Aleviku- ja külaraha

Aleviku- ja külaraha taotlemine oli avatud kuni 31. maini 2021.

Aleviku- ja külaraha on valla eelarve vahenditest eraldatav toetus piirkondliku elu edendamiseks ning keskkonna ja elukvaliteedi parendamiseks. Toetuse suuruse kinnitab igal aastal külade lõikes Saaremaa Vallavalitsus vastavalt külaelanike arvule. Alevikuraha suurus 2021. aastal on 500 eurot. Külaraha suuruse 2021. aastal kinnitab valitsus peale taotluste vastuvõtu lõppu.

Toetuse kasutamine on üsna paindlik ning alevik või küla saab ise otsustada, milleks seda kõige enam vaja on. Aleviku- ja külaraha kasutamine saab toimuda järgmistel eesmärkidel:

  • heakorra kulude osaliseks hüvitamiseks;
  • ürituste läbiviimiseks;
  • küla- või alevikuliikumise arendamiseks ja ühistegevuse aktiviseerimiseks.

Toetust on õigus taotleda kehtivate volitustega aleviku- või külavanemal. Vanema valimise korra ja seniste volituste kehtivuse sätestab Saaremaa valla aleviku- ja külavanema statuut. Vanema kohustusi võib täita ka mittetulundusühing või seltsing, kui alevik(ud) või küla(d) on nii otsustanud. Vanema volituste kehtivuse kontrollimiseks ja uue vanema valimiseks saab abi vallavalitsuselt. Selleks tuleb pöörduda vastava piirkonna teenuskeskuse poole. Taotluse vaatab üle vastava piirkonna teenuskeskus, sh kontrollides üle vanema volituste kehtivust.

Aruandlus toetuse kasutamise kohta tuleb esitada hiljemalt ühe kuu jooksul peale toetuse kasutamise perioodi, vastaval aruandlusvormil koos kuludokumentidega. Aruande vorm on vanemaga sõlmitava lepingu lisa. Aruandluse osas nõustab samuti vastava piirkonna teenuskeskus.