Hanked

Saaremaa valla hankekord: RT IV, 27.03.2018, 15
2020. aasta hankeplaan, kinnitatud vallavalitsuse 25.02.2020 korraldusega nr 2-3/391.
Saaremaa Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked on leitavad Riigihangete registrist.
Alla lihthanke piirmäära teostatavad ja teostatud hanked on leitavad Saaremaa valla dokumendiregistrist.

Teede korduspindamine ja mustkatete ehitus

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Teede korduspindamine ja mustkatete ehitus". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/221761) kaudu hiljemalt 05.05.2020 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on teede peaspetsialist Enno Reis, tel 452 5113, 505 7938, e-post enno.reis@saaremaavald.ee

Mustjala päevakeskus-pansionaadi arhitektuurikonkurss

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud ideekonkursi "Mustjala päevakeskus-pansionaat arhitektuurikonkurss". Ideekonkursi eesmärk on selgitada välja parim ideelahendus, mille autori(te)ga asutakse läbirääkimistesse esitatud ideekavandi alusel Mustjala päevakeskus-pansionaadi hoone ning hooviala eel- ja põhiprojekti koostamiseks vajaliku teenuste hankelepingu sõlmimiseks väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse alusel.
Konkursil osaleja peab hiljemalt 31.03.2020 kell 15 esitama ideekavandi, osalemis- ja kvalifitseerimisdokumendid elektrooniliselt eRHRi kaudu (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/218071). Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila, tel 452 5089, e-post evelin.mesila@saaremaavald.ee. Hankija kontaktisikuks on Saaremaa vallaarhitekt Mark Grimitliht, tel 452 5044, 513 4049, e-post mark.grimitliht@saaremaavald.ee.