Kahjunõude esitamine

Saaremaa vallale kuuluva tee või rajatise nõuetele mittevastavuse tõttu tekkinud kahju hüvitamiseks esitatakse vallavalitsusele taotlus iseteeninduskeskkonnas või paberkandjal (docx) koos kahju tõendava materjaliga (tõendusfotod ja vastavad kuludokumendid). Taotluse ja sellele lisatud vajalike dokumentide põhjal otsustab vallavalitsus kahju hüvitamise või sellest keeldumise 30 tööpäeva jooksul.

Kontakt ja lisainfo

Majandus- ja haldusosakonna kinnisvarateenistus
Marientali tee 27, Kuressaare

Teenistuse juhataja
Raivo Kahm
tel 452 5114
raivo.kahm@saaremaavald.ee

 

Majandus- ja haldusosakonna teedeteenistus
Marientali tee 27, Kuressaare

Teenistuse juhataja
Enno Reis
tel 452 5113
enno.reis@saaremaavald.ee

 

Teed ja tänavad Saaremaa vallas