Andmete muutmine

Nime muutmine

Uut eesnime, perekonnanime ja isikunime võivad taotleda Eesti kodanikud ja Eestis elamisloa alusel viibivad välismaalased, kes ei ole ühegi riigi kodanikud. Nime muutmiseks tuleb Saaremaa elanikel pöörduda Pärnu Linnavalitsusse. Nime muutmise riigilõiv on 100 eurot, mis tuleb tasuda Rahandusministeeriumile (viitenumber: 10294002000105). Vajadusel saab tellida ka tõendi nimemuutmise kohtaNime muutmise toimingutest saab täpsemalt lugeda Siseministeeriumi kodulehelt

Andmete parandamine ja muutmine rahvastikuregistris

Enda, oma alaealiste laste või eestkostetavate rahvastikuregistri andmeid (kontaktandmed, välisriigi isikukood, rahvus, emakeel, haridustase) saab muuta e-rahvastikuregistri kaudu või vajadusel esitades avalduse paberkandjal vallavalitsusele.

Muud andmed rahvastikuregistris

Samuti saab e-rahvastikuregistris esitada sugulussuhete päringu; jälgida, kes ja millal on isiku rahvastikuregistri andmeid kasutanudpiirata juurdepääsu oma andmetele eraettevõtete reklaamide ja uuringute suhtes; saada ülevaade enda valimisinfo osas. Rahvastikuregistri väljavõtte taotlemiseks Saaremaa Vallavalitsuselt tuleb esitada avaldus paberkandjal. Väljavõtte väljastamise riigilõiv on 10 eurot, mis tuleb tasuda Rahandusministeeriumile (viitenumber: 10294002000121, selgitus: rahvastikuregistri väljavõte).

Kontakt ja lisainfo

Tugiteenuste osakond
Lossi 1, Kuressaare

Rahvastikutoimingute peaspetsialist
Avo Levisto
tel 452 5017
avo.levisto@saaremaavald.ee

Rahvastikutoimingute spetsialist
Ave Saat
tel 452 5018
ave.saat@saaremaavald.ee

Nimeseadus
Rahvastikuregistri seadus