Viipekeele tõlketeenus

Kirjeldus:

Viipekeele tõlketeenuse eesmärk on kuulmispuudega inimestele, kelle emakeeleks on viipekeel, kuuljatega võrdse ligipääsu tagamine igapäevaeluks vajalikule asjaajamisele ja/või avalike teenuste tarbimisele.

Kui kaua läheb?

Sotsiaalhoolekandelise abi andmine otsustakse 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest. 

Õigusaktid:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Kontakt:

Reelika Murd, reelika.murd@saaremaavald.ee, tel 452 5056

Taotlemine 

Vajalikud
sammud:

Palume pöörduda Saaremaa valla sotsiaalosakonda (Tallinna 10, Kuressaare; vastuvõtt E, N 8.30-16, T, R 8.30-12, K 8.30-18) või piirkondlikusse teenusekeskusesse.

Blankett: Sotsiaalteenuse taotlus doc