Saaremaa Vallavalitsuse istungid

Saaremaa Vallavalitsuse korralised istungid toimuvad igal teisipäeval algusega kell 9.00. 

Vastuvõetud õigusaktid

Vastavalt Riigi Teataja seadusele avaldatakse omavalitsuste poolt vastuvõetud ja avaldamiseks esitatud üldist tähtsust omavad õigusaktid Eesti Vabariigi ametlikus väljaandes Riigi Teataja:
Vastavalt avaliku teabe seadusele registreeritakse asutuses koostatud ja allkirjastatud õigusaktid asutuse dokumendiregistris. Saaremaa Vallavalitsuse poolt vastuvõetud õigusaktid on leitavad valla dokumendiregistris DELTA: 

Protokollid

Saaremaa Vallavalitsuse istungite protokollid on leitavad valla dokumendiregistris DELTA: