Lääne-Saare kogukonnakogu

Lääne-Saare kogukond on valla territooriumil tegutsev üksus, mis esindab valla elanike huve kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmisel.  Kogukonnakogu koosneb 13 kandi esindajatest ja koosolekud toimuvad vähemalt kord kolme kuu jooksul.  Kogukonnakogu otsustuspädevuses on mittetulunduslikuks tegevuseks eraldatavate rahaliste vahendite määramise ettepaneku tegemine vallavalitsusele ja ettepanekute esitamine valla poolt korraldatavatele tunnustusüritustele.

Põhimäärus    Liikmed

Kogukonnakogu koosolekute protokollid on kättesaadavad valla dokumendiregistris: Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid.

 

 Lääne-Saare kogukonnakogu toimub 21. jaanuaril 2020 kell 16.30 Raekoja saalis. Päevakorras on:
1. Külaraha 2019. aasta kokkuvõte ja külaelu arendamise taotlusvooru rahastamine
2. Hoonestusõiguse seadmine enampakkumise teel (Vallamaja kinnistu Lümandas)
3. Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras (Atla sadama kinnistu)
4. Lääne-Saare teede 2019. aasta investeeringute ülevaade ja lumetõrje 2020
5. Lümanda Pargi taotluse rahastamine
6. Lääne-Saare kogukonnakogu reorganiseerimine
7. Kohapeal algatatud küsimused ja info