Kontakt

Ametinimetus Nimi Kontaktandmed
Halduse peaspetsialist
(teed, heakord, vallavara)
Jüri Ränk 515 4715
juri.rank@saare.ee 
Marientali tee 27, Kuressaare

 

Uudised ja teated

Eterniidi- ja asbestijäätmete täiendav vastuvõtt Kaarma piirkonnas
Arvestades elanike suurt huvi eterniidijäätmete üle andmise vastu, suurendas vallavalitsus tasuta vastu võetava eterniidi mahtu 70 tonni võrra.
Eterniiti saavad ära anda Kaarma, Salme ja Torgu piirkondade elanikud Sikassaare Vanametall OÜ territooriumil (Sikassaares) EELREGISTREERIMISEL tel 452 5086. Registreerimine kestab etteantud mahu täitumiseni. 
Vastu võetava eterniidi maksimumkogus inimese kohta on 1 tonn. Teiste piirkondade elanikud eterniiti tasuta üle anda ei saa. 
 
Eelmise aasta liinivõrgu tihendamisega lisasime linnaliinile nr 3 (Bussijaam-Muratsi-Nooruse-Bussijaam-Kingu-Koja) ühe lisaväljumise. Seoses uue lisaväljumisega on aga viimase bussi (kell 17.15 väljumisega) reisijate arv märkimisväärselt kahanenud ning enamus päevi sõidab buss kas tühjalt või mõne üksiku reisijaga.

Seetõttu palume linnaliini nr 3 kasutajatelt ja Muratsi piirkonna elanikelt tagasisidet, kuidas muuta liini selliselt, et see vastaks rohkem reisijate vajadustele, või kas suunata vahendeid teiste ühenduste parendamiseks.

Tagasisidet ootame e-posti aadressil karl.tiitson@saaremaavald.ee või telefonil 452 5110.
 
INFOSEMINAR endise Lääne-Saare valla piirkonna mittetulundusühingutele, seltsingutele ning külavanematele toimub 3. oktoobril kell 17-19 Lümanda Majas.
Ettekandjad: abivallavanem Kristiina Maripuu, arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närep
Päevakorras:
1. Mittetulundustegevuse toetamise uuest korrast
2. Küla- ja alevikuvanema valimisest
3. Külaraha ja alevikuraha taotlemisest 2019
4. Siseturvalisuse aktuaalsetest teemadest piirkonnas
5. Jooksvad küsimused