Hanked

Saaremaa valla hankekord: RT IV, 27.03.2018, 15
2020. aasta hankeplaan, kinnitatud vallavalitsuse 25.02.2020 korraldusega nr 2-3/391.
Saaremaa Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked on leitavad Riigihangete registrist.
Alla lihthanke piirmäära teostatavad ja teostatud hanked on leitavad Saaremaa valla dokumendiregistrist.

Eterniidijäätmete kogumisring

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthankemenetluses hanke „Eterniidijäätmete kogumisring". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 13.07.2020 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on jäätmete peaspetsialist Katrin Koppel, tel 452 5086, e-post katrin.koppel@saaremaavald.ee.

Noorteinfo veebilahendus, äpp ja digimono

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthankemenetluses hanke „Noorteinfo veebilahendus, äpp ja digimono". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 20.07.2020 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist Lindia Lallo, tel 452 5069, e-post lindia.lallo@saaremaavald.ee.