Kogukondlik turvalisus

Programmi "Turvalised kogukonnad" eesmärk on aidata kaasa turvalise elukeskkonna loomisele, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele. 

Toetatakse tegevusi, mis edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel, suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd) ning aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele. 

Programmi 2019. aasta maakondliku toetusvooru järelvooru sai taotlusi esitada 29. juunini. Taotlusvooru abikõlbulikkuse periood on 5. aprill 2019 – 31. august 2020.  

Hindamismetoodika
Sisuaruanne
Lisainfo: tel 452 5024, e-mail: riina.allik@saaremaavald.ee.  

Kontakt

Arendus- ja kommunikatsiooniosakond

Riina Allik,
tervisedenduse peaspetsialist
riina.allik@saaremaavald.ee
tel 452 5024