Saaremaa Vallavalitsuse blogis selgitavad vallavalitsuse liikmed ja teenistujad vallas aktuaalseid teemasid.
Toimetaja:
Valmar Kass, tel 452 5008
valmar.kass@saaremaavald.ee
 

Vallavolikogu esimesed kuud

Tiiu Aro, vallavolikogu esimees Saaremaa valla juriidiline sünnipäev on 21.10.2017. Volikogu 03.11.2017 toimunud istungil sai ametisse valitud  vallavanem ja kinnitatud  viis abivallavanemat. Vallavalitsus sai täitevorganina paika, kuid alles 01.01.2018 alustas oma tegevust Saaremaa Vallavalitsus kui ametiasutus. Tekkis olukord, kus ühinenud valdade (ja linna)...
Read more »

Saaremaa valla esimene eelarvestrateegia

Alo Heinsalu, tugiteenuste osakonna juhataja   Kohaliku omavalitsuse üksustel on kohustus koostada vähemalt neljaks aastaks eelarvestrateegia. Saaremaa valla arengukavas seatud eesmärkidest lähtudes on eelarvestrateegias aastateks 2019 – 2022 koostatud valla eelarve tulude prognoos ja piiritletud kavandatavate kulude ning investeeringute mahud, samuti valla...
Read more »

Saaremaa sport vajab värskendust!

Marden Muuk,                            Artikkel avaldatud esmalt ajalehes Saarte Hääl  10.08.18.  spordinõunik “Praegu on Saaremaa sport saanud paika lähtuvalt ühinemislepingust, milles sätestati ka spordivaldkonna juhtimismudel ja struktuur. Täna on aga selgelt näha paljud tekkinud...
Read more »

Sotsiaalteenustest vallavalitsuse pilgu läbi

Kairit Lindmäe,  abivallavanem Sotsiaaltöö korraldamine olukorras, kus on ühinenud 12 omavalitsust, on suur väljakutse.  Viimane pool aastat on Saaremaa valla sotsiaalosakond tegelenud sotsiaalteenuste ühtlustamisega ja parimate lahenduste leidmisega, et teenused oleksid ühtselt kvaliteetsed ja kättesaadavad kõikidele abivajajatele. Eesmärk on pakkuda...
Read more »

Ühistransport tuulte keerises

  Jüri Linde, abivallavanem   Oleme jõudnud 2018. aasta teise poolde ja alates 1. juulist on meil maakonnaliinidel tasuta ühistransport. „Tasuta lõunaid ei ole“ seega keegi või millegi arvelt makstakse see riigi poolt kinni. Selleks, et maakonnabussiga sõita, peab omandama valideerimiskaardi, või kuniks seda ei ole, siis väljastab bussijuht nn nullpileti. ...
Read more »
Showing 11 - 15 of 19 results.
Items per Page 5
of 4