Avaliku ürituse korraldamine

Avaliku ürituse korraldamiseks Saaremaa vallas tuleb ürituse korraldajal esitada iseteeninduskeskkonnas taotlus koos kõigi nõutud lisadokumentidega vähemalt 30 päeva enne ürituse toimumist. Lisadokumentide näidised: asendiplaan, inventari plaan, turvaplaan (docx).

Kui üritusega seoses on vajalik sulgeda tänavaid, tuleb lisaks esitada tänava ajutise sulgemise loa taotlus, millele tuleb vajadusel lisada kooskõlastusleht ja liikluskorralduse skeem. Skeemide näidised Kuressaare kesklinnas:

Välireklaami kooskõlastamiseks ja paigaldamiseks tuleb samuti esitada eraldi taotlus koos kõigi nõutud lisadokumentidega.