Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

Kohaliku omaalgatuse 2023. aasta sügisvoor on avatud 01.09–02.10.2023 kell 16.30.
"Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine" meetme taotlusi saab esitada siin.
"Kogukonna arengu" meetme taotlusi saab esitada siin.
Poolelioleva taotlusega jätkamiseks tuleb minna etoetus.rtk.ee ja valida "Taotlused".
KOPi infopäeva ettekanded: taotleminetaotlustest hindaja pilgu läbi. Ettekanded leiab siit.

Kohaliku omaalgatuse programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Toetust saab taotleda kahest meetmest. Meetme "Kogukonna areng" (endine meede 1) kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Maksimaalne toetussumma meetmesse "Kogukonna areng" esitatud projekti kohta on 2500 eurot. Meetmega "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine" (endine meede 2) toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Maksimaalne toetussumma meetmesse "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine" esitatud projekti kohta on 4000 eurot.

Omafinantseeringu minimaalne määr on jätkuvalt 10% projekti abikõlblikest kuludest ning omafinantseering peab olema rahaline. Taotlejaks saavad olla avalikes huvides tegutsevad järgmised ühendused:

  1. mittetulundusühingud, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole;

  2. sihtasutused, mis ei ole asutatud kohaliku omavalitsuse üksuse ega riigi osalusel ja mille asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Toetuse saaja peab teavitama avalikkust toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest ning kasutama viidet "Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist".

Maakondliku hindamiskomisjoni liikmed on Aare Martinson, Tiina Ojala, Kristiina Maripuu, Eveli Jürisson, Andre Nõu.

Abimaterjalid

Hindamismetoodika ja -kriteeriumid

Näited väljundi tõendusdokumentidest

Taotlusvormi näidis meetmele "Kogukonna areng"

Taotlusvormi näidis meetmele "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"

Taotluse esitamine läbi e-toetuse keskkonna (näidis)

Varasemad taotlusvoorud

2023

Programmist toetatud projektid, sügis 2023
Programmist toetatud projektid, kevad 2023

2022

Programmist toetatud projektid, sügis 2022
Programmist toetatud projektid, kevad 2022

2021

Programmist toetatud projektid, sügis 2021
Programmist toetatud projektid, kevad 2021

2020

Programmist toetatud projektid, sügis 2020
Meede 1: Kuluaruanne Sisuaruanne
Meede 2: Kuluaruanne Sisuaruanne

Programmist toetatud projektid, kevad 2020
Meede 1: Kuluaruanne Sisuaruanne
Meede 2: Kuluaruanne Sisuaruanne

2019

Programmist toetatud projektid, sügis 2019
Programmist toetatud projektid, kevad 2019

2018

Programmist toetatud projektid, sügis 2018
Programmist toetatud projektid, kevad 2018

Kontakt ja lisainfo

Arendusteenistus
Lossi 1, Kuressaare

Arenduse peaspetsialist
Eda Kesküla
tel 452 5028
kop@saaremaavald.ee

 

SA Saare Arenduskeskus
Torni 1, Kuressaare

Vabaühenduste konsultant
Hanna Saar
tel 452 0573, 5393 3252 
hanna@sasak.ee

 

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus