Teated

Vastuvõtt esimesse klassi 
Saaremaa Vallavalitsus alustas 15. märtsist taotluste vastuvõttu järgmise, 2019. aasta septembrist algava õppeaasta esimeste klasside lastele elukohajärgse kooli määramiseks. Lapsevanem saab esitada taotluse oma lapsele elukohajärgse kooli määramiseks kas elektrooniliselt Saaremaa valla kodulehelt hariduse registrite keskkonnas https://haridus.saaremaavald.ee/haridus või paberkandjal, edastades allkirjastatud taotluse kas vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonda või koolile, kuhu taotletakse lapse vastuvõtmist. Täpsem informatsioon on leitav siit.

Õppuri majutuskulude hüvitamine
Valla eelarvest hüvitatakse gümnaasiumi päevases õppevormis ja põhikooli järgselt kutseõppeasutuses õppiva kuni 20-aastase õpilase majutuskulud tingimusel, et õppuri elukoht  on rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vald ning elukohast ei ole võimalik sõita iga päev kodu ja kooli vahet. Majutuskuluse hüvitamine ei laiene riigigümnaasiumis õppijatele, kuna nende majutuskulude hüvitamine toimub õppeasutuse kaudu.
Majutuskulud hüvitatakse õppeperioodil kuni 10 kuud aastas, hüvitamise piirmäär ühes kalendrikuus on 70 eurot.
Täpsem info ja taotlemine: 
www.saaremaavald.ee/oppuri-majutuskulude-huvitamine.

 

 

Kontakt

Haridus- ja noorsootööosakonna
kontaktid >>

Tallinna 10, Kuressaare 93819

Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00 kodanike vastuvõtt
R 8.00-15.00