Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 11. märtsist 13. maini 2019.
Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga). Projekti teostamisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja. 

Täpsem info ja dokumentatsioon:

www.saaremaavald.ee/hajaasustuse-programm10.