Hanked

Saaremaa valla 2021. aasta hankeplaan on kinnitatud vallavalitsuse 23.02.2021 korraldusega nr 2-3/183 ning vastavalt Saaremaa valla hankekorrale. Saaremaa Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked on leitavad Riigihangete registrist. Alla lihthanke piirmäära teostatavad ja teostatud hanked on leitavad dokumendiregistrist.

Õpilaste transport 2021–2023 õppeaastal

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab välja avatud hankemenetluses hanke Saaremaa Ühisgümnaasiumi ja Kuressaare Vanalinna Kooli õpilaste edasi-tagasi veoks bussitranspordiga (Kuressaare Ametikooli Tehnoloogiamajaka õppekompleksi Upa külas) 2021/2022 ja 2022/2023 õppeaastaks ning teeb huvitatud isikutele ettepaneku esitada pakkumusi vastavalt hanke alusdokumentides sisalduvatele tingimustele. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus 100 väärtuspunkti skaalal, kus arvestatakse sõidukilomeetri maksumuse (95%) ja lisavarustuse (alkolukk, 5%) kriteeriume. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 12.05.2021 kell 10. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila (evelin.mesila@saaremaavald.ee, tel 452 5089).

Mustkatete korduspindamine Saaremaa valla teedel

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke „Mustkatete korduspindamine Saaremaa valla teedel". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 17.05.2021 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens (anu.berens@saaremaavald.ee, tel 452 5091). Hankija poolt volitatud isik hanke osas on teede peaspetsialist Enno Reis (enno.reis@saaremaavald.eetel 452 5113, 505 7938).

Kuressaare Hariduse 13 koolihoone rekonstrueerimine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Kuressaare Hariduse 13 koolihoone rekonstrueerimine". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 25.05.2021 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens (anu.berens@saaremaavald.ee, tel 452 5091). Hankija poolt volitatud isik hanke osas on ehitusinsener Mehis Kallas (mehis.kallas@saaremaavald.eetel 452 5099).

Mustkatete ehitus Saaremaa valla teedel

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke „Mustkatete ehitus Saaremaa valla teedel". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 26.05.2021 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens (anu.berens@saaremaavald.eetel 452 5091). Hankija poolt volitatud isik hanke osas on teede peaspetsialist Enno Reis (enno.reis@saaremaavald.eetel 452 5113, 505 7938).

Kruuskatete remont Saaremaa valla teedel I

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke „Kruuskatete remont Saaremaa valla teedel I". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 01.06.2021 kell 10. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens (anu.berens@saaremaavald.ee, tel 452 5091). Hankija poolt volitatud isik hanke osas on teede peaspetsialist Enno Reis (enno.reis@saaremaavald.eetel 452 5113, 505 7938).