Valjala teenuskeskus

Posti 15, Valjala, 94302,Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktid
Teenuskeskuse
juhataja
Tiit Aavik 452 5166
521 6672
tiit.aavik@saaremaavald.ee
Infospetsialist Ingel Kuusküll 452 5167
ingel.kuuskull@saaremaavald.ee
Sotsiaaltööspetsialist Kairi Nuut 452 5168
5450 2187
kairi.nuut@saaremaavald.ee

Tööaeg:
E,T,N 8.00-16.30, K 8.00-18.00, R 8.00-15.00

Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelnev tööpäev on lühendatud kolme tunni võrra. Teistele riigipühadele vahetult eelnev tööpäev on lühendatud ühe tunni võrra.

Valjala info facebook

Uudised ja teated

17. mail on Valjala raamatukogu avatud kell 15-17 seoses koolituspäevaga, Sakla raamatukogu SULETUD. Vabandame!
4. juunil kell 18 infopäev "Küttesüsteemide kasutusele võtmine (seadustamine) kortermajades"  Kuressaares (Tallinna 10, saal). Infopäevale on oodatud Saaremaa korteriühistute juhatuse liikmed, kortermajade elanikud ja kõik teised huvilised. Lisainfo: www.saaremaavald.ee/uudised-ja-teated.
Avatud on kortermajade hoovialade heakorrastamise toetusvoor 
Vallavalitsus kutsub osalema Saaremaa vallas asuvate kortermajade hoovialade heakorrastamise toetusvoorus. Toetatakse hoovialade projekteerimist ja heakorrastamist ning üldkasutuses olevate rajatiste ja haljastuse seisukorra parandamist. Korrastada võib kõnni- ja sõiduteid, parklaid, laste mängualasid, pesukuivatus- või muid platse, hoovivalgustust, jäätmekäitlus- või muid rajatisi ning haljastust. Toetust saavad taotleda isikud, kelle omandis või valduses oleva kortermaja kinnistu hoovialal rajatised asuvad või neid isikuid esindama volitatud korterelamu valitsejad ja haldajad. Töö teostamist toetatakse kuni 50% ulatuses töö maksumusest. 2019. aasta vallaeelarves on kortermajade hoovialade heakorrastamise toetamiseks rahalisi vahendeid summas 25 000 eurot. Taotlemiseks tuleb Saaremaa Vallavalitsusele esitada vormikohane (digi)allkirjastatud taotlus.pdf doc hiljemalt 14. juunil 2019. Info: Piret Miller, tel 452 5042, e-post: piret.miller@saaremaavald.ee. Alus: VV 30.04.2019 korraldus nr 612 Tingimused.
OHTLIKE JÄÄTMETE kogumisring 15.06.2019 Valjala piirkonnas
9.00-9.20 Valjala teenuskeskuse parkla
9.35-9.55 Sakla külakeskus
10.05-10.25 Kallemäe kauplus
10.35-10.55 Tõnija seltsimaja
AK Getmer OÜ korstnapühkija tuleb Valjala piirkonda ajavahemikus 18.-21. juuni 2019 ja 10.-13. september 2019. Korstnapühkimist saab registreerida Valjala teenuskeskuses tel 452 5167.