Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2021

11.–17. oktoobril 2021 toimuval valimisnädalal otsustatakse uus Saaremaa Vallavolikogu koosseis. Nimelt saavad Eesti kohalike omavalitsuse elanikud valida oma esindajad linna- ja – nagu Saaremaa puhulgi – vallavolikogudesse, kokku üle Eesti 1717 volikogu liiget. Saaremaa Vallavolikogu järgmise nelja-aastase koosseisu liikmete arv on nagu seni – 31 – ning liikmeks pürgivad 264 kandidaati.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2021

Kes saavad hääletada?

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel saavad hääletada vähemalt 16-aastased Eesti Vabariigi või muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud ning isikud, kes elavad Eestis pikaajalise või alalise elamisõiguse alusel. Hääletada ei saa isik, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud ning isik, kes on süüdi mõistetud kuriteos ning kannab vanglakaristust. Hääletamiseks peab isik olema kantud valijate nimekirja, mis tähendab, et tal peab olema rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress.

Kus ja millal saab hääletada?

Valimiste periood koondub sel korral ühte nädalasse (11.–17. oktoober). Võimalusi hääletamiseks on mitmeid: 

  • Esmaspäevast laupäevani (E kell 9 kuni L kell 20) saab hääletada elektrooniliselt.
  • Esmaspäevast kuni neljapäevani (iga päev kell 12–20) saab Saaremaal hääletada Kuressaare kultuurikeskuses aadressil Tallinna 6, Kuressaare linn.
  • Esmaspäevast neljapäevani (iga päev kell 12–20) võivad väljaspool Saaremaa valda asuvad Saaremaa valijad hääletada ka teistes Eestis asuvates valimisjaoskondades
  • Reedest laupäevani (iga päev kell 12–20) saab hääletada ükskõik millises oma elukohajärgses valimisringkonna hääletamisruumis – Saaremaal ükskõik millises 16-st valimisjaoskonnast.
  • Pühapäevasel valimispäeval (kell 9–20) toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Hääletada saab Saaremaal ükskõik millises 16-st valimisjaoskonnast.

KUS SAAB HÄÄLETADA?

MILLAL SAAB HÄÄLETADA?

ASUKOHT

AADRESS

TELEFON
(kasutusel ainult hääletamise ajal)

11.-14.10
kell 12-20

15.10
kell 12-20

16.10
kell 12-20

17.10
kell 9-20

Kuressaare Kultuurikeskus

Tallinna tn 6, Kuressaare linn

5430 1333

Toimub

Toimub

Toimub

Toimub

Auriga keskus

Tallinna tn 88, Kudjape alevik

5430 1334

-

Toimub

Toimub

Toimub

Kuressaare Spordikeskus

Vallimaa tn 16a, Kuressaare linn

5430 1335

-

Toimub

Toimub

Toimub

Kihelkonna Rahvamaja

Lümanda mnt 1, Kihelkonna alevik

5430 1336

-

Toimub

Toimub

Toimub

Lümanda Maja

Keskusehoone, Lümanda küla

5430 1337

-

Toimub

Toimub

Toimub

Mustjala Rahvamaja

Alevi tn 9, Mustjala küla

5430 1338

-

Toimub

Toimub

Toimub

Laimjala teenuskeskus

Vallamaja, Laimjala küla

5430 1339

-

Toimub

Toimub

Toimub

Orissaare teenuskeskus

Kuivastu mnt 33, Orissaare alevik

5430 1340

-

Toimub

Toimub

Toimub

Tornimäe Rahvamaja

Rahvamaja, Tornimäe küla

5430 1341

-

Toimub

Toimub

Toimub

Leisi teenuskeskus

Kooli tn 12, Leisi alevik

5430 1342

-

Toimub

-

Toimub

Pärsama Rahvamaja

Rahvamaja, Pärsama küla

5430 1342

-

-

Toimub

-

Aste Rahvamaja

Soo tn 4, Aste alevik

5430 1343

-

Toimub

Toimub

Toimub

Salme Rahvamaja

Sõrve mnt 5, Salme alevik

5430 1344

-

Toimub

-

Toimub

Rahvamaja ""Nasva klubi""

Sõrve mnt 53, Nasva alevik

5430 1344

-

-

Toimub

-

Torgu teenuskeskus

Koolimaja, Iide küla

5430 1345

-

Toimub

Toimub

Toimub

Kärla Rahvamaja

Jõe tn 2, Kärla alevik

5430 1346

-

Toimub

Toimub

Toimub

Pihtla teenuskeskus

Vallamaja, Pihtla küla

5430 1347

-

Toimub

-

Toimub

Kõljala Seltsimaja

Lasteaia, Kõljala küla

5430 1347

-

-

Toimub

-

Valjala teenuskeskus

Posti tn 15, Valjala alevik

5430 1348

-

Toimub

Toimub

Toimub

 

Kuidas hääletada?

Valimisjaoskondades esmakordselt kasutusele võetav elektrooniline valijate nimekiri asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad. Nimelt kontrollitakse valimisõigust elektroonilisest nimekirjast kehtiva isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba, meremehe teenistusraamat) alusel. Edasi on toimingud sarnased senise tavaga – hääletamissedeli saamisel annab valija allkirja, suundub valimiskabiini, kus kirjutab valitud kandidaadi numbri vastavale väljale, ning seejärel laseb oma sedeli koos teise pitsatiga valimiskasti.

E-hääletada saab valijarakenduse kaudu, mille saab alla laadida aadressil www.valimised.ee. Selleks on vaja internetiühendusega turvalist arvutit ja ID-kaarti koos lugejaga või mobiil-ID­d. Nutiseadmes (mobiiltelefonis või tahvelarvutis) e-hääletada ei saa. Vajadusel saab valimisnädala jooksul kuni laupäeva õhtuni oma valikut uuesti e-hääletades muuta. Kui valija on valimistel osalenud nii elektrooniliselt kui ka pabersedeliga, läheb arvesse ainult jaoskonnas tehtud valik. Alates 2021. aastast on valijal ka pühapäevasel valimispäeval võimalik jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-häält muuta.

Kodus hääletamist saab valija taotleda terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse (kõrge iga, rasked teeolud, transpordivõimaluste puudumine) tõttu reedest pühapäevani. Selleks on vaja esitada taotlus kas kirjalikus vormis e-postile liis.juulik@saaremaavald.ee või suulises vormis telefoninumbrile 452 5000; lisaks põhjusele tuleb esitada valija nimi, isikukood, aadress ja sidevahendi number. Ühendust saab võtta kogu valimisnädala jooksul: esmaspäevast laupäevani saab helistada vahemikus kell 12–20, pühapäeval kell 9–14.

Hääletamine asutustes (näiteks haiglas, ööpäevases hoolekandeasutus ja kinnipidamiskohas) ja valija asukohas toimub esmaspäevast neljapäevani. See on sarnane kodus hääletamisele, kuid eraldi taotlust esitada ei ole vaja. Hääletamise asutustes korraldab jaoskonnakomisjon koostöös asutuse administratsiooniga.

Valimiste teabeleht

Alates 2021. aastast valijakaarte valijatele enam ei saadeta. Selle asemel koostatakse valimiste teabeleht, mis sisaldab teavet hääletamisõiguse tingimuste ning hääletamisvõimaluste kohta. Valimiste teabelehte ei ole vaja valimisjaoskonda kaasa võtta. Isikutele, kes on www.eesti.ee keskkonnas oma ametliku e-posti aadressi edasi suunanud, saadetakse vaid elektrooniline teabeleht.

Valimisagitatsioon

Kuigi jätkuvalt on hääletamisruumis valimisagitatsioon keelatud – eesmärgiga luua hääletamisruumis neutraalne keskkond, kus valijat ei proovita enam mõjutada ega ümber veenda – on see alates tänavustest valimistest lubatud kaasa arvatud valimispäeval kõikjal mujal avalikus ruumis ja vormis: näiteks plakatid tänavapildis, end oma erakonna- või valimisnimekirja värvides reklaamivad kandideerijad ning sotsiaalmeedia. Valimisrahu hääletamisruumis tagab jaoskonnakomisjon, kelle suulised korraldused on kohustuslikud kõigile hääletamisruumis viibivatele isikutele. Valimisagitatsiooni keelu rikkumiste korral hääletamisruumides sekkub Politsei- ja Piirivalveamet.

Kontakt ja lisainfo

Saaremaa valla valimiskomisjon
Lossi 1, Kuressaare

Vallasekretär, valimiskomisjoni esimees

tel 452 5000
 

Saaremaa valla valimiskomisjon
Valimiste veebileht