Konteinerite ja kompostrite taotlemine

 Kompostimise koolituse lindistust on võimalik järele vaadata kuni märtsikuuni siit.

Edendamaks jäätmete liigiti kogumist jagab Saaremaa vald elanikele taotluse alusel tasuta biokompostreid ning väikese omaosalusega biojäätmete, pakendi- ja vanapaberi konteinereid.

Biokompostreid saavad taotleda eramajapidamised Kuressaare linnas ning Aste, Kihelkonna, Kudjape, Kärla, Leisi, Nasva, Orissaare, Salme ja Valjala alevikes (taotluse esitamine) ja kuni 10 korteriga korteriühistud kogu Saaremaa valla haldusterritooriumil (taotluse esitamine). Kui ühistus on 4–10 korterit ja vähemalt 6 rahvastikuregistri järgset elanikku, on ühistul võimalik taotleda ka kahte biokompostrit (taotluse esitamine). Kõikidel biokompostrite taotlejatel on kohustus läbida koolitus, mille kohane info saadetakse neile peale biokompostrite jagamist. Biokompostrid on praeguseks otsas.

Biojäätmete konteinereid saavad taotleda eramajapidamised Kuressaare linnas ning Aste, Kihelkonna, Kudjape, Kärla, Leisi, Nasva, Orissaare, Salme ja Valjala alevikes (taotluse esitamine) ja kuni 10 korteriga korteriühistud kogu Saaremaa valla haldusterritooriumil (taotluse esitamine). Biojäätmete konteineri omaosalus on 7,52–8,10 eurot vastavalt konteineri mahule, mis tuleb maksta taotlejal.

Pakendikonteinereid saavad taotleda Saaremaa valla haldusterritooriumil asuvad korteriühistud, külaseltsid ja haridusasutused iseteeninduskeskkonnas. Pakendikonteineri omaosalus on 10 eurot, mis tuleb maksta taotlejal.

Vanapaberi konteinereid saavad taotleda Saaremaa valla haldusterritooriumil asuvad eramajapidamised, korteriühistud, külaseltsid ja haridusasutused iseteeninduskeskkonnas. Vanapaberikonteineri omaosalus on 10 eurot, mis tuleb maksta taotlejal.

Biokonteinerite ja biokompostrite jagamine on rahastatud SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt läbi projekti "Biojäätmete liigiti kogumine ja kompostimine Saaremaa valla majapidamistes". Kokku läheb jagamisele 200 biojäätmete konteinerit mahuga 80 liitrit ja 140 liitrit ning 360 biokomposterit mahuga 200 liitrit.