Hanked

Saaremaa valla 2021. aasta hankeplaan on kinnitatud vallavalitsuse 23.02.2021 korraldusega nr 183 ning vastavalt Saaremaa valla hankekorrale. Saaremaa Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked on leitavad Riigihangete registrist. Alla lihthanke piirmäära teostatavad ja teostatud hanked on leitavad dokumendiregistrist.

Mobiili- ja kõnesideteenus

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke „Mobiili- ja kõnesideteenus". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 18.10.2021 kell 10. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens (anu.berens@saaremaavald.ee, tel 452 5091). Hankija poolt volitatud isik hanke osas on IT-juht Anu Tanila (anu.tanila@saaremaavald.ee, tel 452 5038).

Kontoritarvete ostmine 2022-2023

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke „Kontoritarvete ostmine 2022-2023". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 22.10.2021 kell 10. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Tea Rauk (tea.rauk@saaremaavald.ee, tel 452 5089). Hankija poolt volitatud isik hanke osas on tugiteenuste osakonna juhtkonna abi Kaidi Ottis (kaidi.ottis@saaremaavald.ee, tel 452 5001).

Kallurveoauto kapitalirent

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke „Kallurveoauto kapitalirent". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 5.11.2021 kell 10. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens (anu.berens@saaremaavald.ee, tel 452 5091). Hankija poolt volitatud isik hanke osas on transpordi peaspetsialist Martin Kulderknup (martin.kulderknup@saaremaavald.ee, tel 452 5111, 5198 1064).

Mustjala päevakeskus-pansionaadi ehitustööd

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke „Mustjala päevakeskus-pansionaadi ehitustööd". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 9.11.2021 kell 10. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens (anu.berens@saaremaavald.ee, tel 452 5091). Hankija poolt volitatud isik hanke osas on ehitusinsener Mehis Kallas (mehis.kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5099).

Kontakt ja lisainfo

Tugiteenuste osakond
Tallinna 10, Kuressaare

Hankespetsialist
Anu Berens
tel 452 5091
anu.berens@saaremaavald.ee

Hankespetsialist
Tea Rauk
tel 452 5089
tea.rauk@saaremaavald.ee