Saaremaa Vallavalitsuse blogis selgitavad vallavalitsuse liikmed ja teenistujad vallas aktuaalseid teemasid.
Toimetaja:
Valmar Kass, tel 452 5008
valmar.kass@saaremaavald.ee
 

Kultuuripealinn koju!

Helle Kahm, abivallavanem Kultuur on kõike muud kui steriilne otstarbekus.  Lennart Meri „Hõbevalge“   Kuressaare on linn sügava sisu ja eripäraga, millesse mahub  maailmajagu loovust ja omakultuuri juuri. Me võime vaielda, kas Euroopa kaardil oleme piisavalt väljapaistvad, kuid ometi arvame olevat, üheks põhjuseks meresõitjate ja kunstirahva...
Read more »

Saaremaa valla arengukava puudutab meist igaüht

Marili Niits, abivallavanem Valla arengukava koostamine ja selle hilisem iga-aastane ülevaatamine on seadusest tulenev kohustus, mis võib kohaliku omavalitsuse jaoks olla paraku ka rutiinne tegevus. Saaremaa vallale on arengukava koostamine seevastu väga suure tähendusega, sest see annab tervikliku ülevaate piirkondade väärtustest, eripäradest ja soovidest. Hetkeolukorra...
Read more »

Keskväljaku renoveerimine - meie sajandi projekt?

  Mart Mäeker, abivallavanem Ettevalmistus  Kui hakata ajas tagasi vaatama, siis Kuressaare kesklinna rekonstrueerimise teemaga hakkasid toonase linnavalitsuse spetsialistid tegelema juba 2015. aastal.    • Zürii otsus Kesklinna ideekavandite konkursi tulemuste kohta allkirjastati juba 11. detsembril 2015 ja kõigi liikmete...
Read more »

Saaremaa valla esimene poolaasta

Madis Kallas, vallavanem   Eesti suurima territooriumiga omavalitsuse käivitamine on kiires tempos edasi liikumas. 2018. aasta on selles osas murranguline, sest peaaegu kõik, mida me teeme, on esmakordne ja seda sisuliselt kogu Eesti lõikes. 2019. aastal on juba aluseks selle aasta praktikad.   Inimesed ja vallavalitsuse struktuur 2016. ja 2017. aastal...
Read more »
Showing 16 - 19 of 19 results.
Items per Page 5
of 4