Huviharidus

Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus

Aruande vorm 2018 (pdf), (docx)

Huvihariduse ja huvitegevuse kava 2020

Vallavalitsus kinnitas 22.09.20 korraldusega nr 2-3/1651 taaskord Saaremaa valla 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava. Vastavalt noorsootöö seadusele eraldab riik omavalitsustele täiendavalt rahalisi vahendeid, mille eesmärk on parandada noorte huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Seadus näeb ette, et vallad ja linnad koostavad täiendava toetuse kasutamise kava.

Huvihariduses ja -tegevuses osalemise transpordikulude hüvitamine

Toetus on mõeldud rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vallas elavate 7-19aastaste laste ja noorte ja noorte huvihariduses ja -tegevuses osalemise toetamiseks ning seda makstakse perekondadele riiklike vahendite olemasolul. Hüvitatamisele kuuluvad isikliku sõiduvahendi ja/või ühistranspordi piletite kulud. 
Toetust saab taotleda neli korda aastas.
Täpsem info ja taotlemine: Huvihariduse ja -tegevuse transpordikulude huvitamine.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus väikese sissetulekuga peredele

Toetus on mõeldud rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vallas elavate 7-19aastaste laste ja noorte osalemise toetamiseks huvihariduses ja huvitegevuses. Toetust makstakse vahendite olemasolul väikese sissetulekuga perekondadele huvihariduse ja huvitegevusega kaasneva õppetasu katmiseks.
Täpsem info ja taotlemine: Huvitegevuse ja -hariduse toetus.

Erahuvitegevuse teenusepakkujatele huvitegevuse toetus  

Laste ja noorte huvitegevuse toetust antakse üldjuhul Saaremaa valla haldusterritooriumil huvitegevuse valdkonnas tegutsevale organisatsioonile huvitegevuseks, mis on suunatud lastele ja noortele vanuses 6–19 aastat, kelle elukohana on registreeritud Saaremaa vald.
Toetust antakse taotlejale sihtotstarbeliselt esmajärjekorras treenerite ja juhendajate töötasudeks ning treeningpaikade või õpperuumide majandamiskulude katteks ja õppevahendite soetamiskulude osaliseks katmiseks ning muude õppetegevusega seotud kulude katteks. Kui eelnevad tingimused on täidetud, võib toetust kasutada ka muuks tegevuse arendamisega seonduvaks (võistlussõidud, treening- ja õppekogunemised, inventar jm).

 


Haridusregistri link