Piirkondlikud esinduskogud

Osavallad ning kogukonnad on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsevad piirkondlikud üksused, mille eesmärgiks on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Osavaldade ja kogukondade elanike esinduskogudeks on vastavalt 5 kuni 11-liikmelised osavalla- ja kogukonnakogud:

 

Kaarma Leisi Pöide
Kihelkonna Lümanda Salme
Kärla Mustjala Torgu
Laimjala Orissaare Valjala
  Pihtla  

 

Vaata ka:
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid