Kuressaare kortermajade hoovialade toetus

Kirjeldus:

 Käimas on kortermajade hoovialade korrastamise taotlusvoor. Tähtaeg: 9. juuni 2018.

Saaremaa valla eelarves on 2018. aastal kortermajade hoovialade toetuseks määratud rahalisi vahendeid summas 25 000 eurot, et aidata kaasa Kuressaare kortermajade avalikus kasutuses olevate õuealade heakorrastamisele.
Eelistatult toetatakse kortermajade hoovialade tervikuna projekteerimist ning seejärel heakorrastamist üldkasutuses olevate rajatiste ja haljastuse seisukorra parandamiseks. Rajatisteks on kõnni- ja sõidutee, parkla, laste mänguala, pesukuivatus- või muu plats, hoovivalgustus, jäätmekäitlus- või muu rajatis ning haljastus.
Toetusega soodustatakse projekteerimise ja konkreetse rajatise säilitamisele, taastamisele või ehitamisele suunatud töö teostamist kuni 50% ulatuses töö maksumusest.
Toetust võivad taotleda isikud, kelle omandis või valduses oleva kortermaja kinnistu hoovialal rajatised asuvad või neid isikuid esindama volitatud korterelamu valitsejad ja haldajad. 
Täpsem info: Tingimused
Taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada vormikohane taotlus (vt allpool).

Õigusaktid:

Vallavalitsuse 17.04.18 korraldus nr 374
Lisa 1 - Tingimused 
Lisa 2 - Taotluse vorm 
Lisa3 - Lepingu vorm

Kontakt:

Rita Tamm, rita.tamm@saaremaavald.ee, tel 452 5043

Taotlemine 

Vajalikud
sammud:

Täitke allolev taotluse blankett ja esitaga see Saaremaa Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnale (Tallinna 10, Kuressaare).

Blankett: Taotlus.pdf doc