Hanked

Saaremaa valla hankekord: RT IV, 27.03.2018, 15
Saaremaa valla 2018. aasta HANKEPLAAN, kinnitatud vallavalitsuse 24.04.18 korraldusega nr 395
Saaremaa Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked (Riigihangete register): https://riigihanked.riik.ee/register
Alla lihthanke piirmäära teostatavad ja teostatud hanked (Saaremaa valla dokumendiregister): http://delta.andmevara.ee/saaremaa_vald

Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Mustjala, Kihelkonna, Salme, Torgu ja Pihtla piirkondades

Saaremaa Vallavalitsus korraldab riigihanke korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks, mille esemeks on teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks endiste Pihtla, Mustjala, Kihelkonna, Salme ja Torgu valdade haldusterritooriumitel. Korraldatud jäätmeveoga hõlmatakse jäätmeliigid, mis on tähistatud Keskkonnaministri 14.12.2015 määruses nr 70 „Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu" järgmiselt: kood 20 03 01 (prügi (segaolmejäätmed)).
Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus 100 väärtuspunkti skaalal arvestades maksumuse ja kliendisõbralikkuse  kriteeriume. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/201800) kaudu hiljemalt 12.11.2018 kell 9. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila, tel 452 5089, e-post: evelin.mesila@saaremaavald.ee.

Sõiduautode täisteenusrent

Saaremaa Vallavalitsus korraldab riigihanke nelja sõiduauto täisteenusrendile võtmiseks (viitenumber riigihangete registris 201375). Hanke esemeks on nelja tehnilise kirjelduse poolest samalaadsete sõidukite rentimine, st kõik pakkuja pakutud sõiduautod peavad olema ühesuguse maksumusega ja ühe kindla mootoriga. 
Hankija eesmärk on, et sõidukid oleksid keskkonnasõbralikud, nende kasutamine oleks ühelaadne ja sõidukite täisteenus ja hooldus toimub ühes hooldekeskuses. Samuti on hankija huvi, et kasutusrendi teenuse rahastamine toimub ühtse finantseerimisteenusena ühe rendileandja või ühe krediidiasutuse kaudu.
Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse sõiduki rendiperioodi (60 kuu) maksed ja sõidukite jääkväärtuse summad kokku.
Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e- riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/201375
kaudu hiljemalt 26.10.2018 kell 10. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila, tel 452 5089, e-post evelin.mesila@saaremaavald.ee.   

Saare maakonna piletimüügisüsteemi ostmine kasutusrendi tingimustel

Saaremaa Vallavalitsus korraldab riigihanke Saare maakonna ühistranspordi piletimüügisüsteemi ostmiseks kasutusrendi tingimustel (viitenumber riigihangete registris 199822). Riigihanke esemeks on Saare maakonna maakondlike bussiliinide ning Abruka ja Vilsandi laevaliinide piletimüügisüsteemi tarkvara rentimine 60 kuuks koos tehnoloogiliste lahenduste ja riistvaraga, Hankija osundatud isikutele piletimüügisüsteemi tarkvara kasutamise koolituse läbi viimine ning Saare maakonna bussiliinide bussidesse ja laevaliinide laevadesse paigaldatava piletimüügisüsteemi administreerimisteenuse, hooldusteenuse ja kasutajatoe teenuse pakkumine ning sõidukaartide müük.
Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes ilma käibemaksuta. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/19822) kaudu hiljemalt 25.10.2018 kell 10. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila, tel 452 5089, e-post: evelin.mesila@saaremaavald.ee.

Lumetõrje Saaremaa valla Mustjala, Kihelkonna ja Pihtla piirkonnas aastatel 2018-2021

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Lumetõrje Saaremaa valla Mustjala, Kihelkonna ja Pihtla piirkonnas aastatel 2018-2021". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada paberkandjal Saaremaa Vallavalitsusele (Tallinna 10, Kuressaare, 93819, ruum 206) hiljemalt 05.10.2018 kell 11. Täpsem info: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/200753. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel. 452 5091, e-post: anu.berens@saaremaavald.ee.

Saaremaa valla konsolideeritud raamatupidamise 2018. ja 2019. majandusaasta aastaaruannete auditeerimine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthankemenetluses hanke "Saaremaa valla konsolideeritud raamatupidamise 2018. ja 2019. majandusaasta aastaaruannete auditeerimine".  Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/200524) kaudu hiljemalt 04.10.2018 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel. 452 5091, e-post: anu.berens@saaremaavald.ee.