Ettevõtlus- ja majanduskomisjon

Koosseis:

Esimees  - Aivar Aru aivar.aru@audi.ee , 5141 131   
Aseesimees - Andrus Raun                                                
 
Liikmed:
Liilia Eensaar Gert Üprus-Sõnajalg
Angela Siinor Mart Saarso
Tõnis Tasane Andres Tinno
Rando Kubits Maire Forsel
Ahti Kuusk  Katrin Sagur
Jaanika Jõgi Kristi Sillart
Harry Raudvere Jaan Leivategija

 

Ettevõtlus- ja majanduskomisjoni koosolekute protokollid on leitavad dokumendiregistris Delta: protokollid.