa vald (Eikla klubi);
nr 12 - Sõrve mnt 53, Nasva alevik, Saaremaa vald, Saare maakond (Nasva klubi);
nr 13 - Sõrve mnt 5, Salme alevik, Saaremaa vald, Saare maakond (Salme rahvamaja);
nr 14 - Koolimaja, Iide küla, Saaremaa vald, Saare maakond (Torgu teenuskeskus);
nr 15 - Jõe tn 2, Kärla alevik, Saaremaa vald, Saare maakond (Kärla rahvamaja);
nr 16 - Vallamaja, Pihtla küla, Saaremaa vald, Saare maakond (Pihtla teenuskeskus);
nr 17 - Lasteaia, Kõljala küla, Saaremaa vald, Saare maakond (Kõljala seltsimaja);
nr 18 – 20.05.2019, 22.05.2019 ja 26.05.2019 Posti tn 15, Valjala alevik, Saaremaa vald, Saare maakond (Valjala teenuskeskus), 21.05.2019 Sakla küla, Saaremaa vald, Saare maakond (Sakla seltsimaja)