Eelarve

2021

Saaremaa Vallavolikogu 20.11.2020 määrus nr 41 Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2021–2024
Lisa Saaremaa valla eelarvestrateegia 2021–2024

Saaremaa Vallavolikogu 29.01.2021 määrus nr 1 Saaremaa valla 2021. aasta eelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri Alaeelarvete kinnitamine Lisad

2020

Saaremaa Vallavolikogu 11.10.2019 määrus nr 36 Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2020–2023
Lisa Saaremaa valla eelarvestrateegia 2020–2023

Saaremaa Vallavolikogu 31.01.2020 määrus nr 1 Saaremaa valla 2020. aasta eelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri Alaeelarvete kinnitamine Lisad

Saaremaa Vallavolikogu 28.05.2020 määrus nr 13 Saaremaa valla 2020. aasta I lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri
Lisa seletuskirjale

Saaremaa Vallavolikogu 25.09.2020 määrus nr 32 Saaremaa valla 2020. aasta II lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri
Lisa seletuskirjale

Saaremaa Vallavolikogu 18.12.2020 määrus nr 44 Saaremaa valla 2020. aasta III lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri
Lisa seletuskirjale

2019

Saaremaa Vallavolikogu 12.10.2018 määrus nr 55 Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2022
Lisa Saaremaa valla eelarvestrateegia 2019–2022

Saaremaa Vallavolikogu 28.02.2019 määrus nr 1 Saaremaa valla 2019. aasta eelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud

Saaremaa Vallavolikogu 20.06.2019 määrus nr 11 Saaremaa valla 2019. aasta I lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri
Lisa seletuskirjale

Saaremaa Vallavolikogu 31.10.2019 määrus nr 37 Saaremaa valla 2019. aasta II lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri
Lisa seletuskirjale

Saaremaa valla 2019. majandusaasta aruanne

2018

Saaremaa Vallavolikogu 23.03.2018 määrus nr 17 Saaremaa valla 2018. aasta eelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Tulud
Lisa 3 Kulud
Lisa 4 Investeeringud
Lisa 5 Finatseerimised

Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 määrus nr 35 Saaremaa valla 2018. aasta I lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Tulud
Lisa 3 Kulud
Lisa 4 Investeeringud

Saaremaa Vallavolikogu 26.10.2018 määrus nr 56 Saaremaa valla 2018. aasta II lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Tulud
Lisa 3 Kulud
Lisa 4 Investeeringud

Saaremaa Vallavolikogu 20.12.2018 määrus nr 65 Saaremaa valla 2018. aasta III lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Tulud
Lisa 3 Kulud
Lisa 4 Investeeringud

Saaremaa valla 2018. majandusaasta aruanne