Kaarma piirkond

Kaarma piirkond asub Kesk-Saaremaal, piirnedes Leisi, Pihtla, Salme, Kärla ja Mustjala piirkondadega ning ümbritsedes Kuressaare linna. Kaarma piirkonna territooriumil on kolm alevikku ning 62 küla. Piirkonnal puudub oma teenuskeskus, küll aga teenindavad piirkonda ümberkaudsete piirkondade teenuskeskused.

Piirkonda teenindavad teenistujad

Ametikoht Nimi Telefon E-post Asukoht
Teenuskeskuse juhataja Triin Aksalu 452 5164
5362 7280
triin.aksalu@saaremaavald.ee Kärla TK
Teenuskeskuse juhataja Kalle Kolter 452 5151
5322 9703
kalle.kolter@saaremaavald.ee Mustjala TK
Teenuskeskuse juhataja Tiit Rettau 452 5154
506 6193
tiit.rettau@saaremaavald.ee Pihtla TK
Teenuskeskuse juhataja Kaia Kuul 452 5160
5915 1803
kaia.kuul@saaremaavald.ee Salme TK
Sotsiaaltööspetsialist Helina Ehanurm 452 5057
5301 3374
helina.ehanurm@saaremaavald.ee Tallinna 10
Sotsiaaltööspetsialist Kadi Nellis 452 5054
527 7734
kadi.nellis@saaremaavald.ee Tallinna 10
Sotsiaaltööspetsialist Tiia Jäärats 452 5059
5915 1409
tiia.jaarats@saaremaavald.ee Tallinna 10
Lastekaitsespetsialist Kristi Mägi-Sepp 452 5053
512 8730
kristi.magi-sepp@saaremaavald.ee Tallinna 10
Kärla TK
Eestkostespetsialist Ervin Raudsik 452 5145
5198 8173
ervin.raudsik@saaremaavald.ee Laimjala TK
Arhitekt Inge-Ly Ansip 452 5041 inge-ly.ansip@saaremaavald.ee Tallinna 10
Ehituslubade spetsialist Piret Kuldsaar 452 5048
5915 1951
piret.kuldsaar@saaremaavald.ee Tallinna 10
Geoinfospetsialist Argo Riik 452 5096 argo.riik@saaremaavald.ee Tallinna 10
Kasutuslubade ja ehituskontrolli spetsialist Sander Kask 452 5046 sander.kask@saaremaavald.ee Tallinna 10
Maakorraldusspetsialist Inge Aru 452 5084 inge.aru@saaremaavald.ee Tallinna 10
Planeeringuspetsialist Piret Paiste 452 5093
5558 5708
piret.paiste@saaremaavald.ee Tallinna 10
Teespetsialist Toomas Raun 452 5112 toomas.raun@saaremaavald.ee Marientali tee 27
Veekasutuse ja -kaitse
peaspetsialist
Kairi Niit 452 5079 kairi.niit@saaremaavald.ee Tallinna 10
Saaremaa Halduse haldusjuht Jüri Ränk 515 4715 juri.rank@saare.ee Marientali tee 27

Teated

Kaarma kogukonnakogu koosolek toimub teisipäeval, 18.01.2022 algusega kell 17.00 Saaremaa vallavalitsuse hoones aadressil Lossi 1, Kuressaare. Päevakorras on:

1. Sikassaare külas Tiigi katastriüksusel biogaasi tootmiskompleksi detailplaneeringu algatamata jätmine (volikogu eelnõu);
2. Sikassaare külas Uuevärava, Tiigi, Sarapupõllu detailplaneeringu kehtestamine (volikogu eelnõu);
3. Kaarma piirkonna rahvamajade tegevuse ülevaade;
4. Informatsioon.

Saaremaa vallas asuvate kalmistute info ja kontaktandmed leiab siit.