Kaarma kogukonnakogu

19. mai 2020, Lääne-Saare kogukonnakogu viimasel koosolekul oli päevakorras:
1. Saaremaa valla hariduse arengukava 2020–2030
2. Toetuse andmise kord maapiirkondades asuvate juurdepääsuteede remonditööde teostamiseks
3. Saaremaa valla kalmistute kasutamise eeskiri
4. Koerte ja kasside pidamise eeskiri Saaremaa vallas
5. Kuusnõmme külas Ranna detailplaneeringu kehtestamine
6. Lääne-Saare kogukonna likvideerimine ja Kaarma, Kärla ning Lümanda kogukondade moodustamine
7. Kaarma kogukonna põhimäärus
8. Kärla kogukonna põhimäärus
9. Lümanda kogukonna põhimäärus
10. Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 6 "Osavallakogu ja kogukonnakogu esimehele ja liikmetele tasu määramise ja maksmise kord" muutmine

Lääne-Saare kogukond on valla territooriumil tegutsev üksus, mis esindab kolme piirkonna – Kaarma, Kärla ja Lümanda – valla elanike huve kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmisel.  Kogukonnakogu koosneb 13 kandi esindajatest ja koosolekud toimuvad vähemalt kord kolme kuu jooksul.  Kogukonnakogu otsustuspädevuses on mittetulunduslikuks tegevuseks eraldatavate rahaliste vahendite määramise ettepaneku tegemine vallavalitsusele ja ettepanekute esitamine valla poolt korraldatavatele tunnustusüritustele.

Lääne-Saare kogukonnakogu liikmed

Kant Nimi Kontaktandmed
Abruka Eva Kips 525 7279
Aste Juta Levin
asendusliige Andres Ramst
5348 0703
onneonn@gmail.com
Eikla Boris Lehtjärv
asendusliige Tiiu Smidt
5667 7544
boris.kaarma@gmail.com
Kaarma Tõnu Munk
asendusliige Priit Pihel
5649 5364
munktonu@gmail.com
Kudjape Urmas Lehtsalu
asendusliige Reeda Kuusk
507 7716
urmas.lehtsalu@tt.ee
Kärla Villi Pihl
asendusliige Ülar Tänak
526 2039
villi.pihl@laanesaare.ee
Lümanda Kaja Juulik (kogu esimees)
asendusliige Janno Tuulik
5662 7840
kajajuulik@gmail.com
Nasva Piret Kuldsaar
asendusliige Andres Tinno
517 6479
piret@made.ee
Paadla Riina Voog
asendusliige Maive Õispuu
5595 9773
riina_kaasik@hotmail.com
Randvere Hanna Saar (kogu aseesimees)
asendusliige Liina Jürisson
5393 3252
randvereheaks@gmail.com
Sauvere Katrin Pihlas
asendusliige Astrid Jõeäär
526 9287
sauvere.arendus@gmail.com
Tahula-Vaivere Annela Näälik
asendusliige Jaan Kiider
525 2600
annelanlk@gmail.com
Taritu Ilmar Antov
asendusliige Aili Salong
ilmar.antov@laanesaare.ee

 

Vaata ka:
Lääne-Saare kogukonna põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid