Heakorra eeskiri

Saaremaa valla heakorra eeskiri kehtestab heakorra nõuded ning koormised kinnistute ja muude territooriumite kasutajate suhtes Saaremaa vallas eesmärgiga luua ohutu ja puhas keskkond ning seeläbi elamisväärne ja esteetiline avalik ruum. Muu hulgas on määruses kirjeldatud heakorranõuded kinnistutele ja avaliku ruumile, müügikohtadele ning ehitus- ja/või remonttöö tegijatele. Eeskirja täitmist kontrollib Saaremaa vallavalitsuse järelevalveteenistus.