Kaasav eelarve

Saaremaa valla kaasav eelarve 2019

Toimub ettepanekute esitamine! Esita ettepanek 27. märtsist 16. aprillini 2019!

Ühe ettepaneku minimaalne maksumus on 1000 ja maksimaalne maksumus 25 000 eurot. Väljapakutav idee saab olla investeeringuettepanek, mis on rakendatav avalikes huvides. Raha ei saa taotleda valla hallatavate asutuste ega valla enamusosalusega äriühingutega seotud tegevusteks.

Ettepaneku esitajal tuleb läbi mõelda ja kirja panna järgmised põhiaspektid
  • ettepaneku nimetus,
  • eesmärk ja olulisus,
  • lühike kirjeldus (kes, kus, millal ja kuidas ettepaneku ellu viib),
  • sihtrühm (kes saavad probleemi lahenemisest või võimaluse avanemisest otsest kasu), hinnanguline maksumus,
  • teave kaasfinantseerijate kohta (nende olemasolul),
  • vajadusel muu oluline info.

Ettepanekuid saab teha veebikeskkonnas VOLIS või paberil - tuua vallavalitsusse (Lossi 1, Kuressaare) või piirkonna teenuskeskusesse. Esitatud ideid hindab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon.
Kõik reeglitele vastavad ettepanekud pannakse 8.-21. maini rahvahääletusele. Hääletada saavad Saaremaa valda registreeritud elanikud alates 16. eluaastast. Tulemused kinnitatakse maikuu jooksul, enim toetust saanud ettepanekud viiakse esitajate poolt ellu ühe aasta jooksul lepingute sõlmimisest. 
Kontakt: Renate Pihl, renate.pihl@saaremaavald.eetel 452 5032Menetluse tähtajad ja komisjoni koosseis 

Loe lisaks: Aeg on anda teada ideedest, mida hakkab armastama kogu Saaremaa >>
Kaasav eelarve teeb head ideed kiirelt teoks >>

Kaasava eelarve menetlusega annab Saaremaa vald kogukonna liikmetele võimaluse vallaeelarve koostamisel kaasa rääkida. Teatud summa osas saavad sõna­ ja otsustusõiguse kodanikud otse: teha ettepanekuid vallaelu parandamiseks ja osaleda hääletamisel parimate ideede väljaselgitamisel. Seega saab oma kodukohast hooliv inimene teha ettepanekuid, asugu ta Saaremaal või kaugemal, kuidas kõige paremini elupaika arendada. Oluline on, et kasu tuleb lõppkokkuvõttes kogukonnale ja võimalikult suurele inimeste hulgale.
2019. aastal on kaasav eelarve vallaülene, Saaremaa valla eelarves on selleks ette nähtud 98 000 eurot.
Alus: Saaremaa valla kaasava eelarve menetlemise kord

Ellu viidud ettepanekud

Ühinenud omavalitsustest on kaasavat eelarvet seni rakendanud Kuressaare linn: 
Kuressaare linna kaasava eelarve koostamise kord (Riigi Teataja)

2018 - 50 000 eurot
Kuressaarde betoonist skatepargi rajamine - 25 000
Ida-Niidu avaliku mänguväljaku kaasajastamine ja renoveerimine - 25 000
Ettepanekud viiakse ellu 2019. aasta jooksul. 
2017 - 50 000 eurot
Koerte koolitusväljaku valgustuse rajamine – 14 560
Välijõusaal Kuressaare terviseparki – 11 542,80
Korvpalli välisväljakute korrastamine – 11 880
Purjetame ka talvel - 8560
Ellu jäi viimata 2017 algselt hääletuse võitnud ettepanek „Pargiteede korrastamine", mille puhul oli tegemist linna hallatava objektiga ja selle rahastamist kaasavast eelarvest ei peetud õigeks.
2016 - 30 000 eurot
Väikesed võimlejad võimlevad vaibal - 5655 
Kuressaare Gümnaasiumi mänguväljak - 8500
Discgolfi pargi rajamine Musumännikusse - 9100 
Koerte treeningväljaku pinnasetööd ja piirdeaed - 6745
2015 - 30 000 eurot
SÜGi miniväljaku kunstmurukatte vahetus - 12 634 
Purjetame Kuressaare paremaks - 11 700 
Kudjape kalmistu uue osa parkla rajamine ja kiviaia renoveerimine - 5666
2014 - 30 000 eurot
Tuulte-Roosi ja Merikotka elamurajooni laste mänguväljaku renoveerimine - 8738
Kuressaare turg korda! (kokku koondatud 3 ettepanekut) - 21 262
Kuressaare kaasava eelarve tulemuste arhiiv: 20182017201620152014