Hanked

Saaremaa valla hankekord: RT IV, 27.03.2018, 15
2019. aasta HANKEPLAAN, kinnitatud vallavalitsuse 02.04.19 korraldusega nr 428
Saaremaa Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked (Riigihangete register): 
https://riigihanked.riik.ee/register
Alla lihthanke piirmäära teostatavad ja teostatud hanked (Saaremaa valla dokumendiregister): http://delta.andmevara.ee/saaremaa_vald

Orissaare tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab riigihanke Saaremaa valla territooriumil asuva Orissaare aleviku, Tagavere küla ja Saikla küla välisvalgustuse rekonstrueerimiseks. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes käibemaksuga koos reserviga. Tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimist rahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna „Energiatõhusus" meetmest „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine" projekti "Orissaare tänavavalgustuse rekonstrueerimine" (nr 2014-2020.6.03.17-0091) raames. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/208847) kaudu hiljemalt 04.06.2019 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila, tel 452 5089, e-post: evelin.mesila@saaremaavald.ee.

Mustkatete ehitus ja kruuskatete remont Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2019 (II)

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Mustkatete ehitus ja kruuskatete remont Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2019 (II)". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/208005) kaudu hiljemalt 05.06.2019 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on teespetsialist Raul Koppel, tel 452 5172, 5305 0584, e-post raul.koppel@kuressaare.ee.

Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaia rekonstrueerimine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaia rekonstrueerimine". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/206703) kaudu hiljemalt 28.05.2019 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on ehitusinsener Urmas Sepp, tel 452 5102, 507 3647, e-post urmas.sepp@saaremaavald.ee.

Mustkatete ehitus ja kruuskatete remont Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2019 (III)

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Mustkatete ehitus ja kruuskatete remont Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2019 (III)". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (riigihanked.riik.ee/register/hange/208334) kaudu hiljemalt 20.05.2019 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on Saaremaa Halduse peaspetsialist Jüri Ränk, tel 515 4715, e-post juri.rank@saare.ee.

Saare maakonna energiamajanduse arengukava 2020-2030 koostamise tellimine

Saaremaa Vallavalitsus kutsub esitama hinnapakkumist „Saare maakonna energiamajanduse arengukava 2020-2030 koostamise tellimine." Pakkumisi oodatakse e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee hiljemalt 4. aprilliks 2019. Lisainfo: arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närep, tel 452 5030, karin.narep@saaremaavald.eeHinnapakkumise esitamise ettepanek: Hinnapäring.