Hanked

Saaremaa valla 2023. aasta hankeplaan on kinnitatud Saaremaa Vallavalitsuse 24.01.2023 korraldusega nr 2-3/76 ning vastavalt Saaremaa valla hankekorrale. Saaremaa Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked on leitavad Riigihangete registrist. Alla lihthanke piirmäära teostatavad ja teostatud hanked on leitavad dokumendiregistrist.

Sõiduauto kasutusrent

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke „Sõiduauto kasutusrent". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes ilma käibemaksuta. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 04.04.2023 kell 10. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Tea Rauk (tea.rauk@saaremaavald.ee, tel 452 5089). Hankija poolt volitatud isik hanke osas on transpordi peaspetsialist Valeerik Ignatovitš (valeerik.ignatovits@saaremaavald.ee, tel 452 5110, 5878 0101).

Ohtlike jäätmete kogumisring Saaremaa ja Muhu vallas 2023

Saaremaa Vallavalitsus korraldab väikehanke „Ohtlike jäätmete kogumisring Saaremaa ja Muhu vallas 2023". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes ilma käibemaksuta. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 03.04.2023 kell 12. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Tea Rauk (tea.rauk@saaremaavald.ee, tel 452 5089). Hankija poolt volitatud isik hanke osas on looduskasutuse ja -kaitse peaspetsialist Kerli Kuusk (kerli.kuusk@saaremaavald.ee, tel 452 5080, 5787 1481). 

Kontakt ja lisainfo

Tugiteenuste osakond
Tallinna 10, Kuressaare

Hanke peaspetsialist
Anu Berens
tel 452 5091
anu.berens@saaremaavald.ee

Hankespetsialist
Tea Rauk
tel 452 5089
tea.rauk@saaremaavald.ee

Saaremaa valla hankekord