Jäätmemajandus

Jäätmejaamad
 • Kudjape jäätmejaam (Kudjape alevik, Pähklimetsa tee 13)
  avatud E-R 8-18, L 10-15, tel 452 8090
  www.kudjapejaatmejaam.ee, 
  Hinnakiri
 • Maasi jäätmejaam (Mäeküla)
  avatud E, K, L 9-17, tel 5326 4525
  Hinnakiri

Jäätmejaamas TASUTA vastuvõetavad ohtlikud jäätmed, piirkogused

Tähelepanu! Ohtlike jäätmete tasuta äraandmiseks palutakse kaasa võtta isikut tõendav dokument.
Uuel jäätmeveoperioodil on Saaremaa jagatud kolmeks veopiirkonnaks:
Kuressaare – jäätmevedaja AS Ragn-Sells (hinnakiri), 
Lääne-Saaremaa – jäätmevedaja OÜ Prügimees (hinnakiri), 
Ida-Saaremaa – jäätmevedaja AS Ragn-Sells (hinnakiri).

Kõikides veopiirkondades on võimalik majapidamisest, asutusest või ettevõttest ära anda pakendijäätmeid, vanapaberit, biojäätmeid ja segaolmejäätmeid. Uutel tingimustel algab vedu tõenäoliselt 1. märtsil 2020. Jäätmeveoga liidetakse kõik hoonestatud kinnistud, mis pole korraldatud jäätmeveost vabastatud või pole liitunud ühiskonteineriga teisel kinnistul.

Kontakt

Keskkonnaosakond
Tallinna 10, Kuressaare 93819 

Jäätmete peaspetsialist
Katrin Koppel, tel 452 5086
katrin.koppel@saaremaavald.ee 

Kodanike vastuvõtt:
K kell 8-12 ja 14-18