Kärla teenuskeskus

Vallamaja, Pargi 1, Kärla 93501, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Halduse peaspetsialist
(teed, heakord, vallavara)
Toomas Raun 5850 4920
toomas.raun@saare.ee
Sotsiaaltööspetsialist Signe Lõhmus 529 6067
signe.lohmus@saaremaavald.ee
Eestkostespetsialist Tiina Saare

5386 5166
tiina.saare@saaremaavald.ee

Sotsiaaltööspetsialist Signe Lõhmus viibib puhkusel 01.- 21.07.2019. Asendab Kihelkonna piirkonna sotsiaaltööspetsialist Mare Kurvits tel 5750 2452; e-post mare.kurvits@saaremaavald.ee.

Uudised ja teated

Kogumisringi käigus saavad tasuta piiramatus koguses eterniidi- ja asbestijäätmed ära anda kõik Saaremaa valla elanikud ja suvilaomanikud. Jäätmete toojad registreeritakse kohapeal, jäätmeid võib kogumispunkti tuua ka väljapoolt elupiirkonda (sh Kuressaare elanikud). 
Suurematest kogustest palutakse eelnevalt teada anda tel 5566 9921 või sikassaare.vanametall@gmail.com. Võimalik ka tasuline transporditeenus.
Lisainfo: www.saaremaavald.ee/jaatmemajandus.
_____________________________________________________________________________

Noortelaagri kuulutus

_____________________________________________________________________________

Kärla Lasteaed on  kollektiivpuhkusel  on 8. - 23. juulil 2019. Esimene tööpäev on 24. juuli 2019.
_____________________________________________________________________________

Kärla Triip 01.08.21:00 Kukerpillid