Haljastus

Puude raiest: vt Raieloa taotlemine
Kuressaare linna raiekomisjon
Kontakt: Katrin Reinhold, haljastuse peaspetsialist
tel 452 5114, katrin.reinhold@saaremaavald.ee

Haljastusega seotud materjalid

Kuressaare Vanalinna haljastus: juhendmaterjal
 
Kuressaare Lossipargi rekonstrueerimisprojekt:
Koondplaan 

Kärla pargi hoolduskava:
Seletuskiri
 
Materjalidega saab täpsemalt tutvuda vallavalitsuses.
 

Väljastatud raieload: 2018 20172016201520142013

2019
Jrk nr Raie asukoht Puude arv Asendusistutuse kohustus Kuupäev
1 Kungla 21a 1R;1HL Ei määrata 15.01.2019
2 Tuule 17 3R Ei määrata 12.02.2019
3 Lasteaia 4 1R Määratud 21.02.2019
4 Tallinna 53 2R Määratud 27.02.2019
5 Mere 19 1R Määratud 13.03.2019

6

Hariduse 12 1R Määratud 13.03.2019
7 Sepa 2 2R Määratud 15.03.2019
8 Pikk 16 3R Määratud 25.03.2019
9 J.Smuuli 9 1R Ei määrata 25.03.2019
10 Staadioni 3 3R Ei määrata 02.04.2019
11 Pikk 14 1R Ei määrata 02.04.2019
12 Tallinna 63b 1HL Ei määrata 03.04.2019
13 Leesika 4, Kudjape 1R Ei määrata 03.04.209
14 Piiri 13 1HL Ei määrata 04.04.2019
15 Uus 6 1HL Ei määrata 04.04.2019
16 Uus 15 1R;3HL Ei määrata 10.04.2019