Valjala osavallakogu

Valjala osavallakogu koosolek toimub teisipäeval, 12.12.2023 algusega kell 16 Valjala teenuskeskuses. Päevakorras on:
1. Kohtumine abivallavanematega.
2. Aleviku planeeringu edasine arendus.
3. 2024. aasta teede rahastamine.

Valjala osavald on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Osavalla elanike esinduskoguks on 9-liikmeline osavallakogu (lisaks piirkonnast valitud volikogu liikmed):

Liige Esindatus
Kaido Kaasik (esimees)
kaidokaasik68@gmail.com
Volikogu liige
Kristiina Maripuu (aseesimees) Volikogu liige
Liilia Eensaar Volikogu liige
Kaire Kiil Volikogu valimistel kandideerinud isik
Kristel Koovisk Volikogu valimistel kandideerinud isik
Sille Lapp Volikogu valimistel kandideerinud isik
Hille Ley Volikogu valimistel kandideerinud isik
Hindrek Ley Volikogu valimistel kandideerinud isik
Rein Mõik Volikogu valimistel kandideerinud isik
Alexander Pupart Volikogu valimistel kandideerinud isik
Agnessa Sepp Volikogu valimistel kandideerinud isik
Kristjan Vanaselja Volikogu valimistel kandideerinud isik

 

Vaata ka:
Valjala osavalla põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid