Eelarve

2021

Saaremaa Vallavolikogu 20.11.2020 määrus nr 41 Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2021–2024
Lisa Saaremaa valla eelarvestrateegia 2021–2024

Saaremaa Vallavolikogu 29.01.2021 määrus nr 1 Saaremaa valla 2021. aasta eelarve

Eelarve kogumaht on 61,3 miljonit eurot:

  • põhitegevuse tulud 49,4 miljonit eurot;
  • investeerimistegevuse tulud 5,9 miljonit eurot;
  • investeerimislaen 5,5 miljonit eurot;
  • likviidsed vahendid 0,5 miljonit eurot.

Eelarve esimeseks lugemiseks on põhitegevuse tulude kogumaht 49 476 969 eurot, põhitegevuse kulude kogumaht 45 621 343 eurot ja põhitegevuse tulem 3 855 626 eurot. 2021. aasta eelarvest tegevusvaldkondade järgi moodustavad kulud haridusele 54,11%, kultuurile ja vabale ajale 10,63%, sotsiaalsele kaitsele 9,50%, majandusele 7,86%, keskkonnakaitsele 4,5%, elamu- ja kommunaalmajandusele 0,94%, avalikule korrale ja tervishoiule 0,18% ning üldistele valitsussektori teenustele 12,28% kogumahust.

Põhitegevuse tulud kasvavad kokku 1 29 958 eurot võrreldes 2020. aasta eelarvega, sellest suurim muutus on saadavad toetused tegevuskuludeks summas 1 743 602 eurot. Eelarves on kavandatud tulumaksu 2020. aasta eelarvega samal tasemel. 2021. aasta põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud 55,05%, tulud kaupade ja teenuste müügist 7,56%, saadavad toetused 36,98% ja muud tegevustulud 0,4%. Füüsilise isiku tulumaks moodustab 95,46% valla maksutuludest ja 52,55% valla põhitegevuse tuludest.

Põhitegevuse kulud suurenevad kokku 980 183 eurot võrreldes 2020. aasta eelarvega. Antavad toetused vähenevad 280 327 eurot. Muud tegevuskulud suurenevad võrreldes 2020. aastaga 1 260 510 eurot. 2021. aasta eelarve põhitegevuse kuludest moodustavad antavad toetused 9,93% ja muud tegevuskulud 90,07%.

Lisa 1 Koond  Lisa 2 Investeeringud  Seletuskiri  Alaeelarvete kinnitamine (lisa)

2020

Saaremaa Vallavolikogu 11.10.2019 määrus nr 36 Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2020–2023
Lisa Saaremaa valla eelarvestrateegia 2020–2023

Saaremaa Vallavolikogu 31.01.2020 määrus nr 1 Saaremaa valla 2020. aasta eelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri Alaeelarvete kinnitamine (lisa)

Saaremaa Vallavolikogu 28.05.2020 määrus nr 13 Saaremaa valla 2020. aasta I lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri
Lisa seletuskirjale

Saaremaa Vallavolikogu 25.09.2020 määrus nr 32 Saaremaa valla 2020. aasta II lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri
Lisa seletuskirjale

Saaremaa Vallavolikogu 18.12.2020 määrus nr 44 Saaremaa valla 2020. aasta III lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri
Lisa seletuskirjale

2019

Saaremaa Vallavolikogu 12.10.2018 määrus nr 55 Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2022
Lisa Saaremaa valla eelarvestrateegia 2019–2022

Saaremaa Vallavolikogu 28.02.2019 määrus nr 1 Saaremaa valla 2019. aasta eelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud

Saaremaa Vallavolikogu 20.06.2019 määrus nr 11 Saaremaa valla 2019. aasta I lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri
Lisa seletuskirjale

Saaremaa Vallavolikogu 31.10.2019 määrus nr 37 Saaremaa valla 2019. aasta II lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri
Lisa seletuskirjale

Saaremaa valla 2019. majandusaasta aruanne

2018

Saaremaa Vallavolikogu 23.03.2018 määrus nr 17 Saaremaa valla 2018. aasta eelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Tulud
Lisa 3 Kulud
Lisa 4 Investeeringud
Lisa 5 Finatseerimised

Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 määrus nr 35 Saaremaa valla 2018. aasta I lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Tulud
Lisa 3 Kulud
Lisa 4 Investeeringud

Saaremaa Vallavolikogu 26.10.2018 määrus nr 56 Saaremaa valla 2018. aasta II lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Tulud
Lisa 3 Kulud
Lisa 4 Investeeringud

Saaremaa Vallavolikogu 20.12.2018 määrus nr 65 Saaremaa valla 2018. aasta III lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Tulud
Lisa 3 Kulud
Lisa 4 Investeeringud

Saaremaa valla 2018. majandusaasta aruanne