Avaliku ürituse korraldamine

Kirjeldus:

Avaliku ürituse korraldamiseks Saaremaa vallas ja Kuressaare linnas tuleb Saaremaa vallavalitsusele esitada vastav elektroonile taotlus (vt allpool) mitte enne kui 6 kuud ja mitte vähem kui 30 päeva enne ürituse toimumist.
Vallavalitsuse teenistuja kooskõlastab loa taotluse lähtuvalt ürituse sisust ja vajadustest Politsei- ja Piirivalveametiga, Päästeametiga, Kuressaare Linnamajandusega, järelevalve ja kriisireguleerimise peaspetsialistiga, Keskkonnaametiga ja keskkonnaosakonna jäätmete peaspetsialistiga. Kontaktid

Välireklaami kooskõlastamiseks ja paigaldamiseks tuleb esitada vormikohane avaldus (vt Välireklaami kooskõlastamine) ja saata piret.miller@saaremaavald.ee.
Kui üritusega seoses on vajalik sulgeda tänavaid, tuleb lisaks esitada tänava ajutise sulgemise loa taotlus.

Kui kaua läheb?      Avaliku ürituse loa andmine menetletakse üldjuhul eelseisval vallavalitsuse istungil (igal teisipäeval).
Õigusaktid: Korrakaitseseadus
Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord 
Spordiseadus
Kontakt:
Anneli Teppo -Toost, anneli.teppo-toost@saaremaavald.ee
tel 452 5072, 5856 9824
Lisainfo: Veterinaar- ja Toiduameti info toidu ja/või alkoholiga kauplejale

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Avage allolev e-vorm ja logige sisse ID-kaardiga. Keskkonda sisenemisel kuvatakse teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. Elektroonilisele avaldusele palume lisada turvaplaani, mille blanketi leiate siit.

Taotlus on esitatud korrektselt, kui saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Saaremaa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

E-vorm:

Taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud: Vajalik isiklik kohaletulek Saaremaa Vallavalitsuse spordi- ja kultuuriosakonda (Tallinna 10, Kuressaare). Vastuvõtuajad: K kl 10-12 ja 14-18.