Geodeesia

Saaremaa valla topo-geodeetiliste uuringute ja teostusmõõdistuste arhiivile ehk geoarhiivile pääseb ligi siitParooliga keskkonnas on võimalus jooniseid alla laadida. Ligipääsu saamiseks palume saata lihtkirjalik taotlus aadressile hannes.rohulaid@saaremaavald.ee.

Vastavalt majandus- ja taristuministri määrusele topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavate nõuete osas tuleb kõik mõõdistused esitada 10 päeva jooksul alates valmimisest kohalikule omavalitsusele. Saaremaa vallas tehtud tööd palume pädeva isiku digiallkirjaga saata e-posti aadressile geo@saaremaavald.ee. Esitatav digikonteiner peab sisaldama toimikut koos joonistega pdf-formaadis ning lisaks dwg- või dgn-formaadis.

Kuressaare linnas on ühtne kaevunumbrite süsteem. Olemasolevate numbritega saab tutvuda Geoarhiivi kaardirakenduses. Kui mõõdistusalasse jääval kaevul puudub number, palume esitada sooviavaldus aadressile hannes.rohulaid@saaremaavald.ee.

Kontakt ja lisainfo

Ehitus- ja planeeringuosakond
Tallinna 10, Kuressaare

Geoinfospetsialist (Kaarma, Kihelkonna, Kärla, Lümanda, Mustjala, Salme, Torgu piirkonnad)
Argo Riik
tel 452 5096
argo.riik@saaremaavald.ee

Geoinfospetsialist (Kuressaare, Laimjala, Leisi, Orissaare, Pihtla, Pöide, Valjala piirkonnad)
Hannes Rohulaid
tel 452 5097
hannes.rohulaid@saaremaavald.ee