Hanked

Saaremaa valla hankekord: RT IV, 27.03.2018, 15
2019. aasta hankeplaan, kinnitatud vallavalitsuse 02.04.19 korraldusega nr 428
Saaremaa Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked on leitavad Riigihangete registrist.
Alla lihthanke piirmäära teostatavad ja teostatud hanked on leitavad Saaremaa valla dokumendiregistrist.

Mahtuniversaali kasutusrent

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthankemenetluses hanke " Mahtuniversaali kasutusrent". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/217073) kaudu hiljemalt 13.12.2019 kell 9. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas transpordi peaspetsialist Martin Kulderknup, tel 452 5111, 5198 1064, e-post martin.kulderknup@saaremaavald.ee.

Valjala aleviku, Mustjala küla, Iide küla, Leisi aleviku ja Pärsama küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab välja avatud hankemenetluses riigihanke Saaremaa valla territooriumil asuva Valjala aleviku, Mustjala küla, Iide küla, Leisi aleviku ja Pärsama küla tänavavalgustuse rekonstrueerimise tööprojekti koostamiseks ja ehitustööde teostamiseks hanke alusdokumentides sätestatud tingimustel. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga koos tellija reserviga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/216658) kaudu hiljemalt 12.12.2019 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila, tel 452 5089, e-post evelin.mesila@saaremaavald.ee.

Saaremaa valla vara kindlustamine 2020

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthankemenetluses hanke "Saaremaa valla vara kindlustamine". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/216714) kaudu hiljemalt 11.12.2019 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas 1 (Kuressaare) on vallavaraspetsialist Margo Sooäär, tel 452 5104, e-post margo.sooaar@saaremaavald.ee  ja hanke osas 2 (Saaremaa valla maapiirkond) vallavara peaspetsialist Tiit Põld, tel 452 5107, e-post tiit.pold@saaremaavald.ee

Lumetõrje Saaremaa valla Valjala II piirkonnas

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Lumetõrje Saaremaa valla Valjala II piirkonnas". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 19.12.2019 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on Saaremaa Haldus teespetsialist ja Orissaare teenuskeskuse juhataja asendaja Raul Koppel, tel 452 5172, 5305 0584, e-post raul.koppel@saaremaavald.ee.

Nasva jõesadama rekonstrueerimise II etapp

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab välja avatud hankemenetluses riigihanke Nasva jõesadama rekonstrueerimise II etapi töödeks ning teeb käesolevaga huvitatud isikutele ettepaneku esitada pakkumusi vastavalt riigihanke alusdokumentides sisalduvatele tingimustele.
Tellija eesmärgiks on hoonete remont koos avatäidete vahetamisega, katusekatte vahetus ja territooriumi osaline asfalteerimine. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga ja koos tellija reserviga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 10.12.2019 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila, tel 452 5089, e-post evelin.mesila@saaremaavald.ee.

Mobiilse välilava ostmine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Mobiilse välilava ostmine". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 13.12.2019 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on Kuressaare Kultuurivara haldusjuht Mati Talvistu, tel 504 6059, e-post mati.talvistu@kuressaare.ee.

Elektrienergia ühine ostmine Saaremaa vallas 2020

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Elektrienergia ühine ostmine Saaremaa vallas 2020". Riigihanke osalised on Saaremaa Vallavalitsus, vallavalitsuse hallatavad asutused Kuressaares, Kuressaare Haigla SA, Kuressaare Hambapolikliinik SA, Kuressaare Teater SA ja Kuressaare Bussijaam OÜ. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes ilma käibemaksuta. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 10.12.2019 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on vallavaraspetsialist Margo Sooäär, tel 452 5104, e-post margo.sooaar@saaremaavald.ee.

Lumetõrje Saaremaa vallas Pöide IV piirkonnas

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Lumetõrje Saaremaa vallas Pöide IV piirkonnas". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda (1 töötund) eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 5.12.2019 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila (tel 452 5089, e-post evelin.mesila@saaremaavald.ee).

Avalike sündmuste infoteenuse parendamine Saaremaa vallas

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthankemenetluses hanke Saaremaa valla olemasoleva sündmuste veebirakenduse infoteenuse parendamiseks alusdokumentides esitatud tingimustel. Hanke eesmärk on lihtsustada avaliku ürituse menetlust, parendada olemasoleva sündmuste veebirakenduse kasutusmugavust ja luua veebirakendusele haldusmudel, mis võimaldaks sama rakendust kasutada ka teistel kohalikel omavalitsustel. Tulemuseks on terviklik ja mugav IT-lahendus avalikus ruumis toimuvate sündmuste haldamiseks, mis lihtsustab ürituse korraldamist ja kohaliku omavalitsuse ametniku tööd. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, st pakkumus, mis saab kõrgeima väärtuspunktide koguarvu hanke alusdokumentides toodud kriteeriumite alusel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 25.11.2019 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila (tel 452 5089, e-post evelin.mesila@saaremaavald.ee).