Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

Struktuuriüksus Teenistuskoha nimetus Teenistuskoha jaotus ameti- või töökohaks ja koormus Tähtajalisus Teenistuskohti struktuuriüksuses kokku
Ametikoht Töökoht
Arendusteenistus Arendusjuht 1   Tähtajatu  
Arendusnõunik 1   Tähtajatu  
Arenduse peaspetsialist   4 Tähtajatu  
Haridusasutuste tervisedenduse spetsialist   1 Tähtajaline kuni 30.11.2026  
Projekti koordinaator   0,5 Tähtajaline kuni 31.12.2026  
Projektijuht   1 Tähtajaline kuni 31.12.2024  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku   2 6,5   8,5
Ehitus- ja planeeringuosakond Osakonna juhataja 1   Tähtajatu  
Ehitusinsener 1   Tähtajatu  
Taristuinsener 2   Tähtajatu  
Ehituslubade spetsialist 2   Tähtajatu  
Geoinfospetsialist   3 Tähtajatu  
Kasutuslubade ja ehituskontrolli spetsialist  2   Tähtajatu  
Ehitus- ja planeeringuosakond, planeeringuteenistus Teenistuse juhataja 1   Tähtajatu  
Vanemarhitekt 1   Tähtajatu  
Arhitekt  3   Tähtajatu  
Maakorraldusspetsialist   2 Tähtajatu  
Maastikuarhitekt 1   Tähtajatu  
Planeeringuspetsialist   2 Tähtajatu  
Vallakunstnik   1 Tähtajatu  
Üldplaneeringuspetsialist   1 Tähtajatu  
Projektijuht   1 Tähtajaline kuni 31.12.2024  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku   14 10   24
Haridus- ja noorsootööosakond Osakonna juhataja 1   Tähtajatu  
Alusharidusnõunik 1   Tähtajatu  
Haridusnõunik 1   Tähtajatu  
Üldharidusnõunik 1   Tähtajatu  
Hariduse ja noorsootöö peaspetsialist 1   Tähtajatu  
Hariduse peaspetsialist 1   Tähtajatu  
Noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist 1   Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku   7 0   7
Järelevalveteenistus Järelevalve juhtivspetsialist 1   Tähtajatu  
Järelevalve peaspetsialist 2   Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku   3 0   3
Keskkonnaosakond Osakonna juhataja 1   Tähtajatu  
Jäätmehoolduse peaspetsialist 1   Tähtajatu  
Keskkonnataristu peaspetsialist   1 Tähtajatu  
Looduskasutuse ja -kaitse peaspetsialist 1   Tähtajatu  
Ringmajanduse peaspetsialist 1   Tähtajatu  
Veekasutuse ja -kaitse peaspetsialist 1   Tähtajatu  
Veekeskkonna peaspetsialist 1   Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku   6 1   7
Kommunikatsiooniteenistus Kommunikatsioonijuht 1   Tähtajatu  
Kommunikatsiooni peaspetsialist   2 Tähtajatu  
Meedia peaspetsialist   1 Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku   1 3   4
Kultuuri- ja spordiosakond Osakonna juhataja 1   Tähtajatu  
Kultuurinõunik 1   Tähtajatu  
Spordinõunik  1   Tähtajatu  
Kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist   2 Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku   3 2   5
Majandus- ja haldusosakond Osakonna juhataja 1   Tähtajatu  
Saarevaht 2   Tähtajatu  
Majandus- ja haldusosakond, kinnisvarateenistus Teenistuse juhataja 1   Tähtajatu  
Ehitusinsener 3   Tähtajatu  
Vallavaraspetsialist   1 Tähtajatu  
Majandus- ja haldusosakond, teedeteenistus Teenistuse juhataja 1   Tähtajatu  
Teespetsialist   2 Tähtajatu  
Tehniline spetsialist 1   Tähtajatu  
Majandus- ja haldusosakond, transporditeenistus Teenistuse juhataja 1   Tähtajatu  
Sotsiaaltranspordi peaspetsialist   1 Tähtajatu  
Transpordi peaspetsialist 1 1 Tähtajatu  
Autojuht   2 Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku   11 7   18
Sotsiaalosakond Osakonna juhataja 1   Tähtajatu  
Sotsiaalnõunik 1   Tähtajatu  
Sotsiaaltöö peaspetsialist 1   Tähtajatu  
Sisserändajate lõimumiskoordinaator 1   Tähtajaline kuni 31.12.2024  
Sisserändajate heaolu spetsialist 1   Tähtajaline kuni 31.12.2025  
Sotsiaalosakond, lastekaitseteenistus Teenistuse juhataja 1   Tähtajatu  
Lastekaitsespetsialist 6   Tähtajatu  
Sotsiaalosakond, sotsiaalhoolekandeteenistus Teenistuse juhataja 1   Tähtajatu  
Eestkostespetsialist 2   Tähtajatu  
Eestkoste assistent   1 Tähtajatu  
Sotsiaaltöö peaspetsialist 3   Tähtajatu  
Sotsiaaltööspetsialist 10 1 Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku   28 2   30
Tugiteenuste osakond Osakonna juhataja 1   Tähtajatu  
Arhivaar   1 Tähtajatu  
Hanke peaspetsialist   1 Tähtajatu  
Hankespetsialist   1 Tähtajatu  
Jurist   1 Tähtajatu  
Personalijuht   1 Tähtajatu  
Personali peaspetsialist   1 Tähtajatu  
Personalispetsialist   1 Tähtajatu  
Rahvastikutoimingute peaspetsialist 1   Tähtajatu  
Rahvastikutoimingute spetsialist 1   Tähtajatu  
Tugiteenuste osakond, infotehnoloogiateenistus IT-juht   1 Tähtajatu  
IT-tehnik   2 Tähtajatu  
Süsteemiadministraator   2 Tähtajatu  
Tugiteenuste osakond, kantselei Vallasekretär 1   Tähtajatu  
Dokumendihaldusspetsialist   1 Tähtajatu  
Infosekretär   2 Tähtajatu  
Istungisekretär   1 Tähtajatu  
Juhtkonna abi   1 Tähtajatu  
Jurist 1 3 Tähtajatu  
Volikogu nõunik   0,5 Tähtajatu  
Tugiteenuste osakond, rahandusteenistus Teenistuse juhataja 1   Tähtajatu  
Tugiteenuste osakond, rahandusteenistus, eelarvetalitus Peaökonomist 1   Tähtajatu  
Vanemökonomist   1 Tähtajatu  
Ökonomist   4 Tähtajatu  
Tugiteenuste osakond, rahandusteenistus, raamatupidamistalitus Pearaamatupidaja 1   Tähtajatu  
Vanemraamatupidaja   4 Tähtajatu  
Raamatupidaja   8 Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku   8 37,5   45,5
Turismi- ja turundusteenistus Teenistuse juhataja 1   Tähtajatu  
Arendusspetsialist   1 Tähtajatu  
Turismi- ja turundusspetsialist   1 Tähtajatu  
Turismispetsialist   1 Tähtajatu  
Turunduse peaspetsialist   1 Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku   1 4   5
Vallavanema otsealluvus Kriisivalmiduse nõunik   1 Tähtajatu  
Sisekontrolör 1   Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku   1 1   2
Kaarma teenuskeskus Kaarma teenuskeskuse juhataja 1   Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku   1 0   1
Kihelkonna teenuskeskus Kihelkonna teenuskeskuse juhataja 1   Tähtajatu  
Infospetsialist   1 Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku   1 1   2
Kärla teenuskeskus Kärla teenuskeskuse juhataja 1   Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku   1 0   1
Laimjala teenuskeskus Laimjala teenuskeskuse juhataja 1   Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku   1 0   1
Leisi teenuskeskus Leisi teenuskeskuse juhataja 1   Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku   1 0   1
Lümanda teenuskeskus Lümanda teenuskeskuse juhataja 1   Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku   1 0   1
Mustjala teenuskeskus Mustjala teenuskeskuse juhataja 1   Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku   1 0   1
Orissaare teenuskeskus Orissaare teenuskeskuse juhataja 1   Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku   1 0   1
Pihtla teenuskeskus Pihtla teenuskeskuse juhataja 1   Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku   1 0   1
Pöide teenuskeskus Pöide teenuskeskuse juhataja 1   Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku   1 0   1
Salme teenuskeskus Salme teenuskeskuse juhataja 1   Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku   1 0   1
Torgu teenuskeskus Torgu teenuskeskuse juhataja 1   Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku   1 0   1
Valjala teenuskeskus Valjala teenuskeskuse juhataja 1   Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku   1 0   1
Koormus kokku   98 75   173
(sh tähtajalised ametikohad ja töökohad)   2 3,5   5,5
(sh teenuskeskuste ametikohad ja töökohad)   13 1   14