Kortermajade hoovialade heakorrastamise toetus

Kirjeldus:

Saaremaa vallas asuvate kortermajade hoovialad heakorrastamise toetuse taotlusvoor on avatud alates 1. aprillist kuni 1. juunini 2021. Toetuse eesmärk on aidata kaasa avaliku ruumi heakorrastamisele. Toetust saavad taotleda isikud, kelle omandis või valduses oleva kortermaja kinnistu hoovialal rajatised asuvad, või neid isikuid esindama volitatud korterelamu valitsejad ja haldajad. Vaata ka: tingimusedÜhe hooviala kohta võetakse vastu üks toetuse taotlus. Tööde teostamist toetatakse kuni 50% ulatuses töö maksumusest, maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 2500 eurot. 2021. aasta ette nähtud vahendeid summas 25 000 eurot. Toetust taotletakse tööde tegemiseks enne nende elluviimist. Toetus makstakse välja pärast objekti valmimist hiljemalt 1. detsembril 2021.

Taotlemine toimub iseteeninduskeskkonnas.

Kontakt:

Piret Miller, piret.miller@saaremaavald.ee, tel 452 5042