Kommunaalmajandus

  Tegevusala Kontakt  
Kuressaare Linnamajandus avalikud teenused elamu- ja kommunaalmajanduse, heakorra, jäätmehoolduse, teede-tänavate korrashoiu valdkonnas Kuressaares Juhataja: Marek Koppel
tel 5340 0994
marek.koppel@kuressaare.ee
Hinnakiri
Alus: VV 31.07.18 korraldus nr 868
Lääne-Saare Haldus
Marietali tee 27, Kuressaare
valla hoonete haldus, teed, tänavad, liikluskorraldus Juhi kt: Jüri Ränk
tel 452 0453, 515 4715 
juri.rank@laanesaare.ee
Kalmistute haldus: O. Aru
tel
452 0453, 524 3311
Halduse peaspetsialist: T. Raun tel 454 2067, 5850 4920
Halduse peaspetsialist: I. Antov
tel 452 2753, 504 8513
Põhimäärus
Juhi ametijuhend
end Leisi Valla Kommunaalamet küte, santehnilised tööd, veevarustus, heitvesi, haljastuse hooldustööd jm
Leisis
Juhataja: Jaak Grepp
tel 522 7431 
kommunaal.leisi@tt.ee
Põhimäärus
Juhataja ametijuhend
Teenuste hinnakiri 
Salme SVK OÜ
Sõrve mnt 3, 
Salme 
vesi ja kanalisatsioon Kaupo Sirel, tel 452 0355, kaupo@salmevald.ee Tunnistus
Kuressaare Soojus AS
Kalevi 1a, 93802
Kuressaare 
küte, soojavarustuse avariid, tänavavalgustus tel 453 1270, ksoojus@tt.ee
Tänavavalgustuse rikked: automaatvastaja 453 3340
www.kuressaaresoojus.ee
 
Kuressaare Veevärk
Pikk 23, 93819
Kuressaare 
E-R 8-12 ja 13-17
joogivesi, reovee ärajuhtimine,
välistorustike ummistused ja avariid
24h rikketelefon: 524 0868
Klienditeenindus: 
453 3515, 5343 4284

www.saarevesi.ee