Kohaliku omaalgatuse programm

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisvoor on lõppenud 

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Eesmärgi täitmiseks antakse toetust tegevusteks, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse, arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Programmi viiakse ellu järgmiste meetmete kaudu:
1)  meede 1 – kogukonna areng; meetme kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
2)  meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine; toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
ProgrammdokumentProgrammi seletuskiri 
Hindamismetoodika 
Lisainfo: Rahandusministeeriumi koduleheküljel

Toetust said taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole.

Vormid

Kevadvoor 2018

Kohaliku omaalgatuse programmi I taotlusvoor oli avatud 02.04 - 02.05.2018. Taotluste hindamiskomisjon: Anu Viljaste, Leo Filippov, Arvo Kullapere, Eveli Jürisson, Jaan Urvet.
Progammist toetatud projektid, kevad 2018 
Toetuse saaja peab toetuse kasutamisest ja/või toetuse abil investeeringu tegemisest avalikkust teavitama. Teavituse tegemisel peab olema sõnaline viide, et projekt on ellu viidud kohaliku omaalgatuse programmi toel.
Meede 1: Kuluaruanne, Sisuaruanne  Abimaterjal
Meede 2: KuluaruanneSisuaruanne Abimaterjal

 

Kontakt

Info (menetlemise osas):
Veiko Viil, arenduse peaspetsialist, programmi koordinaator Saare maakonnas
tel 452 5031
Taotlejate nõustamine:
Helje Pent, SA Saare Arenduskeskus, mittetulundusühingute konsultant
tel 452 0573, helje@sasak.ee
Tiina Orav, arenduse peaspetsialist
Maire Käärid, arenduse peaspetsialist