Hanked

Saaremaa valla hankekord

Saaremaa valla 2020. aasta hankeplaan, kinnitatud vallavalitsuse korraldusega 14.07.2020 nr 2-3/1281.

Saaremaa Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked on leitavad Riigihangete registrist. Alla lihthanke piirmäära teostatavad ja teostatud hanked on leitavad Saaremaa valla dokumendiregistrist.

Upa külas Kooli tee 5 asuva hoone kohandamine õppehooneks

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud menetluses riigihanke Upa külas Kooli tee 5 asuva hoone projekteerimis- ning ehitustöödeks vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 23.02.2021 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila (evelin.mesila@saaremaavald.ee,  tel 452 5089).

Lääne-Eesti vesiviljeluse ärianalüüsi koostamine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthankemenetluses hanke Lääne-Eesti vesiviljeluse ärianalüüsi koostamiseks vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, millest 25% moodustab spetsialisti kogemus ja näited tehtud töödest, 50% moodustab metoodika ja sisu ning 25% moodustab pakkumuse maksumus. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 23.02.2021 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila (evelin.mesila@saaremaavald.ee,  tel 452 5089).

Kuressaare Hariduse 13 koolihoone rekonstrueerimine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke „Kuressaare Hariduse 13 koolihoone rekonstrueerimine". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 25.02.2021 kell 13. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens (anu.berens@saaremaavald.eetel 452 5091). Hankija poolt volitatud isik hanke osas on ehitusinsener Mehis Kallas (mehis.kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5099).

Tori jõe puhastamine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthankemenetluses hanke „Tori jõe puhastamine". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 26.02.2021 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens (anu.berens@saaremaavald.ee, tel 452 5091). Hankija poolt volitatud isik hanke osas on keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm (bert.holm@saaremaavald.ee, tel 452 5078, 5301 0834).

Leisi koolimaja osaline rekonstrueerimine

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab välja avatud hankemenetluses hanke Leisi koolimaja rekonstrueerimiseks, kus raamatukogu ruumide arvelt laiendatakse lasteaia käsutuses olevat hoone mahtu ning raamatukogu tarvis kohandatakse ruumid esimese korruse aatriumis ja fuajees. Lisaks rajatakse raamatukogu ruumidele uus sissepääs. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga (ilma reservita). Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 16.03.2021 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila (evelin.mesila@saaremaavald.ee,  tel 452 5089).