Kihelkonna osavallakogu

 

Kihelkonna osavald on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Osavalla elanike esinduskoguks on 9-liikmeline osavallakogu (lisaks piirkonnast valitud volikogu liikmed):

Liige Esindatus
Taavi-Aadu Ait (esimees)
taavi@ait.ee
Volikogu valimistel kandideerinud isik
Anti Kukkela (aseesimees) Volikogu valimistel kandideerinud isik
Ardon Kaerma Volikogu valimistel kandideerinud isik
Kalle Kukk Volikogu valimistel kandideerinud isik
Tõnis Tasane Volikogu valimistel kandideerinud isik
Anneli Teppo-Toost Volikogu valimistel kandideerinud isik
Jaen Teär Volikogu liige
Kersti Vaga Volikogu valimistel kandideerinud isik
Ave Väli Volikogu valimistel kandideerinud isik
Mati Väärtnõu Volikogu valimistel kandideerinud isik

 

Vaata ka:
Kihelkonna osavalla põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid