Saaremaa valla arengukava

Ülevaate Saaremaa valla valdkondlikest arengukavadest leiab siit.

Saaremaa valla arengukava koostamise peaeesmärk on tagada järgnevatel aastatel erinevate tegevusvaldkondade tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng. Saaremaa vald soovib arengukava elluviimisega parandada saarlaste elukvaliteeti ning muuta Saaremaa investoritele ja külalistele senisest veelgi atraktiivsemaks.

Arengukava on aluseks Saaremaa valla eelarvestrateegia ja eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuse taotlemisel. Saaremaa valla arengukavast lähtutakse valdkondlike ja Saaremaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste arengudokumentide koostamisel.

Saaremaa valla arengukava on koostatud aastateks 2019–2030. Valitud ajavahemik võimaldab Saaremaa arengu kavandamisel silmas pidada pikemaajalist perspektiivi. Valla arengukava vaadatakse üle igal aastal ning vajadusel täpsustatakse vähemalt nelja eelseisva aasta eesmärke ja tegevusi.

Saaremaa valla arengukava 2019-2030 Volikogu määrus

Arengukava ülevaatamine ja muutmine 2020

Saaremaa valla arengukava 2019–2030 muutmise eelnõu heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
Saaremaa valla arengukava 2019–2030 muutmise eelnõu (avalikustamisel oktoobris 2020)
Arengukava muudatusettepanekud koos vallavalitsuse seisukohaga
Arengukava ülevaatamiseks ning muutmiseks moodustatud juhtgrupp ja teemagrupid

Arengukava ülevaatamine ja muutmine 2019
Saaremaa valla arengukava 2019–2030 muutmise eelnõu heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
Saaremaa valla arengukava 2019–2030 muutmise eelnõu (avalikustamisel augustis 2019)
Arengukava muudatusettepanekud koos vallavalitsuse seisukohaga
Arengukava ülevaatamiseks ning muutmiseks moodustatud juhtgrupp ja teemagrupid

Arengukava koostamine 2018
Saaremaa valla arengukava 2019–2030 eelnõu heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
Saaremaa valla arengukava 2019–2030 eelnõu (avalikustamisel augustis 2018)
Arengukava muudatusettepanekud koos vallavalitsuse seisukohaga
Arengukava koostamiseks moodustatud juhtgrupp ja teemagrupid
Saaremaa valla arengukava koostamise algatamine