Teated

Infoseminarid piirkondades

29. augustil kiitis Saaremaa Vallavolikogu heaks Saaremaa valla mittetulundustegevuse toetamise uue korra. Tutvustamaks uut korda, kohtuvad abivallavanem Kristiina Maripuu ning arendusja kommunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närep piirkondades küla- ja alevikuvanemate ning mittetulundusühingute ja seltsingutega.
Infoseminaril räägitakse mittetulundustegevuse toetamise uuest korrast, küla- ja alevikuvanema valimisest, külaraha ja alevikuraha taotlemisest 2019. aastal ning siseturvalisuse aktuaalsetest teemadest piirkonnas.
Kohtumiste ajad piirkondades: 
3.10. kl 17–19 Lääne-Saaremaal (Lümanda Maja)
7.10. kl 18–20 Kihelkonna rahvamajas
Milliseid uuendusi on toetamise korras? >>

Avatud on külaraha taotlusvoor

Külaraha on valla eelarve vahenditest eraldatav toetus külaelu edendamiseks, külakeskkonna ja elukvaliteedi parendamiseks. Külaraha suuruse kinnitab igal aastal külade lõikes Saaremaa Vallavalitsus. 2019. aastaks on vallavalitsuse 09.04.2019 korraldusega nr 447 kinnitatud külaraha suurused kõigi Saaremaa valla külade lõikes, kus on rahvastikuregistri järgselt elanikke.
Külaraha on õigus taotleda kehtivate volitustega külavanemal ning raha saab kasutada küla heakorra kulude osaliseks hüvitamiseks, külaürituste läbiviimiseks või külaliikumise arendamiseks ja ühistegevuse aktiveerimiseks. Tähtaeg: 1. november 2019. Täpsem info: www.saaremaavald.ee/kularaha.

2019. aasta mittetulundustegevuse toetamise tegevustoetused (Suletud)

1. jaanuaril 2019 jõustus Saaremaa Vallavolikogu määrus "Mittetulundustegevuse toetamise kord", mis reguleerib valla eelarvest mittetulundustegevuseks ette nähtud sihtotstarbeliste tegevus- ja projektitoetuste ning stipendiumite taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste andmise ning toetuste kasutamise korda.
Määruse § 11 lg 1 punkti 1 alusel sai tegevustoetust 2019. aastaks taotleda 1. oktoobrini 2018. 

Tegevustoetus on sihtotstarbeline valla eelarvest antav toetus mittetulundusühingu, sihtasutuse, seltsi või seltsingu regulaarsete toimingutega seotud tegevuskulude katmiseks taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks või järgmisteks kalendriaastateks (Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 määrus nr 32 § 6 lg 1).
INFOLEHT Hindamiskomisjoni koosseis

Mittetulundustegevuse toetamine 2018

Toetuse saajad, kellega on 2018. aastal sõlmitud sihtfinantseerimise leping (12.02.2019 välja saadetud kirja nr 939 alusel), on kohustatud esitama mittetulundustegevuse toetuse aruande. Aruanne.docpdf