Haljastus

Puude raiest

Raieloa kohustusega alad Saaremaa valla territooriumil >>
Raieloa taotlemineLisainfo
Kuressaare linna raiekomisjon

Haljastusega seotud materjalid

Kuressaare Vanalinna haljastus: juhendmaterjal
 
Kuressaare Lossipargi rekonstrueerimisprojekt:
Koondplaan 

Kärla pargi hoolduskava:
Seletuskiri
 
Materjalidega saab täpsemalt tutvuda vallavalitsuses.
 

Väljastatud raieload: 2018 20172016201520142013 2019 (kuni 12.05)

 

Kontakt

Arhitekt Marii Prii-Pärn

marii.prii-parn@saaremaavald.ee
tel 452 5045