Hanked

Saaremaa valla 2021. aasta hankeplaan on kinnitatud vallavalitsuse 23.02.2021 korraldusega nr 183 ning vastavalt Saaremaa valla hankekorrale. Saaremaa Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked on leitavad Riigihangete registrist. Alla lihthanke piirmäära teostatavad ja teostatud hanked on leitavad dokumendiregistrist.

Seitsme mahtuniversaali kasutusrent

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke „Seitsme mahtuniversaali kasutusrent". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 28.07.2021 kell 10. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens (anu.berens@saaremaavald.ee, tel 452 5091). Hankija poolt volitatud isik hanke osas on majandus- ja haldusosakonna transpordi peaspetsialist Martin Kulderknup (martin.kulderknup@saaremaavald.ee, tel 452 5111, 5198 1064).

Lumetõrje Saaremaa vallas Mustjala 2, Mustjala 4, Pihtla 2, Pihtla 5, Randvere ja trasside piirkonnas

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke „Lumetõrje Saaremaa vallas Mustjala 2, Mustjala 4, Pihtla 2, Pihtla 5, Randvere ja trasside piirkonnas". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 2.08.2021 kell 10. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Tea Rauk (tea.rauk@saaremaavald.ee, tel 452 5089). Hankija poolt volitatud isik hanke osas on Saaremaa Halduse juhataja Ainer Tiitson (ainer.tiitson@saare.ee, tel 5918 5799).

Kuressaare turuhoone projekteerimise sisearhitektuurikonkurss

Saaremaa Vallavalitsus korraldab Kuressaare turuhoone projekteerimise sisearhitektuurikonkursi. Ideekonkursi auhinnafondi suurus on 14 000 eurot. Ideekonkursi eesmärk on selgitada välja kolm parimat ideelahendust,  mille autoritega asutakse läbirääkimistesse esitatud ideekavandi alusel Kuressaare turuhoone ja ümbritseva õueala rekonstrueerimise eel- ja põhiprojekti koostamiseks vajaliku teenuste hankelepingu sõlmimiseks väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse alusel. Konkursil osaleja peab hiljemalt 27.09.2021 kell 16 esitama: 1) osalemis- ja kvalifitseerimisdokumendid elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu;  2) kavandit sisaldav pakend tuleb tuua ise kohale või esitada omal vastutusel kas posti või kulleriga Saaremaa Vallavalitsusse, Lossi 1, Kuressaare 93819. Hankija kontaktisikuks on Saaremaa Vallavalitsuse arhitekt Piret Miller (piret.miller@saaremaavald.ee,  tel 452 5042, 528 0701). Riigihanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens (anu.berens@saaremaavald.ee, tel: 452 5091). Kontaktisik hankelepingu täitmise kohaga tutvumiseks on Käthe Pihlak (kathe.pihlak@saaremaavald.ee, tel 452 5033, 588 45556).

Kontakt ja lisainfo

Tugiteenuste osakond
Tallinna 10, Kuressaare

Hankespetsialist
Anu Berens
tel 452 5091
anu.berens@saaremaavald.ee

Hankespetsialist
Tea Rauk
tel 452 5089
tea.rauk@saaremaavald.ee