Korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamine

Kirjeldus:

Jäätmeveost vabastamine on põhjendatud, kui kinnistul ei elata ja seda ei kasutata ning see on tõendatav elektritarbimise andmetega. Vabastuse saamiseks esitab kinnistu omanik või valdaja kohalikule omavalitsusele taotluse (vt allpool). Vabastust saab taotleda korraga kuni kolmeks aastaks.

Õigusaktid:

Saaremaa valla jäätmehoolduseeskiri

Kontakt:

Katrin Koppel, katrin.koppel@saaremaavald.ee, 452 5086

Taotlemine elektrooniliselt

  Elektroonilised taotlusvormid asuvad iseteeninduskeskonnas https://iseteenindus.saaremaavald.ee. Iseteeninduskeskonda on võimalik siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID abil.

E-vorm:

Taotlemine e-posti teel

Vajalikud sammud:        Täitke allolev blankett ja digiallkirjastage. Taotlus koos elektritarbimise teatisega saata aadressile vald@saaremaavald.ee
Vajalikud dokumendid:      Elektritarbimise andmed viimase 12 kuu kohta (nt tarbimisteatis Elektrilevi veebilehelt e-teenindusest). Kui Elektrilevi lehelt ei ole võimalik kinnistu elektritarbimise andmeid ise võtta, saab helistada Elektrilevi klienditeeninduse tel 777 1545 ning paluda tarbimisandmed saata e-posti aadressile katrin.koppel@saaremaavald.ee
Blankett:         Taotlus korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamiseks pdf doc

Taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud:

Vajalik isiklik kohaletulek teenuskeskusesse või Saaremaa valla keskkonnaosakonda (Tallinna 10, Kuressaare). Täitke eelnevalt allolev pabertaotluse blankett või küsige blankett kohapealt.

Vajalikud dokumendid:

Elektritarbimise andmed viimase 12 kuu kohta (nt tarbimisteatis Elektrilevi veebilehelt e-teenindusest). Kui Elektrilevi lehelt ei ole võimalik kinnistu elektritarbimise andmeid ise võtta, saab helistada Elektrilevi klienditeeninduse tel 777 1545 ning paluda tarbimisandmed saata e-posti aadressile katrin.koppel@saaremaavald.ee

Blankett: Taotlus korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamiseks pdf doc