Huvihariduses ja -tegevuses osalemise transpordikulude hüvitamine

Kirjeldus:      

Toetus on mõeldud rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vallas elavate 7-19aastaste laste ja noorte ja noorte huvihariduses ja -tegevuses osalemise toetamiseks ning seda makstakse huvihariduse ja -tegevuse riikliku toetuse vahendite olemasolul perele taotluse alusel. Hüvitatamisele kuuluvad isikliku sõiduvahendi ja/või ühistranspordi piletite kulud.
Toetust saab taotleda neli korda aastas, toetuse saamiseks esitab õppuri lapsevanem, hooldaja või eeskostja vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonda taotluse (vt allpool) koos transpordikulu tõendavate dokumentidega (kütusearve ja/või ühistranspordipiletid). Taotlus esitatakse:
  • 5. detsembriks (septembrist novembrini tehtud transpordikulude eest),
  • 5. märtsiks (kulud detsember kuni veebruar),
  • 5. juuniks (kulud märts kuni mai),
  • 5. septembriks (kulud mai kuni august).
NB! Taotlejal on võimalik esitada ühistaotlus mitme õppuri transpordikulude hüvitamiseks (vt allpool).
Õigusaktid:   Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise transpordikulude hüvitamise kord
Kontakt: Lindia Lallo, lindia.lallo@saaremaavald.ee, tel 452 5069

Taotlemine 

Vajalikud sammud: Täitke allolev pabertaotluse blankett (või küsige blankett kohapealt) ning esitage see Saaremaa Vallavalitsuse hariduse- ja noorsootööosakonda (Tallinna 10, Kuressaare) või piirkonna teenuskeskusesse. 
Blankett: Huvihariduse ja -tegevuse transpordikulude hüvitamise taotlus docx
Huvihariduse- ja tegevuse transpordkulude hüvitamise ühistaotlus docx