Järelevalve ja ettekirjutused

Kohaliku omavalitsusüksuse pädevusse antud riiklikut järelevalvet teostab Saaremaa vallas järelevalveteenistus. Teenistuse eesmärgiks on põhiliselt riikliku järelevalve, kohtuvälise menetlemise ja kriisireguleerimise alases valdkonnas seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse ja valitsuse pädevusse antud ülesannete täitmine.

Teenistuse ülesandeks on sealhulgas kohtuväline menetlemine, süütegude ennetamine, avaliku korra kaitse, väärteoasjade registri ning muude ülesannete täitmiseks vajalike registrite ja andmekogude pidamine, struktuuriüksuse pädevusse kuuluvate õigusaktide väljatöötamine, korrakaitseorgani ülesannete täitmine, juhindudes hädaolukorra seadusest hädaolukorraks valmisoleku korraldamine ja kriisireguleerimine. Teenistus on oma ülesannete täitmisel sõltumatu.

Ettekirjutused

Järelevalveteenistus vormistab järelevalve käigus ettekirjutusi, mida avalikustab oma kodulehel peale otsuse jõustumist. Varasemate ettekirjutustega saate tutvuda saates teabenõude.

2023

08.05.2023 ettekirjutus nr 9-5934-1 Maveori Residence OÜ-le
27.04.2023 ettekirjutus nr 9-1626-2-1 MTÜ-le Perekond Piidivabrik
04.01.2023 ettekirjutus nr 9-193-1 eraisikule

2022

28.07.2022 ettekirjutus-hoiatus nr 9-14357-1 eraisikule
25.07.2022 ettekirjutus-hoiatus nr 9-14296-1 eraisikule
20.07.2022 ettekirjutus-hoiatus nr 9-14263-1 eraisikule
18.05.2022 ettekirjutus-hoiatus nr 9-13140-1 MTÜ-le Perekond Piidivabrik
14.04.2022 ettekirjutus-hoiatus nr 9-12418-1 eraisikule
22.03.2022 ettekirjutus-hoiatus nr 9-11797-1 eraisikule

2021

10.12.2021 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/6907-1 eraisikule
18.11.2021 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/6411-1 eraisikule
28.10.2021 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/5963-1 OÜ-le Meritreid
14.10.2021 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/5696-1 eraisikule
03.06.2021 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/3272-1 eraisikule

2020

22.10.2020 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/5920-1 eraisikule
20.10.2020 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/5859-1 Krim Grupp OÜ-le
20.10.2020 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/5858-1 Osaühingule Saaremaakera
20.10.2020 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/5857-1 Kapteni Kõrts & Restole
16.10.2020 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/5815-1 Osaühingule Kommerts
15.09.2020 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/5043-1 eraisikule
30.07.2020 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/4071-1 Eesti Pakendiringlus OÜ-le
30.07.2020 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/4070-1 Eesti Pakendiringlus OÜ-le
26.05.2020 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/2902-1 Trajali OÜ-le
20.04.2020 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/2343-1 tristafano holding OÜ-le

2019

21.08.2019 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/5377-1 Tootjavastutusorganisatsioon OÜ-le
23.07.2019 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/4919-1 eraisikule
10.06.2019 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/4173-1 Tootjavastutusorganisatsioon OÜ-le
07.06.2019 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/4141-1 Tootjavastutusorganisatsioon OÜ-le
29.05.2019 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/3887-1 Tootjavastutusorganisatsioon OÜ-le
28.05.2019 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/3850-1 Tootjavastutusorganisatsioon OÜ-le
14.05.2019 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/3550-1 Eesti Pakendiringlus OÜ-le
14.05.2019 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/3535-1 Tootjavastutusorganisatsioon OÜ-le
08.05.2019 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/3168-1 eraisikule
08.05.2019 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/3155-1 eraisikule
08.05.2019 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/3154-1 eraisikule
08.05.2019 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/3153-1 eraisikule
07.05.2019 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/3114-1 eraisikule
07.05.2019 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/3113-1 eraisikule
03.05.2019 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/3013-1 eraisikule
03.05.2019 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/3012-1 eraisikule
03.05.2019 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/3011-1 eraisikule
03.05.2019 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/3010-1 eraisikule
03.05.2019 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/3009-1 eraisikule
03.05.2019 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/3008-1 eraisikule
03.05.2019 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/3007-1 eraisikule
03.05.2019 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/2997-1 eraisikule
03.05.2019 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/2996-1 eraisikule
03.05.2019 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/2992-1 eraisikule
03.05.2019 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/2991-1 eraisikutele
03.05.2019 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/2990-1 eraisikule
03.05.2019 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/2989-1 eraisikule
03.05.2019 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/2988-1 eraisikule
03.05.2019 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/2986-1 eraisikule
03.05.2019 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/2985-1 eraisikule
03.05.2019 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/2984-1 eraisikule
21.02.2019 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/1149-1 MTÜ-le Piidivabrik

2018

30.11.2018 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/7401-2 eraisikule
30.11.2018 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/6935-2 eraisikutele
11.09.2018 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/5943-1 eraisikule
22.08.2018 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/5375-1 Tootjavastutusorganisatsioon OÜ-le
10.08.2018 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/5227-1 eraisikutele
31.07.2018 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/2522-5 eraisikule
30.07.2018 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/4975-1 eraisikule
19.06.2018 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/4121-1 Mittetulundusühingule Angla Tuulikumägi
13.06.2018 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/2522-4 eraisikule
24.05.2018 ettekirjutus-hoiatus nr 9-1/3345-1 eraisikule

Kontakt ja lisainfo