Kaardirakendus

Saaremaa vallas kehtivate üldplaneeringutega ning algatatud, menetluses, kehtivate ja kehtetute detailplaneeringutega saab tutvuda Saaremaa valla kaardirakenduses:

kaardirakendus