Aleviku- ja külaraha

Aleviku- ja külaraha taotlemine oli avatud kuni 31. maini. 500 eurot eraldatakse Kihelkonna, Kudjape, Kärla, Leisi, Nasva, Orissaare ja Salme alevikule; külarahade toetussummad leiab siit.

Mis on aleviku- ja külaraha?

Aleviku- ja külaraha on valla eelarve vahenditest eraldatav toetus piirkondliku elu edendamiseks ning keskkonna ja elukvaliteedi parendamiseks. Toetuse suuruse kinnitab igal aastal külade lõikes Saaremaa Vallavalitsus vastavalt külaelanike arvule. Alevikuraha suurus 2021. aastal on 500 eurot. Külaraha suuruse 2021. aastal kinnitab valitsus peale taotluste vastuvõtu lõppu.

Milleks saab kasutada aleviku- ja külaraha?

Toetuse kasutamine on üsna paindlik ning alevik või küla saab ise otsustada, milleks seda kõige enam vaja on. Aleviku- ja külaraha kasutamine saab toimuda järgmistel eesmärkidel:

  • heakorra kulude osaliseks hüvitamiseks;
  • ürituste läbiviimiseks;
  • küla- või alevikuliikumise arendamiseks ja ühistegevuse aktiviseerimiseks.

Kellel on õigus taotleda aleviku- ja külaraha?

Toetust on õigus taotleda kehtivate volitustega aleviku- või külavanemal. Vanema valimise korra ja seniste volituste kehtivuse sätestab Saaremaa valla aleviku- ja külavanema statuut. Vanema kohustusi võib täita ka mittetulundusühing või seltsing, kui alevik(ud) või küla(d) on nii otsustanud. Vanema volituste kehtivuse kontrollimiseks ja uue vanema valimiseks saab abi vallavalitsuselt. Selleks tuleb pöörduda vastava piirkonna teenuskeskuse poole.

Kuidas taotleda aleviku- ja külaraha?

Toetust saab peatselt taotleda Saaremaa vallavalitsuse elektroonilises iseteeninduskeskkonnas, kuhu saab sisse logida ID-kaardi ja Mobiil-IDga, samuti abistab toimingutega kohalik teenuskeskus. 2021. aastal saab taotlusi esitada 22. veebruarist kuni pikendatud tähtajani 31. maini. Taotluse vaatab üle vastava piirkonna teenuskeskus, sh kontrollides üle vanema volituste kehtivust. Kui kõik on korrektne, valmistab teenuskeskus peale taotluste vastuvõtu lõppu ette lepingu sõlmimiseks vanemaga. Pärast lepingu allkirjastamist kantakse toetus lepingus ettenähtud ajal ja viisil lepingus näidatud pangakontole.

Kuidas toimub aruandlus aleviku- ja külaraha kasutamise kohta?

Aruandlus toetuse kasutamise kohta tuleb esitada hiljemalt ühe kuu jooksul peale toetuse kasutamise perioodi, vastaval aruandlusvormil koos kuludokumentidega. Aruande vorm on vanemaga sõlmitava lepingu lisa. Aruandluse osas nõustab samuti vastava piirkonna teenuskeskus.