Harvem prügiveo graafik

Kirjeldus:

Tiheasustusalal asuvalt maaüksuselt, kus on tagatud nõuetekohane biojäätmete kompostimine (sealhulgas toidujäätmete kompostimine kinnises kompostris) võib jäätmete äravedu toimuda üks kord kaheteistkümne nädala jooksul.

Õigusaktid:

Saaremaa valla jäätmehoolduseeskiri

Kontakt:

Katrin Koppel, katrin.koppel@saaremaavald.ee, 452 5086

 

Taotlemine elektrooniliselt

  Elektroonilised taotlusvormid asuvad iseteeninduskeskonnas https://iseteenindus.saaremaavald.ee. Iseteeninduskeskonda on võimalik siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil.
NB! Taotluse saab allkirjastada ID-kaarti või Mobiil-ID abil. Hetkel ei ole veel Smart-ID abil võimalik taotluseid allkirjastada.

E-vorm:

 

Taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud:

Vajalik isiklik kohaletulek Saaremaa valla keskkonnaosakonda (Tallinna 10, Kuressaare). 
Täitke eelnevalt allolev pabertaotluse blankett või küsige blankett kohapealt.

Blankett:

Korraldatud jäätmeveo graafiku muutmise taotlus pdf doc