Harvem prügiveo graafik

Kirjeldus:

Kuressaare linnas ja Orissaare alevikus toimub segaolmejäätmete äravedu vähemalt üks kord nelja nädala jooksul. Mujal Saaremaa vallas toimub vedu vähemalt üks kord 12 nädala jooksul ehk kord kvartalis. Kuressaares või Orissaares asuvalt kinnistult võib samuti prügivedu toimuda harvem (vähemalt üks kord kvartalis), kui kinnistul on olemas pealt ja külgedelt kinnine komposter, kuhu aastaringselt pannakse kõik kinnistul tekkivad biolagunevad köögijäätmed. Biolagunevaid jäätmeid ei ole lubatud panna segaolmejäätmete mahutisse. Komposter võib olla poest ostetud või ise ehitatud.
Kui kinnistu asub mujal kui Kuressaare linn või Orissaare alevik, siis on harvem vedu (vähemalt üks kord 12 nädala jooksul) lubatud ja selleks taotlust esitama ei pea, vaid piisab jäätmevedaja teavitamisest.

Õigusaktid:

Saaremaa valla jäätmehoolduseeskiri

Kontakt:

Katrin Koppel, katrin.koppel@saaremaavald.ee, 452 5086

 

Taotlemine elektrooniliselt

  Elektroonilised taotlusvormid asuvad iseteenininduskeskkonnas iseteenindus.saaremaavald.ee. Iseteeninduskeskonda on võimalik siseneda ID-kaardi või Mobiil-ID abil.

E-vorm:

 

Taotlemine e-posti teel

Vajalikud sammud:

Täitke allolev blankett ja digiallkirjastage. Taotlus saata aadressile vald@saaremaavald.ee.

Blankett:

Harvema prügiveograafiku taotlus pdf doc

 

Taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud:

Vajalik isiklik kohaletulek teenuskeskusesse või vallavalitsuse infosekretäri juurde (Tallinn 10, Kuressaare). Täitke eelnevalt allolev pabertaotluse blankett või küsige blankett kohapealt.

Blankett:

Harvema prügiveograafiku taotlus pdf doc