Hanked

Saaremaa valla hankekord

Saaremaa valla 2020. aasta hankeplaan, kinnitatud vallavalitsuse korraldusega 14.07.2020 nr 2-3/1281.

Saaremaa Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked on leitavad Riigihangete registrist. Alla lihthanke piirmäära teostatavad ja teostatud hanked on leitavad Saaremaa valla dokumendiregistrist.

Elektrienergia ühine ostmine Saaremaa vallas

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke „Elektrienergia ühine ostmine Saaremaa vallas". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes ilma käibemaksuta. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 30.11.2020 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on vallavaraspetsialist Margo Sooäär, tel 452 5104, 511 1735, e-post margo.sooaar@saaremaavald.ee.

Saaremaa Vallavalitsuse ruumide koristamine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke „Saaremaa Vallavalitsuse ruumide koristamine". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 2.12.2020 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isikud hanke osas on: Margo Sooäär (Tallinna 10 ja Marientali tee 27 hooned), e-post margo.sooaar@saaremaavald.ee, tel 452 5104, 511 1735; Mati Talvistu (Tallinna 2 hoone), e-post mati.talvistu@kuressaare.ee, tel 452 0702, 504 6059; Anu Teppan (Lossi 1 hoone), e-post anu.teppan@saaremaavald.ee, tel 452 5001, 506 4870.

Mõntu-Ventspils laevaliinile operaatori leidmine

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab välja konkurentsipõhises läbirääkimistega hankemenetluses riigihanke Mõntu-Ventspils laevaliinile operaatori leidmiseks. Liinivedu toimub lepingu perioodil iga aastaselt eelduslikult vähemalt 01.06-31.08 kuupäevadel ehk kolm kuud ja vähemalt kaks edasi-tagasi reisi nädalas. Täpne periood, graafik ja maht lepitakse kokku läbirääkimiste käigus. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda (reisitasu + periooditasu) eurodes koos käibemaksuga. Esimeses etapis tuleb esitada taotlus elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 4.12.2020 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila, tel 452 5089, e-post evelin.mesila@saaremaavald.ee.

Elektrienergia ostmine 2021

Saaremaa Vallavalitsus korraldab riigihanke elektrienergia ostmiseks kuni 31.12.2021 endiste Kihelkonna, Laimjala, Leisi, Lääne-Saare, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, Salme, Torgu ja Valjala valdade tarbimiskohtades vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Hankija ostab elektrienergiat börsi turuhinnaga, millele lisandub pakkuja teenustasu (marginaal). Elektrienergia tarbimine igas tunnis hinnastatakse vastavalt elektribörsi Nord Pool Spot AS Eesti piirkonna tehingute vastava tunni hinnale + teenustasu EUR/MWh. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 18.12.2020 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila, tel 452 5089, e-post evelin.mesila@saaremaavald.ee.