Hanked

Saaremaa valla hankekord: RT IV, 27.03.2018, 15
2019. aasta HANKEPLAAN, kinnitatud vallavalitsuse 02.04.19 korraldusega nr 428
Saaremaa Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked (Riigihangete register): 
https://riigihanked.riik.ee/register
Alla lihthanke piirmäära teostatavad ja teostatud hanked (Saaremaa valla dokumendiregister): http://delta.andmevara.ee/saaremaa_vald

Suurjäätmete kogumisringi läbiviimine Saaremaa vallas

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthankemenetluses hanke "Suurjäätmete kogumisringi läbiviimine Saaremaa vallas". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/210821) kaudu hiljemalt 23.07.2019 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on jäätmete peaspetsialist  Katrin Koppel, tel 452 5086, 524 7636, e-post katrin.koppel@kuressaare.ee.

Hariduse 13 koolihoone sisearhitektuuri ja arhitektuuri konkurss

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud ideekonkursi "Hariduse 13 koolihoone sisearhitektuuri ja arhitektuuri konkurss". Ideekonkursi eesmärk on selgitada välja parim ideelahendus, mille autori(te)ga asutakse läbirääkimistesse esitatud ideekavandi alusel põhikooli hoone ning hooviala eel- ja põhiprojekti koostamiseks vajaliku teenuste hankelepingu sõlmimiseks väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse alusel. Konkursil osaleja peab hiljemalt 30.09.2019 kell 15 esitama osalemis- ja kvalifitseerimisdokumendid elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu. Kavandit sisaldav pakend tuleb tuua hiljemalt 30.09.2019 kell 15 ise kohale või esitada omal vastutusel kas posti või kulleriga Eesti Arhitektide Liidu kontori aadressil Põhja pst 27A, Tallinn 10415. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija kontaktisikuks on Saaremaa vallaarhitekt Mark Grimitliht, tel 452 5044 või 513 4049, e-post mark.grimitliht@saaremaavald.ee

Mõntu-Ventspils laevaliinile operaatori leidmine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluses riigihanke "Mõntu-Ventspils laevaliinile operaatori leidmine". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes ilma käibemaksuta. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 29.07.2019 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila, tel 452 5089, e-post evelin.mesila@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on transpordinõunik Karl Tiitson, tel 452 5110, e-post karl.tiitson@saaremaavald.ee

Saare maakonna energiamajanduse arengustrateegia 2020-2030 koostamise tellimine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Saare maakonna energiamajanduse arengustrateegia 2020-2030 koostamise tellimine". Hanke esemeks on Saare maakonna energiamajanduse arengustrateegia koostamiseks olemasolevate dokumentide ja andmete põhjal arengustrateegia koostamiseks vajalike analüüside koostamine, maakonna energiamajanduse arengustrateegia dokumendi koostamine ning maakonna energiamajanduse arengustrateegia dokumendi koostamise protsessi juhtimine, sh teemagruppide töö koordineerimine kokkuleppel töögrupi liikmetega, sisendite koondamine.
Pakkumused peavad vastama hankedokumendis sisalduvale hankelepingu eseme tehnilisele kirjeldusele ja juhistele. Arengustrateegia koostamise ja hankijale üleandmise lõpptähtajaks on 31.12.2019. Pakkumusi hinnatakse 100 väärtuspunkti skaalal arvestades hanke alusdokumentides toodud hindamiskriteeriume.
Hankija kontaktisik: Karin Närep, e-post karin.narep@saaremaavald.ee, tel 452 5030.
Hinnapäring Hinnapakkumise esitamise ettepanek
Lisa 1 Hindamismetoodika Lisa 2 Avaldus ja hinnapakkumine Lisa 3 Eksperdi CV

Saaremaa valla õpilasliinide teenindamine 2019-2021

Saaremaa Vallavalitsus korraldab riigihanke Saaremaa valla õpilasliinide teenindamiseks 2018-2019 õppeaastaks. Riigihanke esemeks on Saaremaa valla õpilasliinide teenindamine alates 01.09.2019 kuni 20.06.2021. Hange on jaotatud seitsmeks osaks (liiniks). Pakkumisi on lubatud teha kõikidele osadele.
Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus 100 väärtuspunkti skaalal arvestades hanke alusdokumentides toodud hindamiskriteeriume. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/210316) kaudu hiljemalt 03.07.2019 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila, tel 452 5089, e-post: evelin.mesila@saaremaavald.ee.

Kruusateede remont Saaremaa valla teedel 2019

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Kruusateede remont Saaremaa valla teedel 2019". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/210320) kaudu hiljemalt 15.07.2019 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on teede peaspetsialist Enno Reis, tel 452 5113, 505 7938, e-post enno.reis@saaremaavald.ee.

Saare maakonna energiamajanduse arengukava 2020-2030 koostamise tellimine

Saaremaa Vallavalitsus kutsub esitama hinnapakkumist „Saare maakonna energiamajanduse arengukava 2020-2030 koostamise tellimine." Pakkumisi oodatakse e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee hiljemalt 4. aprilliks 2019. Lisainfo: arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närep, tel 452 5030, karin.narep@saaremaavald.eeHinnapakkumise esitamise ettepanek: Hinnapäring.